Nieuwbouw Kernhem B West gaat verder

Ede – De bouw van Kernhem B West gaat verder. In het noordelijk deel van Kernhem B West wordt inmiddels volop gebouwd en de eerste bewoners hebben hun intrek genomen in hun nieuwe woningen. Later dit jaar start de ontwikkeling van het zuidelijk deel van Kernhem B West. Hier worden de aankomende jaren ruim 400 woningen en appartementen gebouwd die worden aangesloten op het Slim Groen Warmtenet van Warmtebedrijf Ede. Met deze groene warmte wordt duurzame woningbouw mogelijk, die voldoet aan de geldende BENG-eisen. De eerste woningen in het zuidelijk deel gaan in 2023 in verkoop.

Nieuwbouw Kernhem B West

Diverse ontwikkelaars spelen een rol in deze nieuwe wijk, te weten Lithos Bouw & Ontwikkeling, Ontwikkelingscombinatie Kernhem C.V. (een samenwerking tussen VanWonen en Van Campen), samenwerkingsverband Rotij (Roosdom Tijhuis, BPD Ontwikkeling B.V. en Syntrus Achmea Real Estate & Finance. De projectontwikkelaars hebben, net als in het noordelijk deel, ook hier weer gekozen voor een aansluiting op het warmtenet van Warmtebedrijf Ede. “De animo voor duurzame, aardgasvrije woningen in Kernhem B West is groot. Door de huidige ontwikkelingen op de energiemarkt groeit deze behoefte alleen maar. Er is veel vraag naar betaalbare eengezinswoningen in Ede en we zijn blij dat we later dit jaar kunnen starten met de ontwikkeling van het zuidelijk deel van deze fraaie wijk”, aldus Jarno van de Kruisweg van Lithos bouw & ontwikkeling. León Meijer, wethouder Duurzaamheid over de ontwikkeling van Kernhem: “De vraag naar woningen in Ede is groot. Mooi om te zien dat er in Kernhem plannen zijn voor nieuwe woningen. Op deze manier werken we aan meer aanbod vóór onze inwoners. En daarbij denken we aan de toekomst door de woningen aan te sluiten op het warmtenet.” Valentijn Kleijnen, directeur Warmtebedrijf Ede: “We staan met ons warmtenet in de top van de duurzaamste warmtenetten in Nederland. Als huizen op het warmtenet worden aangesloten, zijn ze automatisch verduurzaamd en er ook van verzekerd dat de warmte steeds duurzamer wordt. De bewoner hoeft daarvoor geen extra investeringen te doen. Wij als warmtebedrijf blijven namelijk innoveren. Daardoor zorgen we ervoor dat altijd de meest duurzame warmte wordt geproduceerd. Daarnaast is warmte voor de gebruikers betaalbaarder dan aardgas, zodat de woonlasten ook betaalbaar kunnen blijven én zijn ze volledig ontzorgd!

 

Innovatie en standaard product

Afgelopen week ontvingen we de vraag: “Welk specifiek type nieuw filter gaan jullie gebruiken in dit traject?” het antwoord is iets ingewikkelder dan het opgeven van een typenummer. We zijn in Ede namelijk aan het innoveren en dat maak je per definitie geen gebruik van een bestaand product.

De installaties in Ede voldoen op dit moment aan de geldende wet en regelgeving voor emissie. Wat we gaan doen om de emissies te reduceren, is dan ook bovenwettelijk. Er is geen noodzaak voor en biedt geen mogelijkheid voor het warmtebedrijf om de investering te kunnen terugverdienen. De totale investering bedraagt € 5,6 miljoen. Daarvan wordt € 3,6 miljoen door het bedrijf geïnvesteerd en de rest wordt bijgedragen door provincie Gelderland (€ 1,7 miljoen) en gemeente Ede (€ 300.000) in de vorm van een subsidie. Bio-Energie De Vallei wil hierdoor gaan behoren tot de schoonste bio-energie installaties in de wereld.

Deze nieuwe methode in ons productieproces is volledig nieuw. Sinds 2015 zijn we bezig met het voortdurend tweaken van onze systemen en hebben veel ervaring opgedaan met wat de ideale zuivering zou kunnen zijn. Die ervaring heeft ertoe geleid dat we in samenwerking met onze leveranciers een hebben route gevonden om een extreem lage emissie te kunnen realiseren. Het gaat dus niet om een standaard product met een typenummer. Deze investering is ook niet terug te verdienen, maar deze kennis vertegenwoordigt wel een bedrijfsmaatschappelijke waarde.

Het voorgestelde nieuwe proces hebben we de afgelopen jaren getest en onafhankelijk laten toetsen, waarbij door de toetsende organisaties is vastgesteld dat het voorgestelde in praktijk volgens plan zal functioneren. We hebben ook de afspraak gemaakt met de fabrikant dat deze de bovenwettelijke jaarlijkse meting blijft laten uitvoeren doen door een onafhankelijk daarvoor geaccrediteerd bedrijf om ons het beoogde resultaat te garanderen.

Wat betekent die pluim

We lezen op social media  dat er foto’s worden gepost van de duurzame energie installaties, waarbij wordt gesuggereerd dat er sprake is van uitstoot van rook. De beheerder van de installatie, leverancier van warmte aan het slimme groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede, heeft daarover op de website informatie geplaatst.

Wat uit de schoorsteen komt is voor het grootste gedeelte waterdamp, afkomstig uit de houtsnippers die tot 50% vocht kunnen bevatten. Dit veroorzaakt een pluim, die meestal wit van kleur is en uit waterdamp bestaat. In sommige weersomstandigheden, temperatuur of lichtval, kan de pluim ook donker kleuren, net als dat bij wolken het geval is.

De duurzame energie installaties voldoen aan de veiligheids- en milieu eisen, de strengste eisen in Europa op dit gebied.

Klik hier >> voor informatie op de website van Bio energie De Vallei

COVID-19 maatregelen monteursbezoek

In deze periode dat we in Nederland zoveel mogelijk persoonlijke contacten voorkomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, kan het toch nodig zijn dat een bezoek aan huis van een van de monteurs van het Warmtebedrijf nodig is. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van onderhoudswerk of het oplossen van een storing. We hebben een aantal maatregelen genomen om dit veilig te kunnen doen en we sluiten hiervoor aan bij de richtlijnen die in de installatie-branche zijn opgesteld. De gezondheid van onze monteurs en onze klanten is daarbij het uitgangspunt.

Onze monteurs nemen een aantal regels in acht en we vragen ook uw medewerking daarvoor:

  • Voordat de monteur aan huis komt, wordt u gevraagd of u of een van de andere bewoners, klachten hebben die overeen komen met de Covid-19 klachten.
  • Voordat de monteur bij u aanbelt, reinigt hij/zij de handen. Ook bij vertrek worden de handen gereinigd.
  • Bij aankomst of vertrek wordt geen hand gegeven.
  • Na de identificatie en voordat de monteur bij u binnenkomt, zet de monteur mondkapje op, eventueel aangevuld met handschoenen.
  • De monteur zal u vragen voldoende afstand te nemen om hem doorgang te geven naar de plek waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Een monteur is toegerust met persoonlijke bescherming, zoals: reinigingsmiddelen, handschoenen en mondkapje. Ook tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk afstand te houden. Als dat mogelijk is, wordt u gevraagd om tijdens het uitvoeren van het werk, niet in dezelfde ruimte te blijven.
  • De monteur neemt geen eten of drinken aan.
  • Als de werkzaamheden gereed zijn, meldt de monteur dat bij u. Als het wenselijk is, kunt u de werkbon tekenen, die de monteur voor u klaarlegt. Daarbij moet minimaal 2 meter afstand worden bewaard.

Mocht u symptomen van een Covid-19 besmetting hebben en er wel actie nodig zijn om uw klacht op het gebied van warmte op te lossen, dan zullen we ons natuurlijk inspannen om uw klacht te verhelpen. In overleg met u en mogelijk in overleg met de GGD zullen we zoeken naar de mogelijkheden daarvoor.

Nog altijd geldt, dat we alleen samen en door aanpassing van ons gedrag, het virus kunnen bestrijden. We rekenen daarvoor op uw hulp, om onze monteurs een veilige werkomgeving te bieden.

Klantenservice en monteursbezoek

Als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen, heeft onze Klantenservice een minimale bezetting. U kunt merken dat we wat minder goed telefonisch bereikbaar zijn. Wij raden u aan uw vragen aan onze Klantenservice zo veel mogelijk per mail te stellen, via klantenservice@warmtebedrijfede.nl . Wij hopen op uw begrip. Bij storingen kunt u uiteraard wel direct contact opnemen met ons callcenter.

Mocht het nodig zijn dat een monteur uw woning bezoekt, geldt voor onze monteurs een corona veiligheidsprotocol. We vertrouwen erop dat u onze monteurs de gelegenheid geven hun werk op een veilige manier te doen.

Enkele punten uit het veiligheidsprotocol zijn:
● Als u of een van uw huisgenoten klachten heeft, kan de monteur NIET bij u zijn werkzaamheden uitvoeren.
● Voldoende afstand houden.
● Tijdens de werkzaamheden kunt u niet bij de monteur in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
● De monteur kan gebruik maken van beschermingsmiddelen.

Bio-Energie Ede aan de slag met geluid

In de afgelopen periode hebben we vernomen dat enkele bewoners van de Hoefweg, geluidsoverlast ervaren van de installatie van Bio-Energie Ede. Bio-Energie Ede levert groene warmte aan het slimme groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede. De overlast bestaat uit het geluid dat afkomstig is van een transportband. Als mensen overlast ervaren betreuren wij dat en onze leverancier Bio-Energie Ede heeft dan ook de opdracht gekregen het probleem op te lossen.

Het ontstaan
Bio-Energie Ede is sinds 2017 gevestigd op het industrieterrein Reehorst Businesspark Ede. Zij hebben de benodigde vergunningen verkregen en werken sindsdien op dezelfde manier. Toch is er recent vastgesteld dat zij op een aantal momenten meer geluid produceren dan is toegestaan. De afgelopen weken is onderzocht hoe het komt dat het geluidsniveau dat samengaat met de productie van warmte, is veranderd. De conclusie van het onderzoek is, dat er in de omgeving iets is veranderd, waardoor er een geluidsversterkend effect ontstaat. Nadat Bio-Energie Ede zich heeft gevestigd, is er nieuwe bebouwing en bestrating aangelegd. Deze nieuwe muren en wegen weerkaatsen het geluid. Dit is een vervelende situatie voor de omwonende die nu geluidsoverlast ervaren, maar ook voor Bio-Energie Ede. Want, hoewel de oorzaak hen niet te verwijten valt, nemen zij wel de verantwoordelijkheid om een goede oplossing te realiseren, zodat een en ander weer gaat passen binnen de geldende geluidsnormen.

Naar de oplossing
Het onderzoek naar de beste oplossing is de afgelopen weken ook gestart. De oplossing zal een combinatie van maatregelen zijn. Op dit moment zijn een aantal maatregelen in beeld en worden de effecten daarvan doorgerekend. Om de juiste keuze te maken en het gewenste effect te behalen, is de inbreng van geluidsexperts nodig en de medewerking van gemeente Ede. Voor het plaatsen van bijvoorbeeld een geluidswand, is een bouwvergunning nodig en moet het proces voor het aanvragen van een bouwvergunning worden doorlopen. Voor het verbouwen van de fabriek is nog meer tijd nodig en natuurlijk geniet een maatregel die snel resultaat levert, de voorkeur. Over de voortgang van de oplossing die wordt gekozen, zal Bio-Energie Ede ons op de hoogte houden.