In de energietransitie zijn alle duurzame alternatieven nodig

In de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen zijn alle duurzame alternatieven sámen nodig. In de visie van Warmtebedrijf Ede en moederbedrijf MPD Groene Energie bevindt de oplossing zich juist in de mix van deze toepassingen. Zo kan het dat bio-brandstoffen fungeren als tussenoplossing, terwijl er steeds nieuwe en innovatieve technieken bijkomen.

Naar aanleiding van het uitgelekte SER-adviesrapport, stelt een zevental experts ook dat we vooral niet terug moeten willen naar (Russisch) aardgas, met meer CO2-uitstoot en een klimaatakkoord op losse schroeven als gevolg.