Aandacht voor restwarmte en regierol gemeente in nieuwe Warmtewet

Den Haag werkt aan een nieuwe warmtewet. De voorlopige versie van de wet wordt op dit moment voorgelegd aan verschillende organisaties. Zij kunnen tot 7 augustus op het wetsvoorstel reageren . In de nieuwe conceptwet krijgt de gemeente de regie met betrekking tot collectieve warmtesystemen en de duurzaamheid hiervan, en wordt de tariefregeling (eerder op basis van aardgas) herzien. Zaken die voor Warmtebedrijf Ede van belang zijn, zeker omdat we doorlopend de mogelijkheden onderzoeken om in de toekomst nog duurzamer warmte te leveren.


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil handvatten bieden om gemeenten en warmtebedrijven beter samen te laten werken in de warmtetransitie. Voor de invulling hiervan ging het ministerie in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (
VNG). De VNG noemt de wet “een van de instrumenten die invulling geeft aan de randvoorwaarden die gemeenten hebben gesteld bij de ondertekening van het klimaatakkoord.” De wet breidt de mogelijkheid voor gemeenten uit om intensiever samen te werken met warmtebedrijven, waardoor zij bijvoorbeeld ook kunnen meebeslissen over de verduurzaming van bestaande bouw door aansluiting op een warmtenet.

Voor een duurzame warmte-invulling wordt expliciet gewezen naar de inzet van restwarmte. In Ede zijn we hier, naast de aansluiting van andere duurzame warmtebronnen, ook volop mee bezig. Met verschillende bedrijven zijn al contracten gesloten om hun restwarmte terug te koppelen aan het warmtenet. Fabrieken en datacenters houden na hun productie warmte over.  Normaliter wordt deze warmte geloosd of uitgestoten in de buitenlucht. Dit kost geld en is zonde van de warmte. In een collectief warmtenet zoals het slimme groene warmtenet kan deze restwarmte prima ingezet worden. Als deze fabrieken en datacenters bovendien ook gebruik maken van groene warmte, is de warmte die ze terugleveren ook duurzaam.

De nieuwe warmtewet moet ervoor zorgen dat de benutting van restwarmte versnelt. Warmtebedrijf Ede zou volgens de nieuwe wet het recht krijgen om “Restwarmte op te halen aan de poort van een producent van restwarmte”. Een win-win-situatie, want de industrieën hoeven de restwarmte niet meer weg te koelen en Warmtebedrijf Ede kan dan nog stabieler en duurzamer warmte leveren.

Bronnen:
https://vng.nl/nieuws/warmtewet-2-belangrijke-stap-voor-gemeenten
https://www.internetconsultatie.nl/warmtewet