De voordelen van groene warmte

Vermindering CO2-uitstoot
Groene warmte, koeling en stoom op basis van houtige biomassa dringt de CO2-uitstoot enorm terug;  wel 85% minder CO2-uitstoot per huishouden!

Met de realisatie van de bio-energie installaties en warmtelevering via het groene warmtenet, worden in 2020 20.000 Edese woningen en bedrijven van groene warmte voorzien. Hiermee wordt de uitstoot van CO2 in Ede per jaar met ca. 50.000 ton verminderd. Groene warmte in plaats van aardgas levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie; de noodzakelijke overstap van conventionele, fossiele brandstoffen naar schone, duurzame en betaalbare energie.

Biomassa uit de regio
De biomassa is afkomstig uit de regio en wordt lokaal omgezet in warmte en vervolgens geleverd aan afnemers in de kern van Ede. De regionale winning van biomassa geeft korte transportafstanden waarmee milieubelasting tot een minimum wordt beperkt. De regionale herkomst stimuleert ook de lokale economie. En het is bovendien een duurzame brandstof!  Voor meer informatie over duurzame biomassa – klik hier


Een schoon en veilig alternatief
Bomen en planten halen CO2 uit de lucht en water uit de grond om te groeien. De houtige biomassa wordt vervolgens gebruikt om warmte mee op te wekken in een bio-energie installatie. Hierbij komt weliswaar ook CO2 vrij, maar ongeveer evenveel als de plant of boom heeft opgenomen tijdens het groeien. Zo leidt het gebruik van onze CO2-neutrale houtige biomassa voor warmteproductie niet tot een verhoging van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

Groene warmte is bovendien een veilig alternatief. Uw woning of bedrijf heeft geen Cv-installatie voor warmte meer nodig. Met aansluiting op het groene warmtenet verdwijnen dus de (vanwege brandgevaar en koolmonoxide) mogelijk onveilige keukengeisers en Cv-installaties uit uw woning of bedrijf.

EPC & Energielabel
Door over te sluiten op groene warmte en groene koeling,
draagt u bij aan vermindering van CO2-uitstoot.

Nieuwbouwwoningen met groene warmte in plaats van aardgas kunnen hiermee substantieel EPC-voordeel behalen! Met additioneel enkele m2 aan zonnepanelen zorgt ervoor de de woning volledig klimaatneutraal wordt!

Volledige ontzorging
Mocht u een onderhoudsverzoek hebben, of een storing willen melden, dan kunt u contact opnemen met onze 24/7 servicedienst. Wij bieden een volledige service, en daarmee een volledige ontzorging, afgestemd op uw specifieke installatie en situatie. Lees hier meer over onze Service

Wilt u ook groene warmte, groene koeling of groene stoom?
Informeer via deze link de mogelijkheden.

Leave a Reply