Warmtenetten in publieke handen

Vrijdag 21 oktober heeft minister Jetten een Kamerbrief gestuurd aan de Tweede Kamer. Deze brief stelt dat de Nederlandse warmtenetten (voor tenminste 51%) in eigendom van de overheid moeten komen. De brief van minister Jetten maakt duidelijk dat het zijn keuze is dat warmtenetten publiek eigendom moeten worden. Een besluit dat de ontwikkeling van warmtenetten afremt.

Recent onderzoek van PWC in opdracht van minister Jetten bevestigt dat verplicht publiek eigendom van warmtenetten de warmtetransitie juist zal vertragen.  Warmtebedrijf Ede is van mening dat het onderbrengen van de hele warmteketen bij één partij de energietransitie inderdaad zal vertragen.  In de brief schrijft de minister zelf ook dat “Het belangrijk is om op te merken dat de keuze voor infrastructuur in publieke handen mogelijk vertraging zal opleveren in het behalen van de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving voor 2030.”

Daarnaast is het onze verwachting dat dit besluit warmte voor afnemers bovendien duurder zal maken. Vanwege de vertraging en het feit dat het ondernemersrisico op dit moment veelal bij bedrijven ligt, maar kosten kunnen  in de nieuwe situatie bij de belastingbetaler komen te liggen. Het is daarnaast de vraag of gemeentes over de benodigde capaciteit, kennis en innovatiekracht beschikken. Naast de kosten lijken ook de consumententarieven hierdoor niet te gaan dalen; uit recent onderzoek van Berenschot blijkt dat warmtebedrijven in overheidshanden in de praktijk gemiddeld geen lagere warmtetarieven hanteren dan warmtenetten in commerciële handen.

Omdat het op dit moment nog niet duidelijk is wat er door de Tweede, en daarna de Eerste kamer, precies besloten zal worden, houden we een slag om de arm. Voor bestaande warmtenetten (zoals o.a. Ede) lijkt er een ingroeiperiode te komen. Zodra er meer bekend is, zullen wij u hier via onze website over informeren.

Wat ons betreft is er geen tijd te verliezen en moet de warmtetransitie worden versneld. Met alle partijen samen en naast elkaar. Daar zetten we ons dagelijks voor in en dat zullen we ook blijven doen. We blijven in gesprek met lokale en provinciale overheden over onze activiteiten en werken samen waar het kan. We zijn ervan overtuigd dat de klimaatopdracht alleen kan lukken als we elkaar zoeken, vinden en versterken, om samen écht werk te kunnen maken van de energietransitie!

Lees ook onze blog hierover op EnergievoorElkaar.nu 

Update Warmtetarieven

Rond prinsjesdag werd al bekend dat de overheid maatregelen gaat nemen om de kosten voor aardgas voor particuliere gebruikers te compenseren. Ook voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaat in 2023 een prijsplafond gelden. Het plafondtarief wordt € 47,39 per gigajoule.

Verdere maatregelen over hoe het plafond gaat worden toegepast wachten we af. Er is bijvoorbeeld nog niet vastgesteld wat het ‘normaal’ gebruik van warmte is, dus het aantal GJ’s waarvoor het plafond tarief geldt. Voor onze klanten geldt dat het gemiddeld verbruik 25 GJ is. Voor deze gemiddelde verbruiker zal in 2023 de stijging van de warmterekening, zoals het er nu uitziet, worden beperkt tot € 24,92 extra per maand. Het is  onze verwachting dat het verbruik van 30 GJ valt binnen het normaal verbruik waarvoor het plafondtarief in 2023 gaat gelden.
De maximum-tarieven voor GJ’s en vastrecht, meettarief en huur en onderhoud die door de ACM worden vastgesteld, zijn nog niet bekend.

 

November en december 2022 : € 190 per maand.
Voor november en december 2022 ontvangen huishoudens een vaste korting op hun energierekening van € 190,- per maand. Ook klanten van warmte ontvangen deze korting, ook al blijven de tarieven voor warmte tot en met 31 december 2022 hetzelfde. Voorheen verrekende de overheid kortingen via de elektriciteitsrekening omdat (zo goed als) elk huishouden deze rekening krijgt, dus dit is nu weer de verwachting.

Als warmteklant:
* beschikt u over de goedkoopste vorm van verwarming.
* is het aanschaffen van elektrische toestellen om te verwarmen ongunstig: uw elektriciteitsrekening gaat hierdoor veel hoger uitvallen dan u aan warmte bespaart. Als u aanschaf overweegt, informeer dan goed naar het verbruik van betreffend toestel en bereken wat dat voor uw situatie betekent aan extra elektriciteit en vermindering van het GJ verbruik.

Meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/04/vanaf-1-januari-lagere-energierekening-door-verruimd-prijsplafond 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-verwerkt-prijsplafond-gas-maximum-tarieven-voor-warmte

datum publicatie: 10 oktober 2022

 

Toekomstige tarieven groene warmte

Wij zijn blij u met groene warmte het meest prijsgunstige alternatief te kunnen bieden, in vergelijking met aardgas en elektra. Onze vaste lasten zijn in 2022 gelijk gebleven aan die van vorig jaar én de overheid geeft u dit jaar compensatie op de kosten voor uw groene warmte, via een korting op de energiebelasting, die wordt verrekend via uw elektriciteitsrekening.

Het klopt dat Nederland zich momenteel bevindt in een energiecrisis. De prijs van aardgas ligt (begin augustus) ruim 7 keer hoger dan een jaar geleden en is instabiel. Ook de prijs van elektra (die 2 tot 3 x hoger ligt dan gas) is enorm gestegen. Warmtebedrijf Ede heeft de warmtetarieven voor het jaar 2022 zo laag mogelijk gehouden:

 • Onze vaste tarieven zijn dus niet gestegen ten opzichte van 2021.
 • Onze variabele GJ-tarieven wel, omdat de inkoopprijzen zijn gestegen en onze SDE subsidie naar 0 is teruggebracht. De verhoging van de tarieven is dus gebaseerd op een stijging van onze de kosten. De maximumtarieven van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn inderdaad gebaseerd op de aardgasprijzen, maar die maximumtarieven houdt Warmtebedrijf Ede niet aan. Zie voor meer informatie de tarieventabel:  https://warmtebedrijfede.nl/tarieven-2022/

De energiecrisis is vervelend voor iedereen in Nederland. De overheid compenseert afnemers van aardgas en warmte via de energiebelasting. Deze vergoeding krijgt u terug via een lagere elektriciteitsrekening, en dus niet via onze warmterekening. Voor mensen met een laag inkomen zijn nog aanvullende mogelijkheden voor een financiële compensatie. Gemeenten hebben van de overheid budget gekregen om mensen die in de knel komen door de gestegen kosten van energie nog extra te ondersteunen. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Conclusie is dat als we de warmtetarieven vergelijken met de kosten van aardgas, kunnen we in 2022 vaststellen dat warmte het meest prijsgunstige alternatief is.

Toelichting op de 2 redenen voor de stijging van ons GJ tarief:

 1. De SDE+ subsidie is verminderd

Het produceren van groene warmte is duurder dan aardgas. Om de overgang naar duurzame energie toch mogelijk te maken, heeft de overheid SDE+ subsidie toegekend. Omdat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van de hoge aardgasprijzen, voor 2022 hogere maximum-warmtetarieven heeft vastgesteld, houdt de overheid er rekening mee dat een warmtebedrijf deze maximumtarieven volledig aan de klanten doorberekent. Als gevolg hiervan heeft de overheid de SDE+ subsidie stopgezet; dit betekent dat de kosten voor productie van groene warmte stijgen.

 1. De inkoopkosten zijn gestegen

Onder andere de hogere energieprijzen en de gestegen prijzen van biogrondstoffen zijn redenen voor een stijging van de inkoopkosten. Een stijging van de inkoopkosten betekent een hogere kostprijs van onze warmte.

Over de toekomst: Blijven de energieprijzen verder stijgen?

Daar kunnen we geen uitspraken over doen, maar Nederland bevindt zich in een energiecrisis, waarvan het einde nog niet in zicht lijkt. Pas aan het einde van 2022 zal de ACM de maximumtarieven voor 2023 bekend maken. Vanwege de onstabiele markt, kunnen wij vóór die tijd nog geen voorspellingen doen over het effect op onze kosten, en dus op onze tarieven voor 2023. Wij vinden betaalbaarheid voor de klant erg belangrijk. De realiteit is dat alles duurder wordt, dus is het de verwachting dat de groene warmte-tarieven ook zullen stijgen. Maar dit zal niet in verhouding staan tot de stijgingen (van soms 700%) die we zien bij aardgas en elektra.

We zijn er trots op dat we u het duurzaamste, maar ook het goedkoopste alternatief voor warmte kunnen bieden. Mocht u tips voor ons hebben dan vernemen we deze graag, want samen zullen we deze crisis door moeten komen en de nadelige effecten zo klein mogelijk houden.

Heeft u moeite met het betalen van uw warmterekening neem dan contact met ons op. Dit is essentieel en de eerste stap naar een oplossing. Een oplossing is er bijna altijd.

Wij willen voorkomen dat een betalings-achterstand oploopt en er meer problemen ontstaan, voor u en ons. Aan de prijzen kunnen wij niets veranderen, maar wij gaan wel graag met u in gesprek om te kijken naar een oplossing.

Daarnaast kunnen we samen kijken naar uw verbruik en wij kunnen u voorzien van eenvoudige bespaartips. Alle kleine beetjes helpen immers.

Bel of mail met onze Klantenservice: 085 – 07 12 600 – klantenservice@warmtebedrijfede.nl 

Lees hier onze bespaartips

Neem contact op met een energiecoach van de gemeente: https://www.ede.energiebox.org/register

Eenmalige energietoeslag gemeente Ede: https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inkomensregelingen-volwassenen 

Open dag: Fiets mee langs het Slim Groen Warmtenet

Op Zaterdag 17 september organiseert de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) de nationale Open Energiedag. Op verschillende locaties in Nederland kun je duurzame energieprojecten bezoeken.

Warmtebedrijf Ede organiseert van 10:00 – 12:30 uur een fietstocht langs haar slimme groene warmtenet met 7.500 aangesloten woningen en bedrijven.

U krijgt een toelichting en kunt uw vragen stellen bij o.a. de aanleg, een aantal bijzondere aansluitingen en de duurzame bronnen die het warmtenet van warmte voorzien.

Om 09:45 uur verzamelen we bij ons hoofdkantoor aan de Telefoonweg 34, 6712 GC te Ede (Centrum). Wij verzorgen een hapje en een drankje voor onderweg. Om 10:00 uur  fietsen we weg en we eindigen rond 12:30 uur op de Geerweg (Ede Zuid).

Deelname uitsluitend via aanmelding.
Goed om te weten dat er beperkt aantal deelnemers mogelijk is, dus zonder aanmelding vooraf bestaat de kans dat we u moeten teleurstellen.
 Aanmelden kan door een mail te sturen aan communicatie@energievoorelkaar.nu – met hierin uw naam,  uw woonplaats, met hoeveel deelnemers u deelneemt, en of dit volwassenen of kinderen zijn.

Belangrijk: Neem uw eigen fiets mee!

Graag tot dan!

 

Ondergrondse boring voor aanleg warmtenet Telefoonweg

Dinsdag 24 mei 2022 vond onder de rotonde Molenstraat / Telefoonweg een boring plaats om de flexibele buizen van het slimme groene warmtenet te leggen. Een sterk staaltje techniek én een boost voor de energietransitie in Ede.  Daar worden wij bij Warmtebedrijf Ede blij van!

Met dank aan de vakmensen van Roseboom Van Vulpen en de collega’s van ZON Transitie Support

Bekijk hier de korte video van de boring << klik<<

 

Werkzaamheden aan het Slim Groen Warmtenet

De energietransitie in Ede komt op stoom. Recent is er een ondergrondse boring uitgevoerd bij de rotonde Telefoonweg/Molenstraat, binnenkort wordt bekend gemaakt waar naar aardwarmte kan worden gezocht en de uitbreiding van het slimme groene warmtenet in Ede neemt een vlucht.

Deze uitbreidingen van het warmtenet zorgen voor werkzaamheden in de openbare ruimte die mogelijk hinder kunnen veroorzaken. Werkzaamheden waarbij nieuw warmtenet aan bestaand warmtenet gekoppeld wordt, hebben bovendien een onderbreking in de warmtelevering voor de achterliggende afnemersgroep tot gevolg. De afnemers waarvan de warmtelevering voor korte tijd onderbroken wordt (vnl. Kazerneterreinen), zijn hiervan door Warmtebedrijf Ede op de hoogte gesteld.

De werkzaamheden zijn bewust buiten het stookseizoen ingepland. Desalniettemin kan een onderbreking voor afnemers tot een vervelende situatie leiden. Neem in dat geval s.v.p. contact op met onze klantenservice: 085 – 07 12 600,  dan kijken wij samen met u naar een oplossing. Actuele informatie vindt u op: www.warmtebedrijfede.nl/storing-en-werkzaamheden

Provinciale steun voor verduurzaming bio-energie installaties Ede

  

EDE –  Ruim 10.000 aansluitingen meer op het Edese warmtenet en minder uitstoot van CO2 en stikstof. Met het project Schoner dan Fossiel wil Bio-energie de Vallei gaan behoren tot de schoonste bio-energie installaties in de wereld. Provincie Gelderland en de gemeente Ede dragen financieel bij aan dit project.

Reactie op uitnodiging Mens & Milieu

Warmtebedrijf Ede heeft Mens & Milieu hartelijk bedankt voor haar uitnodiging voor een debat, maar zal hier verder geen gebruik van maken.

Onze rol in de energietransitie is die van een bedrijf met een duurzame ambitie. Dat doen we binnen de (landelijke en lokaal) geldende regels. Wij zijn geen politieke organisatie, we maken geen regels en kunnen alleen binnen de kaders die de overheid stelt de transitie vooruit helpen. We zijn derhalve geen organisatie om een politiek debat mee te voeren.

In de afgelopen jaren zijn wij regelmatig te gast geweest in de gemeenteraad van Ede om een toelichting op de ontwikkelingen te geven en vragen van de raadsleden te beantwoorden. We hopen dat ook de komende jaren te blijven doen en kijken ernaar uit om de nieuw gekozen raad van informatie te voorzien. Ook worden er spreekuren en Open Deur Dagen georganiseerd, voor klanten en niet-klanten. De energietransitie is een belangrijk onderwerp en het is wat ons betreft essentieel om hierover met het lokaal bestuur en de Edenaren in contact te blijven.

Sinds begin januari hebben we Mens en Milieu enkele keren uitgenodigd voor een gesprek en deze uitnodiging blijft vanzelfsprekend van kracht.

Energie voor Elkaar: Hoe een klein bedrijf groter wordt

Publicatie EdeStad 2 maart 2022:

Succesvol werken aan energietransitie in Nederland
Hoe een klein bedrijf groter wordt

Afgelopen periode is er aandacht ontstaan voor Energie voor Elkaar, als moederbedrijf van Warmtebedrijf Ede. In de media viel o.a. te lezen dat er sprake zou zijn van een overname door een Luxemburgs bedrijf. Wat is er aan de hand? Valentijn Kleijnen, algemeen directeur, geeft een toelichting.

“In 2013 ben ik begonnen met het onderwerp ‘energie slim inzetten’. Ik werkte als milieukundige bij een bedrijf in de levensmiddelen. In het productieproces hadden we restwarmte over en ik zocht contact met een zorgorganisatie. Er waren plannen om vlakbij onze locatie een verpleeghuis te bouwen en zij konden dan de restwarmte gebruiken voor hun verwarming. Dat project is toen niets geworden. Ons bedrijf produceerde wel 24 uur per dag, maar niet tussen Kerst en Oud en Nieuw. Dat zou betekenen dat de bewoners in die week geen warmte zouden hebben en dat kon natuurlijk niet. Het geeft wel aan hoe simpele oplossingen soms toch in de praktijk ingewikkeld kunnen zijn. Inmiddels zijn we 10 jaar verder en hebben we in Ede wel veel mooie projecten kunnen realiseren. We hebben als organisatie een warmtenet aangelegd waarop bedrijven en woningen zijn aangesloten en die we via dat warmtenet voorzien van duurzaam opgewekte warmte. We hebben 3 warmte installaties gebouwd om die warmte te produceren. We zijn aan het investeren in nieuwe warmtebronnen, zoals de ontwikkeling van aardwarmte en we zoeken naar mogelijkheden voor het kunnen gebruiken van restwarmte.  Met alles wat we nu al hebben gerealiseerd in Ede besparen we per jaar ruim 20.000 ton CO₂ . Dit komt doordat bij het aansluiten op het slim groen warmtenet de aardgasgestookte cv-ketels in woningen en bedrijven komen te vervallen.

De puzzel van tijd en geld
De energietransitie is een soort puzzel van projecten. Elk project kost tijd en geld. Het vergt een aantal jaren aan voorbereidingstijd om een project te kunnen uitvoeren. Daarna duurt het nog een aantal jaren voordat de eerste klanten voor de gebruikte warmte gaan betalen en je alle investeringen kunt terugverdienen. Om een project te kunnen uitvoeren, is een financier nodig die, tijdens de voorbereidings- en bouwtijd, ervoor zorgt dat alle betrokken medewerkers hun salaris ontvangen en de leveranciers worden betaald. Banken zijn terughoudend om dit soort projecten te financieren. Zij beoordelen dit als een hoog risico en als ze al willen financieren gaat dat tegen strenge voorwaarden.

Tijdens de eerste jaren hebben we via MPD Groene Energie particuliere investeerders gevonden, die bereid waren te investeren, samen met fondsen en banken. We kregen veel vragen om ook op andere plekken in Nederland woningen en bedrijven aardgasvrij te maken. Dat was niet mogelijk met de privé investeerders, dat kon niet verder groeien en er moest een oplossing komen. Ik ben toen op zoek gegaan naar mogelijkheden en daarbij terecht gekomen in Londen, want daar bevindt zich tenslotte de financiële markt . Natuurlijk was dat een uitdaging: een  milieukundige met een ambitie om iets wezenlijks bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen, op zoek naar mensen of organisaties die dat wilden mogelijk maken.

Fonds
Ik ben op zoek gegaan naar mensen die net als wij in ons bedrijf de ambitie hebben om de energietransitie te versnellen en te realiseren. Die een duurzame wereld willen helpen bouwen. Het milieukundige aspect en de duurzaamheidsgedachte zijn voor ons in al onze keuzes essentieel. Ik kwam in contact met Asper Investment Management. Wat wij willen, namelijk projecten realiseren om duurzame warmte te kunnen leveren, willen zij ook. Zij zoeken per land een samenwerkingspartner om dat soort duurzaamheidsprojecten te helpen groeien en ontwikkelen. We hebben een goede samenwerkingsvorm gevonden, namelijk met een nieuw opgericht fonds, dat de naam Asper Dorothea heeft gekregen.

Asper Investment Management beheert het fonds Dorothea. Bij elk project van een van de bedrijven uit ons samenwerkingsplatform wordt de vraag aan Dorothea voorgelegd of het fonds wil investeren in het project, of niet. Het gaat dus niet alleen om projecten in Ede. Het fonds is in februari 2021 mede aandeelhouder van Energie voor Elkaar BV geworden en heeft de rol overgenomen die eerder de vorige aandeelhouder had.

Deelnemers fonds
Het fonds Dorothea wordt gevuld door institutionele beleggers. Die doen dat omdat zij hun beleggingsportefeuille willen verduurzamen. Ze weten dat deze beleggingen in duurzame warmte alleen mogelijk zijn met een lange termijn strategie. Bij het warmtebedrijf zijn tarieven en winsten door de overheid streng gereguleerd. De Autoriteit Consument en Markt controleert dat. De Europese Investeringsbank is ook een van de deelnemers aan het fonds. Deze aan de Europese overheid gelieerde partij heeft de opdracht om Europa te helpen verduurzamen, de Europese doelstellingen te realiseren en heeft daarbij geen winstoogmerk. Het hoofdkantoor van de EIB staat in Luxemburg. Uit praktische overweging is er voor de vestigingsplaats van het fonds gekozen voor Luxemburg. Londen, waar het hoofdkantoor van Asper staat, is gezien de Brexit niet meer de meest ideale locatie.

Platform
Asper Dorothea is opgericht met als doel projecten te financieren die door bedrijven worden ontwikkeld die bij ons platform van samenwerkende bedrijven zijn aangesloten. Dit noemen we het platform Energie voor Elkaar. Binnen het platform zijn veel verschillende vormen van samenwerking. Soms zijn we daar als Energie voor Elkaar BV de enige aandeelhouder van, maar vaak gaat het om een combinatie van lokale ondernemers of lokale overheden. Voor buitenstaanders lijkt dat misschien onduidelijk, maar het is juist heel goed georganiseerd. Kosten en baten blijven daardoor goed bij elkaar. Ook is door deze structuur van lokale deelname en betrokkenheid, het lokale belang optimaal gewaarborgd. Risico’s en kansen worden binnen het bedrijf met de lokale partners en met de betreffende gemeente afgestemd. Een voorbeeld daarvan is Aardwarmte in Ede, waarbij we met verschillende ondernemers en EBN (Energie Beheer Nederland) een samenwerkingsovereenkomst hebben. EBN is 100% eigendom is van de Nederlandse staat. Via EBN wordt het klimaat en energiebeleid vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vormgegeven.

Werken aan een duurzaam Ede
Er is veel gebeurd in de afgelopen 10 jaar. Van een klein lokaal initiatief om restwarmte te willen benutten, zijn we gegroeid naar een platform van bedrijven die in meer dan 15 gemeentes in Nederland werkzaam zijn. Ons hoofdkantoor is in Ede gebleven. We ontwikkelen soms sneller dan onze omgeving ons kan volgen en daarin ligt ook een nieuwe uitdaging. We merken dat er steeds meer aandacht voor ons is van inwoners die belangstellend en kritisch kijken naar wat er bij ons gebeurt. Die uitdaging gaan we graag aan, want de Edenaar is en blijft belangrijk voor ons. Dat is onze buurman, misschien een nieuwe collega voor ons bedrijf en onze klant via Warmtebedrijf Ede. Hier is het begonnen en we zijn nog niet klaar met de energietransitie in Ede. Door realisatie van het fonds is het mogelijk om ook in Ede te blijven ontwikkelen en te investeren zodat we in 2050 een fossielvrij Ede aan onze kinderen kunnen doorgeven. Ons aardwarmteproject in Ede is hierbij een belangrijk voorbeeld van. Het is misschien in de media een beetje stil als het gaat over aardwarmte, maar wij zitten niet stil. We zijn aan het werk om dit goed voor te bereiden op basis van de allerhoogste eisen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en leveringszekerheid. Bij Energie voor Elkaar en alle bedrijven die bij het platform zijn aangesloten, dromen we niet alleen over een duurzame wereld: we zijn elke dag bezig deze droom waar te maken”.

 

Fiets mee langs het slimme groene warmtenet

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie organiseert op zaterdag 11 september de Open Energiedag. Doet u mee? Kom kijken bij Energie voor Elkaar: wij realiseren slimme groene warmtenetten in Nederland. Fiets mee langs ons voorbeeldproject in Ede van dochterbedrijf Warmtebedrijf Ede.

Meld u aan én breng uw eigen fiets mee, voor een fietstocht door Ede langs het slimme groene warmtenet. We gaan kijken bij de bronnen collectieve zonnewarmte en biogrondstoffen, bij aanlegwerkzaamheden, en een Warmteafdracht-station. Ook bekijken we diverse interessante aansluitingen en ons wijk-koudenet voor topkoeling.

Verzamelen bij Energie voor Elkaar te Ede met uw eigen fiets.
Als u dit aangeeft, kunnen wij een fiets voor u huren.
Starttijd 10.00 uur. Eindtijd ca. 12:30 uur.
Duur fietstocht ca. 2,5 uur met korte pauze incl. lunchpakket.

Aanmelden is gratis en verplicht via communicatie@energievoorelkaar.nu. Vermeld uw naam, met hoeveel personen u komt en contactinformatie. Kinderen zijn ook van harte welkom! Er geldt een maximaal aantal deelnemers en COVID-19 maatregelen waaronder de 1,5 meter afstand, worden in acht genomen.

Bekijk ook de website: www.daarkrijgjeenergievan.nl/open-energiedag

Tweede Kamerleden Bontenbal en Grinwis bezoeken Warmtebedrijf Ede

Foto: Een delegatie van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en Tweede Kamerlid Grinwis bezoeken één van de duurzame energie installaties in Ede.

EDE – Woensdag 14 juli was Tweede Kamerlid Pieter Grinwis (CU) samen met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie op bezoek bij Warmtebedrijf Ede en platform Energie voor Elkaar. Een dag later was ook Kamerlid Henri Bontenbal (CDA) te gast, maar hij moest het, wegens een onschuldige verkoudheid, houden bij een virtueel bezoek. Beide Kamerleden hebben de portefeuille Klimaat en Energie(transitie) en gingen in gesprek over hoe slimme groene warmtenetten de energietransitie versnellen. Reden om het warmtenet in Ede te bezoeken zijn de innovaties, de vele (bestaande!) woningaansluitingen op basis van vrije keuze en de diverse duurzame bronnen waaraan gewerkt wordt, zoals restwarmte van de industrie, collectieve zonnewarmte, biogrondstoffen en aardwarmte.

Warmtebedrijf Ede sprak met beiden over hoe slimme groene warmtenetten onderdeel zijn van de oplossing voor het klimaatprobleem en over praktische barrières zoals die worden ervaren bij realisatie van een warmtenet. Er werd onder andere een bezoek gebracht aan een duurzame energie installatie en aan het warmte- en koudenet op de Elias Beckmankazerne. Hier werd getoond hoe historische gebouwen kunnen verduurzamen én gekoeld worden, met behoud van de historische, beeldbepalende elementen.

Beide Kamerleden uitten zich positief na hun bezoek aan Warmtebedrijf Ede en gaan bekijken waar zij praktische barrières mogelijk in de Kamer aan de kaak kunnen stellen. Bontenbal: ‘Bedrijven zoals jullie zijn een goede showcase. Iedereen is op zoek naar projecten die betaalbaar zijn en werken; blijf dit verhaal dus vooral vertellen!’

Stoomwolk Bio-Energie Ede Noord

Artikel overgenomen van www.bio-energiedevallei.nl
https://bio-energiedevallei.nl/2021/03/18/stoomwolk-bio-energie-ede/

Woensdagavond 17 maart 2021 is bij de energie installatie aan de Knuttelweg een storing opgetreden. Ondanks dat er op dat moment sprake was van normale productie van warmte en normale druk in het systeem wat stoom maakt, is een stoomafblaasklep aangesproken. Deze stoomafblaasklep functioneert normaliter alleen bij te hoge druk, als onderdeel van het veiligheidssysteem. Op dit moment wordt nog onderzocht waardoor deze stoomafblaasklep is aangesproken. Er zijn twee mogelijke oorzaken: de veer van de klep kan kapot zijn gegaan, of de veer was te strak afgesteld.

Door het aanspreken van de stoomafblaasklep die een uitlaat heeft op het dak, werd een grote stoomwolk boven het dak zichtbaar en het ging ook gepaard met een ronkend  geluid. Er is op dat moment geen sprake geweest van gevaar voor de omgeving. De operator van dienst heeft dat ogenblikkelijk na het aanspreken van de stoomafblaasklep vastgesteld.

We begrijpen dat de combinatie van een stoomwolk en geluid kan tot onrust hebben geleid bij omwonenden. Wij bieden onze excuses hiervoor aan.

Onderdeel van de functie van onze operators die op de locatie werkzaam zijn is reageren op meldingen die de installatie geeft en deze op te lossen. Uiteraard wordt elke storing door Bio-Energie Ede Noord onderzocht en geanalyseerd om te bepalen of verbeteringen mogelijk zijn.

Edese duurzame energie installaties presteren goed

Bron: www.bio-energiedevallei.nl

Ondanks dat de Nederlandse uitstootnormen maar liefst 2 tot 3 keer zo streng zijn als in de landen om ons heen, presteerden de Edese duurzame energie installaties in 2020 netjes binnen de normen. Ook de bijdrage van de uitstoot uit de duurzame energie installaties op nabijgelegen woningen in een straal van ca. 250 meter, blijkt minimaal. Voor alle verderop gelegen woningen, en daarmee dus alle andere Edese woningen, geldt dat de bijdrage van uitstoot door de installaties niet meer aanwezig is.

De drie duurzame energie installaties in Ede vallen onder ‘Bio-energie de Vallei’; dit zijn Bio-energie de Vallei, Bio-Energie Ede, Bio-Energie Ede Noord. Deze installaties leveren groene warmte aan het warmtenet van Warmtebedrijf Ede en de 20.000 aangesloten woningequivalenten (woningen en bedrijven).

In 2020 is de uitstoot (‘emissie’) van de drie installaties opnieuw door een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau gemeten. De Edese omgevingsdienst De Vallei (OddV) heeft deze meetrapporten ontvangen en gecontroleerd. Ondanks dat de Nederlandse uitstootnormen maar liefst 2 tot 3 keer zo streng zijn als in de landen om ons heen, presteren de Edese Duurzame Energie Installaties netjes onder de geldende Nederlandse norm.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2020-emissiegrafieken-en-tabel-Ede_-1024x682.jpg
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Belangrijk is wat er van deze emissie overblijft ter hoogte van de naastgelegen woningen (‘immissie’). Daarom heeft een ander onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau luchtkwaliteitsonderzoek gedaan naar de twee Edese installaties die zich in de buurt van een woonwijk bevinden.

Dit luchtkwaliteitsonderzoek laat zien dat ook de stoffen in de lucht bij de naastgelegen woningen, ver onder de grenswaarden liggen. De bijdrage van uitstoot uit de duurzame energie installaties op meest nabij gelegen woningen is dus heel klein. De luchtkwaliteit van woningen nabij de installaties wordt vooral bepaald door andere factoren in de omgeving, zoals industrie, verkeer, (pluim-)vee en huishoudens die nog gebruikmaken van gasketels/houtketels. Voor alle verderop gelegen woningen geldt dat de bijdrage van uitstoot door de installaties niet meer aanwezig is. U leest het volledige emissie/immissie-verslag 2020 op www.bio-energiedevallei.nl.

Start werkzaamheden Telefoonweg

Warmtebedrijf Ede breidt het slimme groene warmtenet verder uit. Een belangrijk onderdeel van het Edese warmteleidingentracé wordt aangelegd onder de Telefoonweg in Ede. Deze morgen gaf de Wethouder het startsein voor de herinrichting van de Telefoonweg.

Met een graafmachine verwijderde wethouder Jan Pieter van der Schans het eerste asfalt uit de Telefoonweg. De Telefoonweg is straks bedoeld voor bestemmingsverkeer naar Ede Centrum. Door het terugschroeven van de maximumsnelheid naar 30km/u en een bijpassende inrichting krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte.

 30km zone: rustiger, veiliger en groener

Vanaf eind 2021 is het een stuk rustiger, veiliger en groener op de Telefoonweg. Aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek maakte een 3D filmpje waarin je ziet hoe de Telefoonweg er precies uit gaat zien. Er komen tientallen extra bomen, plantvakken en parkeerplekken langs de rijbaan. De weg krijgt een frisse uitstraling met gebakken klinkers in plaats van asfalt. Een smallere rijbaan, bredere fietspaden, plateaus en zebrapaden helpen automobilisten om zich aan de nieuwe snelheid te houden.

Werkzaamheden

De Telefoonweg wordt opgeknapt van de Molenstraat tot aan de Stationsweg. Roseboom/ZON Transitie Support start in opdracht van Warmtebedrijf Ede met de aanleg van een warmteleiding tot aan de spoorwegovergang, die o.a. de Kolkakkerbuurt in de toekomst van warmte gaat voorzien. Begin maart gaat Dusseldorp in opdracht van de gemeente aan de slag met de herinrichting van de Telefoonweg. De aanleg van de warmteleiding loopt altijd een aantal weken voor op de aanleg van het nieuwe straatwerk, groenvakken en bomen. Het combineren van de wegwerkzaamheden en aanleg van de warmteleiding beperkt de overlast en bespaart kosten. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen is de nieuwe Telefoonweg eind 2021 klaar.

 Wethouder Jan Pieter van der Schans: ,,Groener en gastvrijer. Dat is al enkele jaren onze aanpak in het centrum. Ik ben blij dat we nu ook aan de Telefoonweg aan de slag gaan en opnieuw een stukje Ede Centrum maken waar het prettiger wonen, winkelen en verblijven is.’’

Planning en bereikbaarheid

Tot de bouwvakantie wordt er gewerkt in 6 fases van de Molenstraat tot aan de spoorwegovergang. Na de zomer volgt het deel tussen de spoorwegovergang en de Stationsweg. Na afronding van een fase is dat gedeelte van de Telefoonweg klaar voor gebruik.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer mogelijk over de Telefoonweg. Voor doorgaand fiets- en autoverkeer worden omleidingsroutes ingesteld. Op omleidingsborden staan verwijzingen naar het Kuiperplein, het station Ede-Centrum en parkeergarage Hoogvliet Centrum/De Halte. Deze drie locaties blijven altijd bereikbaar.

Op www.ede.nl/telefoonweg staat de actuele informatie over de bereikbaarheid, planning en fasering.

Warmtetarieven Warmtebedrijf Ede dalen licht

 

EDE, 8 februari 2021
Groene warmte wordt niet alleen steeds duurzamer, ook dalen de warmtetarieven in 2021 licht ten opzichte van 2020. Deze ontwikkeling houdt verband met de eveneens licht dalende maximumtarieven van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM stelt de maximumtarieven voor elk kalenderjaar opnieuw vast, bij wijze van consumentenbescherming en zoals vastgelegd in de Nederlandse Warmtewet. Daarnaast heeft Warmtebedrijf Ede er ook in 2021 weer voor gekozen een korting van € 50,- per aansluiting toe te passen voor haar particuliere klanten.

 

Of klanten ook daadwerkelijk geld besparen, is afhankelijk van een aantal factoren. Klanten woonachtig in een nieuwbouwwoning wordt aangeraden de woning de eerste 12 maanden goed droog te stoken. Hiermee gaat dan een wat hoger verbruik gepaard, dan in de normale situatie wanneer de woning eenmaal ‘droog’ is. Ook het weer buiten is van invloed op het stookgedrag. Het weer verschilt immers van jaar tot jaar, met als voorbeeld het huidige moment met temperaturen diep onder het vriespunt. Ten slotte is er de kans groter dat klanten vanwege de Corona-maatregelen meer thuis zijn en thuiswerken dan anders. Ook dit kan ervoor zorgen dat de verwarming vaker aan staat, dan anders het geval zou zijn.

Bekijk hier de tarieven van 2021

Wij staan voor u klaar

Ondanks de COVID-19-maatregelen zoals de avondklok, staan wij nog steeds 24 uur per dag voor u klaar. U kunt ons bereiken via 085 – 07 600, bijvoorbeeld wanneer u een storing heeft aan de warmteset bij u thuis. In overleg met u verhelpen wij deze zo snel mogelijk.


We hebben een aantal maatregelen genomen om dit veilig te kunnen doen en we sluiten hiervoor aan bij de richtlijnen die in de installatie-branche zijn opgesteld. Onze monteurs nemen een aantal regels in acht en we vragen ook uw medewerking daarvoor:

 • Voordat de monteur aan huis komt, wordt u gevraagd of u of een van de andere bewoners, klachten hebben die overeen komen met COVID-19 klachten.
 • Voordat de monteur bij u aanbelt, reinigt hij/zij de handen. Ook bij vertrek worden de handen gereinigd.
 • Bij aankomst of vertrek wordt geen hand gegeven.
 • Na de identificatie en voordat de monteur bij u binnenkomt, zet de monteur mondkapje op, eventueel aangevuld met handschoenen.
 • De monteur zal u vragen voldoende afstand te nemen om hem doorgang te geven naar de plek waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Een monteur is toegerust met persoonlijke bescherming, zoals: reinigingsmiddelen, handschoenen en mondkapje. Ook tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk afstand te houden. Als dat mogelijk is, wordt u gevraagd om tijdens het uitvoeren van het werk, niet in dezelfde ruimte te blijven.
 • De monteur neemt geen eten of drinken aan.
 • Als de werkzaamheden gereed zijn, meldt de monteur dat bij u. Als het wenselijk is, kunt u de werkbon tekenen, die de monteur voor u klaarlegt. Daarbij moet minimaal 2 meter afstand worden bewaard.


Mocht u symptomen van een COVID-19 besmetting hebben en er wel actie nodig zijn om uw klacht op het gebied van warmte op te lossen, dan zullen we ons natuurlijk inspannen om uw klacht te verhelpen. In overleg met u en mogelijk in overleg met de GGD zullen we zoeken naar de mogelijkheden daarvoor.


Nog altijd geldt, dat we alleen samen en door aanpassing van ons gedrag, het virus kunnen bestrijden. We rekenen daarvoor op uw hulp, om onze monteurs een veilige werkomgeving te bieden.

Sheltersuits brengen warmte in Ede

EDE – Vanuit de kerstgedachte vroeg Warmtebedrijf Ede zich af hoe zij toch warmte kan leveren aan Edenaren die het moeten stellen zonder dak boven het hoofd. Het antwoord op die vraag diende zich aan in de vorm van een ‘Sheltersuit’. Zo kwam het dat directeur Valentijn Kleijnen deze week tien Sheltersuits overhandigde aan de Edese vestiging van het Leger des Heils.

Het doel is om met de suits de zogeheten Edese ‘buitenslapers te ondersteunen. In Ede is er opvang voor dak- en thuislozen, maar er zijn mensen voor wie die opvang niet voldoet. Een Sheltersuit is een noodoplossing voor deze mensen. Manager Beschermd Wonen van Het Leger des Heils Michaël la Roi: “We zijn dankbaar de Sheltersuits in ontvangst te mogen nemen. Ook zijn we blij met de steun vanuit het betrokken Edese bedrijfsleven”.

Het ‘pak’ bestaat uit een wind- en waterdichte jas, een slaapzak met ingebouwd kussen en een plunjezak. Het ‘draagbare bed’ is volledig gemaakt van restmateriaal, waardoor elke Sheltersuit uniek is. Oude en ‘onbruikbare’ materialen worden omgetoverd tot iets wat weer waardevol is, met een nieuwe duurzame functie. De Sheltersuits worden bovendien gemaakt door vluchtelingen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer informatie leest u op www.sheltersuits.com

 

 

Warmtebedrijf Ede maakt de balans op

Het einde van het jaar nadert en Warmtebedrijf Ede maakt de balans op. Het Edese bedrijf dat groene warmte levert via haar slimme warmtenet, is gewend vooruit te blikken naar een duurzame toekomst. Maar om vooruit te kunnen blikken, is het eerst belangrijk om te weten waar we nu staan.

Terugblik
Nog voordat iemand van ‘vangaslos’ had gehoord, is er in 2013 gestart met een slim groen warmtenet in Ede. In dat jaar zijn er 4.000 ‘woning-equivalenten’ (woningen en bedrijven) aangesloten op het warmtenet in aanleg. Een woning-equivalent (WEQ) is een eenheid om woningen en andere panden met elkaar te kunnen vergelijken. Drie jaar later in 2016 is het totaal aantal aangesloten WEQ gestegen naar 7.000, waarvan circa 5.000 woningen en 2.000 bedrijven.

Het heden
De gezamenlijke ambitie van de Provincie Gelderland, de gemeente Ede, Woonstede en Warmtebedrijf Ede was om 20.000 WEQ op het warmtenet te hebben aangesloten in 2020. Deze ambitie is dit jaar zo goed als behaald, waarbij er hard gewerkt wordt aan de laatste loodjes. Uniek aan Ede is dat er al ruim 6.000 WEQ aan bestaande woningen zijn aangesloten op het groene warmtenet. Dit is bijzonder omdat hiervoor in Ede ten eerste geen subsidie voor Aardgasvrije Wijken nodig is geweest en ten tweede deze aansluitingen gerealiseerd zijn op basis van vrije keuze.

De toekomst
De komende jaren wil Warmtebedrijf Ede het warmtenet nog verder uitrollen en Ede fossielvrij maken. Daarbij wordt de groene warmte die zij levert steeds duurzamer. Naast de duurzame biogrondstoffen die worden benut om de warmte op te wekken, worden hiervoor binnenkort ook collectieve zonnewarmte, restwarmte van de industrie en aardwarmte uit Ede ingezet. Klanten op het warmtenet ontvangen dan steeds ‘groenere’ warmte zonder dat zij hiervoor iets hoeven te doen en zonder dat zij hiervoor extra hoeven te betalen.

Magazine SCHOON aangeboden aan minster Wiebes

12 oktober 2020

Vandaag lanceerde het Klimaatakkoord het online magazine SCHOON. Het magazine portretteert vijftien bedrijven en organisaties, die voorop lopen in het uitvoeren van het Klimaatakkoord; waaronder MPD Groene Energie / Warmtebedrijf Ede.

“Er zijn kansen en die worden gezien en gepakt. Zowel grootschalig als kleinschalig. Dit magazine ‘Schoon’ laat wat van die dynamiek zien” aldus Ed Nijpels. Hij presenteerde het magazine vanochtend online aan minister Wiebes tijdens de Klimaatdag op 12 oktober.

Minister Wiebes: “Ik vind dit hartstikke mooi. Er staan prachtige initiatieven in SCHOON magazine. Als ik het allemaal zo opgesomd zie, denk ik: in zo’n land wil ik wel wonen.”

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakte het magazine en de bijbehorende film in opdracht van het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord.

SCHOON is prachtig geworden! Het biedt verhalen met wow-factor, van gedreven mensen, met foto’s om in te lijsten: www.schoonmagazine.nl

Een utopie als inspiratiebron

In het FD verscheen deze week het artikel ‘Zweedse primeur: het volledig zelfvoorzienende huis’. Zweedse architecten werken samen met een woningcorporatie aan een off-grid-appartementencomplex. Dit complex is niet verbonden met de collectieve stroom-, water- en warmtevoorziening.  Drinkwater komt uit de grond en van regenwater, stroom komt uit zonnepanelen en warmte komt uit warmtepompen, isolatie, zonnepanelen en aardwarmte. Een utopie die werkelijkheid wordt, waarbij  de kosten maar liefst een miljoen euro per appartement bedragen. Een kostbaar experiment dat niet de oplossing is voor een grote doelgroep. Een slim groen warmtenet is wel een betaalbare oplossing voor de energietransitie, just vanwege het collectieve karakter. 


Betaalbaarheid

Het Zweedse experiment toont de haalbaarheid van zelfvoorziening aan, en tegelijk de onbetaalbaarheid hiervan. Warmtebedrijf Ede werkt aan een collectief warmtenet waar het warmteaanbod wordt afgestemd op de warmtevraag. Het warmteaanbod is afkomstig van warmtebronnen zoals bedrijven met restwarmte, duurzame biogrondstoffen en aardwarmte. De warmtevraag komt van woningen en bedrijven in Ede. Juist door al deze partijen samen te brengen, houden we de kosten betaalbaar.

Collectiviteit

Maar hoe zit dat precies? Warmtebedrijf Ede legt leidingen aan en doet veel onderzoek naar mogelijke warmtebronnen. Collectieve zonnewarmte, restwarmte en aardwarmtebronnen zijn al volop in ontwikkeling voor Ede.  Net als bij ieder ander bedrijf moeten deze grote investeringen op de lange termijn worden terugbetaald. Daarvoor schrijven warmtebedrijven een businesscase. Hierin staat hoeveel aansluitingen er nodig zijn om over flink wat jaren de investering terug te verdienen zonder dat de aangesloten partij meer hoeft te betalen. Je kunt je voorstellen dat dit warmtenet dus eenvoudiger terug te verdienen is met 10.000 aansluitingen dan met 1.000. Daarom werken we samen met de gemeente Ede en bekijken hoe we de klimaatdoelstellingen van de gemeente samen kunnen realiseren. Warmtebedrijf Ede staat daarom voor collectiviteit en niet voor zelfvoorziening. Collectiviteit is een strategische keuze om de energietransitie  betaalbaar en leefbaar te kunnen versnellen.

Brandweeroefening op de Elias Beeckmankazerne

Ede – Afgelopen week kregen we bij Warmtebedrijf Ede een mooie vraag van de Edese brandweer; ‘Kunnen jullie helpen met de organisatie van een speciale brandweeroefening?’  Natuurlijk, dat doen we graag.

Zo kwam het dat er donderdagavond op de Elias Beeckmankazerne ‘twee vermisten na een ongeval’ werden opgespoord en om te worden veiliggesteld.  En ja hoor, de vermiste personen (dummies) bleken zich op te houden in de kelder met het warmte- en koude-overdrachtstation van Warmtebedrijf Ede.

Na afloop van de oefening hielden we nog een korte presentatie voor de brandweer. We vertelden wie we zijn,  wat we doen en vooral waar in de openbare ruimte ze ons kunnen aantreffen. Dat helpt de brandweer bij hun belangrijke werk en geeft ook onseen veilig gevoel.

 

Energietransitie-Experience dit schooljaar knallend van start

EDE – De Energietransitie-Experience in Ede is dit schooljaar weer knallend van start gegaan. De corona-crisis legde de Experience dit voorjaar tijdelijk stil, maar het docententeam heeft niet stilgezeten. Ze hebben de tijd goed benut om van de Experience een echte belevenis te maken. Tijdens de Experience leer je over alle technieken van de Energietransitie in een escaperoom-achtige setting door het doen van allerlei opdrachten en het oplossen van vraagstukken. Klassen uit Ede en omstreken kunnen zich weer volop aanmelden om mee te doen; het team is er helemaal klaar voor om iedereen (corona-proof) te ontvangen.

Op de Kenniscampus
De Experience draait om de technieken van de Energietransitie en kan worden gevolgd in een heuse Edese Duurzame Energie Installatie. Met dit onderwijsproject is aansluiting gevonden bij ‘De 7 werelden van Techniek’ van Technodiscovery. Beide projecten worden aangeboden op de Kenniscampus van Ede, waar sowieso veel te leren valt.

Thuis-Experience
Voorafgaand aan het bezoek aan ons, begint de reis door de Energietransitie op school met onze lesbrieven. Ook thuis met het eigen gezin gaat de belevenis door: voor de leerlingen zijn leuke onderzoekjes ontwikkeld die thuis uitgevoerd kunnen worden.

Meld je klas aan
Het is mogelijk om met maximaal 30 leerlingen en een leraar / begeleider onze Experience te komen volgen. Desgewenst kan de groepsgrootte worden gehalveerd.

Kom de Energietransitie beleven!
Meer informatie via www.energietransitie-experience.nl
Wil je meedoen? Meld je klas dan aan via info@energietransitie-experience.nl

#energietransitie-experience  |  #technodiscovery  | #provinciegelderland  | #hetstreek  | #warmtebedrijfede  |  #itnede   | #knooppunttechniek   | #zon-transitiesupport

Onderzoek: Ruim kwart Nederlandse woningen kan over op aardwarmte

Goed nieuws! Uit onderzoek van Energie Beheer Nederland (EBN) blijkt dat er genoeg aardwarmtebronnen in Nederland zijn om een kwart van de woningen te verwarmen. Nu woningen van het gas af moeten, wordt er druk gezocht naar duurzame alternatieven. Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is niet-fossiel en stoot geen emissies uit.

 

Warmtenet nodig

Als je aardwarmte wilt gebruiken voor het verwarmen van woningen, is een warmtenet de beste oplossing. Aardwarmte biedt namelijk een constante warmtestroom van warmte die je niet zomaar uit kunt zetten. Alleen als een warmtenet voldoende aansluitingen heeft (+/- 4000 woonequivalenten), kan het deze constante warmtestroom inzetten. Warmtebedrijf Ede realiseert een slim groen warmtenet in Ede, en werkt daarbij aan het aansluiten van aardwarmte hierop. Zonder warmtenet kunnen we de aardwarmte wel naar boven halen, maar niet bij u in huis brengen.

 

Flexibele warmtemix

De constante stroom van aardwarmte is niet regelbaar; je kunt hem niet harder, zachter of uit zetten. Bij  andere duurzame warmtebronnen in een slim groen warmtenet kunnen we dat wel. In een slim groen warmtenet gebruiken we daarom een mix van duurzame bronnen zodat er altijd voldoende duurzame warmte aanwezig en er flexibiliteit is. De slimme meters in het slimme groene warmtenet kunnen nauwkeurig de warmtevraag voorspellen. Op basis van die data kunnen we de duurzaamste mix aan warmtebronnen inzetten. Dat betekent dat het aansluiten van aardwarmte in de zomer kan zorgen dat andere duurzame bronnen minder ingezet hoeven te worden.

 

Lees meer over onze aardwarmte op: https://warmtebedrijfede.nl/ufaqs/hoe-zit-het-met-aardwarmte-op-het-warmtenet/

‘Warmte in slim groen warmtenet wordt steeds groener!’

In het kader van de campagne ‘Duurzame Doorstart’ van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE) werd onze directeur Valentijn Kleijnen geïnterviewd over steeds duurzamere warmte in een slim groen warmtenet. Lees hier het interview:

Doener:
Valentijn Kleijnen, 44 (directeur MPD Groene Energie / Warmtebedrijf Ede)

Doorstart:
Aanleg groen en slim warmtenet in Ede dat steeds duurzamere warmte levert

“Nieuw zijn warmtenetten natuurlijk niet. De manier hoe wij ze gebruiken is dat wel. Om ze zo duurzaam mogelijk te maken gebruiken we zeer geavanceerde technologie. Ik krijg dan ook een trots gevoel als ik hier in Ede rondloop in deze mooie oude kazerne. We zijn hard bezig met de uitbreiding van het 30 km lange slimme groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede, dochter van MPD Groene Energie. In de vroegere kolenkelder installeren we een modern warmte-overdrachtstation. Dat voorziet straks de hele nieuwbouwwijk van duurzame warmte en koude. En dat laatste is wel heel prettig nu de zomers steeds heter lijken te worden. Een computersysteem bepaalt waar de warmte vandaan komt. Hiervoor kiest het steeds de meest duurzame bronnen. Restwarmte van bedrijven op werkdagen, meerdere kleine units biomassa, warmte opgewekt met een overschot aan zonnestroom, en we werken nu aan aardwarmte.”

“Warmte is vanzelfsprekend, daar krijg je geen bedanktelefoontje voor”

“Sommige dingen waren wat de energievoorziening betreft eenvoudiger tijdens lockdown. Je hoefde niet zowel de kantoren als de huizen warm te houden of te koelen en er was minder transport. Toch pleit ik er niet voor dat iedereen altijd maar thuis moet gaan werken. Ik denk dat een mooie mix van thuiswerken en werken op locatie het beste is. Wij hebben zelf natuurlijk gewoon doorgewerkt. Corona of niet, de mensen gaan ervan uit dat ze gewoon warmte geleverd krijgen. Soms kregen we complimenten. Maar de mensen gaan je heus niet bellen dat dat zo fijn is.

“Als het warmtenet er ligt, dan begint de verduurzaming pas”

“Het mooie van een slim en groen warmtenet is dat we in de loop van de tijd steeds duurzamere bronnen kunnen aansluiten. We zijn continu met nieuwe technieken bezig. Een auto uit 2020 is ook slimmer dan een auto uit 2010. Zo krijgen bedrijven en bewoners steeds groenere warmte, zonder dat ze daar zelf iets voor hoeven te doen. In onze Energietransitie Experience geven we lessen over zon, wind en warmte. Bezoekers zeggen vaak: ‘daar moet je meer over communiceren!’ Ik zie ook gouden kansen voor multifunctionele terreinen: zonnevelden bijvoorbeeld met een mooi groen eronder. In dat groen kun je wandelen en een klimaatbos laten groeien.”

www.duurzamedoorstart.nl
#energietransitie
#vangaslos
#slimmegroenewarmtenetten

Startschot NVDE-campagne ‘Duurzame Doorstart’

Tijdens de corona-crisis zijn er in Nederland tal van mooie initiatieven opgezet. Laten we deze saamhorigheid voortzetten en samen bouwen aan een duurzamer en sterker Nederland.

Miljoenen mensen en duizenden bedrijven zijn al volop duurzaam bezig. Zij bewijzen elke dag dat het kan. En als de politiek de voorwaarden schept, dan gaat het nog veel sneller.

Dit is de nieuwe campagnefilm waarin Warmtebedrijf Ede /MPD Groene Energie een mooie rol mocht spelen. De Duurzame Doorstart van Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) inspireert!

De NVDE-campagne Duurzame Doorstart is live op www.duurzamedoorstart.nl

#warmtenet #duurzaam #energietransitie

In de energietransitie zijn alle duurzame alternatieven nodig

In de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen zijn alle duurzame alternatieven sámen nodig. In de visie van Warmtebedrijf Ede en moederbedrijf MPD Groene Energie bevindt de oplossing zich juist in de mix van deze toepassingen. Zo kan het dat bio-brandstoffen fungeren als tussenoplossing, terwijl er steeds nieuwe en innovatieve technieken bijkomen.

Naar aanleiding van het uitgelekte SER-adviesrapport, stelt een zevental experts ook dat we vooral niet terug moeten willen naar (Russisch) aardgas, met meer CO2-uitstoot en een klimaatakkoord op losse schroeven als gevolg.  

Aandacht voor restwarmte en regierol gemeente in nieuwe Warmtewet

Den Haag werkt aan een nieuwe warmtewet. De voorlopige versie van de wet wordt op dit moment voorgelegd aan verschillende organisaties. Zij kunnen tot 7 augustus op het wetsvoorstel reageren . In de nieuwe conceptwet krijgt de gemeente de regie met betrekking tot collectieve warmtesystemen en de duurzaamheid hiervan, en wordt de tariefregeling (eerder op basis van aardgas) herzien. Zaken die voor Warmtebedrijf Ede van belang zijn, zeker omdat we doorlopend de mogelijkheden onderzoeken om in de toekomst nog duurzamer warmte te leveren.


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil handvatten bieden om gemeenten en warmtebedrijven beter samen te laten werken in de warmtetransitie. Voor de invulling hiervan ging het ministerie in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (
VNG). De VNG noemt de wet “een van de instrumenten die invulling geeft aan de randvoorwaarden die gemeenten hebben gesteld bij de ondertekening van het klimaatakkoord.” De wet breidt de mogelijkheid voor gemeenten uit om intensiever samen te werken met warmtebedrijven, waardoor zij bijvoorbeeld ook kunnen meebeslissen over de verduurzaming van bestaande bouw door aansluiting op een warmtenet.

Voor een duurzame warmte-invulling wordt expliciet gewezen naar de inzet van restwarmte. In Ede zijn we hier, naast de aansluiting van andere duurzame warmtebronnen, ook volop mee bezig. Met verschillende bedrijven zijn al contracten gesloten om hun restwarmte terug te koppelen aan het warmtenet. Fabrieken en datacenters houden na hun productie warmte over.  Normaliter wordt deze warmte geloosd of uitgestoten in de buitenlucht. Dit kost geld en is zonde van de warmte. In een collectief warmtenet zoals het slimme groene warmtenet kan deze restwarmte prima ingezet worden. Als deze fabrieken en datacenters bovendien ook gebruik maken van groene warmte, is de warmte die ze terugleveren ook duurzaam.

De nieuwe warmtewet moet ervoor zorgen dat de benutting van restwarmte versnelt. Warmtebedrijf Ede zou volgens de nieuwe wet het recht krijgen om “Restwarmte op te halen aan de poort van een producent van restwarmte”. Een win-win-situatie, want de industrieën hoeven de restwarmte niet meer weg te koelen en Warmtebedrijf Ede kan dan nog stabieler en duurzamer warmte leveren.

Bronnen:
https://vng.nl/nieuws/warmtewet-2-belangrijke-stap-voor-gemeenten
https://www.internetconsultatie.nl/warmtewet

Koers Ede in lijn met Rijksvisie Energietransitie


Vandaag publiceert het rijk haar visie op de marktontwikkeling in de energietransitie. Highlights:

 • Beleidsagenda naar 2030
 • Ontwikkeling van CO2-vrije warmte in de gebouwde omgeving
 • Toenemende rol van warmtenetten
 • Wijkgerichte aanpak aardgasvrij

In Ede liggen we goed op koers. Lees de volledige kamerbrief hier: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2020/06/22/kamerbrief-over-rijksvisie-marktontwikkeling-voor-de-energietransitie

#klimaatakkoord   #warmtenetten   #energietransitie

15 juni Global Wind Day

Vandaag is Global Wind Day! Deze dag werd in 2007 in het leven geroepen om mensen te informeren en windenergie te vieren. Wij schenken vandaag extra aandacht aan windwarmte en geloven in windwarmte als een duurzame warmtebron. Door innovaties sluiten wij dit maar al te graag aan op het Slim Groen Warmtenet. Net als bij zonne-energie kan windenergie omgezet worden in (stads)verwarming.

#globalwindday   #energietransitie  #duurzaam

Warmtenetten tegen afhankelijkheid buitenlands aardgas

Nederland, en ook Ede, is tientallen jaren verwend met het aardgas uit Groningen. Om de fossiele brandstoffen minder aan te spreken en aardbevingen in Groningen te voorkomen, is er in het Klimaatakkoord afgesproken dat een kwart van alle woningen in Nederland in 2030 aardgasvrij moet zijn. Als dit in het beste geval lukt, zijn er nog zijn er nog 6,5 miljoen woningen afhankelijk van aardgas. Van Hoogstraten, directeur van Energiebeheer Nederland (EBN), waarschuwt voor een toekomstige afhankelijkheid van buitenlands aardgas om deze resterende woningen te verwarmen.

Nu de gasprijzen lager dan ooit zijn, is de afhankelijkheid van deze buitenlandse aardgasbronnen financieel geen groot probleem. Die prijzen worden echter niet langer door ons zelf bepaald, maar door buitenlandse mogendheden. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de prijsontwikkelingen. Daarnaast zijn er geopolitieke redenen waarom het onaantrekkelijk is om afhankelijk te zijn van buitenlands gas. Tot slot kost het veel energie om buitenlands gas in te voegen in het Nederlands gasnet. Buitenlands gas is namelijk hoog calorisch, in tegenstelling tot het Nederlands aardgas. Deze omzetting kost veel energie en is daarom milieutechnisch discutabel. 

Een groen warmtenet biedt wél stabiliteit in prijs en beschikbaarheid, doordat er verschillende warmtebronnen op aangesloten worden. Ook innovaties kunnen eenvoudig aangesloten worden op dit open net. Warmtebedrijf Ede wil enkel warmte leveren uit lokale warmtebronnen, zoals restwarmte van bedrijven, wind en zon, lokale resthoutstromen en op termijn ook aardwarmte (> 2 km diepte). Door nu meer in te zetten op warmtenetten voorkomen we dat we in de toekomst afhankelijk worden van buitenlandse bronnen. Ook de ambitieuze doelstellingen van het klimaatakkoord, zijn met de inzet van warmtenetten beter haalbaar. Zo draagt Warmtebedrijf Ede bij aan een toekomstgerichte, fossielvrije energiehuishouding.

Opsporingsvergunning voor proefboringen aardwarmte in Ede

EDE Het Ministerie van Economische Zaken verleent MPD Groene Energie de opsporingsvergunning voor proefboringen naar aardwarmte in de gemeente Ede.

Aardwarmte is een duurzame warmtebron die binnen vier jaar aangesloten kan worden op het gerealiseerde Slim Groen Warmtenet in Ede. ,,De locaties van deze proefboringen worden in samenspraak met de gemeente bepaald”, schrijft Warmtebedrijf Ede in een persbericht.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft Warmtebedrijf Ede na een traject van bijna twee jaar de opsporingsvergunning verleend om op 40 vierkante kilometer op drie locaties proefboringen naar aardwarmte te verrichten. Uit verschillende vooronderzoeken bleek dat er aardwarmtebronnen onder Ede liggen. ,,Bij succesvolle boringen sluit Warmtebedrijf Ede de warmte aan op het inmiddels gerealiseerde Slim Groen Warmtenet.”

Om de aardwarmte te bereiken, gaat er ongeveer 3 kilometer diep geboord worden. Hiermee worden temperaturen van 80 á 90 graden uit de bodem gehaald. In Nederland zijn volgens MPD vergelijkbare boringen succesvol verlopen. ,,Vooronderzoek wijst uit dat geothermie een belangrijke rol in onze duurzame warmtemix kan spelen”, aldus Valentijn Kleijnen, directeur Warmtebedrijf Ede. ,,We willen de garantie van een succesvolle innovatie zodat we Ede zo snel mogelijk kunnen voorzien van de meest duurzame warmtemix.”

De ontwikkeling van het Slim Groen Warmtenet in de afgelopen jaren, maakt het mogelijk om innovaties als aardwarmte te gaan benutten. Nu het warmtenet een groot aantal afnemers heeft en een gesloten warmterotonde vormt, is het mogelijk om warmtebronnen zoals aardwarmte makkelijk aan- en los te koppelen. ,,Het Slim Groen Warmtenet maakt het mogelijk om in warme zomers alle warmte uit aardwarmte te leveren, voor bijvoorbeeld het douchen. Er wordt nooit méér warmte gewonnen dan dat er nodig is. Zo vindt er efficiënte en vraaggestuurde warmtelevering plaats en gooien we niets weg.”

Klimaatbeleid kost geld, maar niets doen kost meer

Baudet becijferde eerder dat het klimaatbeleid van de Nederlandse overheid maar liefst 1000 miljard gaat kosten. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zal het nieuwe beleid zal rond 460 miljard kosten tot het jaar 2050. De voorwaarde die zij stellen voor dit bedrag is dat Nederland dan niet mag afzien van 1. de inzet van biomassa en 2. het opslaan van CO2 in oude gasvelden. Zien we hier wel van af dan “zouden de totale kosten over de hele periode ook kunnen verdubbelen.”

Vooralsnog is biomassa de enige duurzame warmtebronnen die voor betrouwbare warmtelevering zorgt en die bovendien stuurbaar is. Omdat biomassa niet afhankelijk is van weersomstandigheden kan er vraaggestuurd meer warmte in de winter worden geproduceerd en kunnen de installaties deels worden uitgezet in de zomer. Op een slim groen warmtenet dat gestart is met lokale en duurzame biomassa, zoals in Ede, kan nu gediversifieerd worden met het aansluiten van andere duurzame bronnen. Wanneer bijvoorbeeld aardwarmte en restwarmte ook warmte leveren op het warmtenet, kan het aandeel biomassa worden teruggebracht.

Dat niets doen meer kost, blijkt uit een modelberekening van het Researchinstituut voor Klimaatimpact in Potsdam (PIK) van begin dit jaar. In het onderzoek werd de schade door klimaatverandering, als gevolg van bijvoorbeeld toegenomen extreem weer of afgenomen arbeidsproductiviteit, afgezet tegenover de kosten van het terugdringen van broeikasgassen. “De wereld heeft nu geen smoesjes meer om achterover te leunen en niets te doen”, aldus het PIK. “Iedereen die zegt dat klimaatverandering tegengaan te duur is, kan zien dat ongecontroleerde klimaatverandering het duurst is.”

Bronnen:

https://www.volkskrant.nl/economie/wat-kost-een-halve-eeuw-klimaatbeleid

https://nos.nl/artikel/2320578-onderzoek-klimaatverandering-beperken-kost-minder-dan-niets-doen.html

 

 

PBL: Energietransitie zonder biomassa nauwelijks haalbaar en betaalbaar

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde vandaag het onderzoek naar de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biomassa. De belangrijkste conclusie is dat de energietransitie zonder benutting van biomassa nauwelijks haalbaar of betaalbaar is.

Het gebruik van biomassa moet daarnaast volgens het PBL aan duidelijke duurzaamheidscriteria voldoen. Met dit Duurzaamheidskader Biomassa komt de Sociaal-Economische Raad (SER) in de komende maanden.

Biomassa transitiebrandstof
In Ede is gestart met regionale biomassa als duurzame, betrouwbare brandstof op het warmtenet, omdat het regelbaar is. In tegenstelling tot  bronnen zoals aardwarmte, kan warmte uit biomassa in de winter flexibel opgeplust worden, en in de zomer zelfs uitgezet worden. Zo wordt er efficiënt en vraaggestuurd geproduceerd. En van alle duurzame alternatieven voor aardgas, heeft het aansluiten op het slimme groene warmtenet de laagste maatschappelijke kosten.

Het warmtenet in Ede wordt straks gevoed door meerdere duurzame bronnen; restwarmte, aardwarmte, zonnewarmte en de transitiebrandstof biomassa. Op dat moment kan het aandeel biomassa op het warmtenet omlaag.

Happy Earth Day!


Vandaag, op 22 april is het voor de 50e keer de Dag van de Aarde, oftewel Earth Day. Op deze dag wordt op een positieve manier aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering. Het thema van dit jaar is klimaat-actie.

De energietransitie is zo’n belangrijke klimaat-actie, waarbij we er samen hard aan werken om van fossiele bronnen naar hernieuwbaar te gaan. Dat is precies wat Warmtebedrijf Ede doet met het slimme groene warmtenet in Ede. In plaats van aardgas krijgen aangesloten woningen en bedrijven groene warmte uit een warmtenet waarop allerlei duurzame bronnen kunnen en worden aangesloten.

We krijgen vaak de vraag of er kan worden aangesloten op ons groene warmtenet. We breiden volop uit, maar het aansluiten van panden blijft maatwerk. Bedrijfspanden, projectmatige nieuwbouw en collectieve aansluitingen zoals appartementencomplexen zijn op dit moment wel wat kansrijker dan grondgebonden woningen. Maar we gaan voor een fossielvrij Ede!

Dus heeft u interesse in groene warmte en wilt u vrijblijvend informatie ontvangen op het moment dat een aansluiting voor uw straat mogelijk is? Laat dan uw gegevens achter op onze interessekaart: https://warmtebedrijfede.nl/interesse-in-groene-warmte/

17 miljoen mensen…

Het slimme groene warmtenet in het centrum van Ede

Nederland is met 17 miljoen mensen dichtbevolkt. Een dichtbebouwde omgeving leent zich bij uitstek voor slimme groene warmtenetten, zoals in Ede. Deze toekomstbestendige en duurzame ondergrondse warmte-infrastructuur vormt het duurzaamste, collectieve alternatief voor aardgas, tegen bovendien de laagste maatschappelijke kosten.

Huurders bijvoorbeeld, hoeven niet duurder uit te zijn als hun woning een aansluiting krijgt op een warmtenet in plaats van op aardgas. Dat blijkt uit een nieuwe haalbaarheidsstudie die woningcorporaties en warmteleveranciers hebben laten maken, zo schrijft de NOS

“17 miljoen mensen”, is ook de nr. 1 hit van dit moment. Het nummer is o.a. opgedragen aan iedereen die werkzaam is in zogenaamde ‘Vitale Processen’, zoals de zorg. Wist u dat warmtelevering ook zo’n Vitaal Proces. is?Warmtebedrijf Ede levert via het slimme groene warmtenet warmte aan nu bijna twintigduizend Edese huishoudens.

Wij verzorgen uw groene warmte, zorgt u voor elkaar?

Bouwbedrijf Nap en Warmtebedrijf Ede geven elkaar de elleboog

De fundering voor de 7 nieuwbouwwoningen en 6 appartementen aan de Parkweg is inmiddels gelegd door Bouwbedrijf Nap. Zoals alle nieuwbouw in Ede worden ook deze fraaie, energiezuinige woningen aardgasvrij gebouwd.

Als duurzaam alternatief voor ruimteverwarming en het warme tapwater in de woningen, is gekozen voor groene warmte van Warmtebedrijf Ede. Zo draagt ook dit project zijn steentje bij aan verduurzaming van de Parkweg!

Belangrijke stap in aardwarmte voor Ede

EDE – Ook tijdens de Coronacrisis staat de energietransitie in Ede niet stil. Op het slimme groene warmtenet in Ede worden diverse duurzame warmtebronnen aangesloten, waaronder aardwarmte (geothermie). Samenwerkende partijen hebben deze week een belangrijke stap gezet in het aardwarmteproject. Met ultradiepe geothermie uit een regionaal warmtenet kunnen op termijn duizenden extra woningen in Ede worden aangesloten op groene warmte.
Continue reading “Belangrijke stap in aardwarmte voor Ede”

Verbonden én aangesloten

De prachtige appartementen van ‘De Verbinding’ op de Simon Stevin kazerne in Ede zijn in hun opzet en ontwerp verbonden met de omringende natuur. Ook groen is de warmte die de appartementen ontvangen. Onlangs zijn deze woningen namelijk opgeleverd en aangesloten op het groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede. Over een warm welkom gesproken!

Goed voorbeeld doet volgen! Ook Valkestein A kiest voor groene warmte

Onlangs heeft de meerderheid van de bewoners positief gestemd voor een aansluiting op het groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede. De buurflats Valkstein B en C zijn al enige tijd aangesloten; deze VvE’s gingen Valkestein A al voor.

Hiermee bespaart de VvE meer dan 85% CO2 op ruimteverwarming. Een grote stap richting aardgasvrij!

Gelderlander 14-02: Warmtebedrijf Ede belooft meer openheid

Klik hier voor de link naar het artikel in de Gelderlander

EDE – Het Warmtebedrijf Ede belooft beterschap: meer openheid, rapporten in te zien op de website en in maart drie keer open huis in de biomassacentrale aan de Geerweg in Ede. Op deze manier reageert het bedrijf op de commotie die is ontstaan rond biomassaverbranding in Ede.

Continue reading “Gelderlander 14-02: Warmtebedrijf Ede belooft meer openheid”

Beste inwoners van Ede

Naar aanleiding van vragen die Warmtebedrijf Ede over haar groene warmtenet krijgt, plaatsten wij de volgende  brief aan de inwoners van Ede in de EdeStad van 12 februari.

Heeft u nog meer vragen of juist ideeën, deel ze met Warmtebedrijf Ede via 085 – 07 12 600. Of kom langs op de bio-energie installatie aan de Geerweg 11 in Ede tijdens de zaterdag openstellingen op 7, 14 of 21 maart van 10:00 – 12:00 uur.

Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting:

 

Preventieve dwangsom Warmtebedrijf Ede

Tijdens het stoken met te vochtige biomassa in Bio-Energie Ede Noord op maandagavond 3 februari is voldaan aan de wet- en regelgeving met betrekking tot uitstoot. De filters van de bio-energie installatie functioneren ook bij te natte biomassa gewoon volledig.

Ook is door Warmtebedrijf Ede de verplichte melding bij de OddV gedaan van het stoken van een vracht biomassa met een te hoog vochtgehalte. Vanwege onduidelijkheid over de tijdspanne waarbinnen een dergelijke melding bij de OddV binnen moet zijn, deed de OddV een ‘vooraankondiging van het voornemen’ tot een dwangsom. Warmtebedrijf Ede gaat met de OddV in gesprek om de meldingstermijn helder te krijgen.

Nieuwsupdates leest u op deze website.

 

Overlast Duurzame Energie Installatie aan de Knuttelweg

Op maandagavond 03 februari is er bij de duurzame energie installatie aan de Knuttelweg in Ede sprake geweest van geur-/rookoverlast. Er is die avond een partij snippers geleverd waarvan het vochtpercentage te hoog lag.

De verbranding in de ketel is normaliter volledig en dus geurloos. Hout met een hoog vochtgehalte echter, zorgt ervoor dat de temperatuur in de ketel tijdelijk lager wordt en de verbranding daardoor onvolledig. Het natte hout is door Warmtebedrijf Ede direct opgemixt met droog hout, zodat de temperatuur in de ketel weer tot normale hoogte steeg.

Belangrijk is dat de filters ook bij onvolledige verbranding volledig functioneren. Hiermee is aan de wettelijk normen voor uitstoot voldaan.

Duidelijkheid over emissie(cijfers)

Recent verscheen er onjuiste berichtgeving over onze emissie(cijfers) in de media. Het misverstand zit in het hanteren van de verkeerde normen door derden. De conclusie moet zijn dat we in Ede ruim binnen de wettelijke normen vallen.

Lees hier ook de verklaring van de gemeente Ede

Onafhankelijke toetsing
De uitstoot van de Duurzame Energie Installaties die het slimme groene warmtenet van warmte voorzien, wordt onafhankelijk gemeten. De meetrapporten worden uitgevoerd door SGS Nederland. SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Deze gegevens zijn bekend bij de omgevingsdienst (OddV) en opgevraagd door externen.

Onjuiste norm
Een aantal externen heeft deze meetgegevens foutief geïnterpreteerd en aangeboden bij de media. Niet verwonderlijk: het rapport bestaat uitsluitend uit formules en cijfers hetgeen duiding lastig maakt. Cruciaal is de norm die wordt toegepast op de meetresultaten. Onze Duurzame Energie Installaties hebben 2 of meer losse ketelinstallaties, met elk een eigen schoorsteen en eigen uitstoot. Zij functioneren onafhankelijk van elkaar en worden dus los van elkaar gemeten. Het is onjuist om de prestatie van zo’n kleine ketelinstallatie (<5MW) te vergelijken met de norm van een grote (>5MW). Hieronder de samenvatting van de Nederlandse normen, met daarnaast ter vergelijk de normen in de ons omringende landen:

Klik op de afbeelding voor een vergroting
Bron: Emissie-eisen in Nederland voor houtgestookte installaties per 1-1-2015 (Activiteitenbesluit)

Hieronder de gemeten en gemiddelde toegestane waardes van alle gemeten ketels (Dwarsweg en Geerweg)
Klik op de afbeelding voor een vergroting


Trots op lage emissie
Conclusie is dat we bijzonder trots mogen zijn op de gerealiseerde emissiecijfers. We hanteren het Activiteitenbesluit dat is voorgeschreven door het Rijk en geldig per 1-1-2015 voor schone biomassa. Te zien valt dat de normen in Nederland 2 tot 3 keer zo streng zijn dan in omringende landen. Zelfs met deze strenge normen presteert Ede bijzonder goed. Het slim groen warmtenet in Ede bestaat uit diverse ketels en daarom is er gebruik gemaakt van de gewogen norm (de ‘gemiddelde emissie eisen’). Het is belangrijk te vermelden dat er uit een serie metingen enkel de minst positieve waarde wordt genoteerd gedurende een operationele dag (vollast). In cijfers:

Energietransitie Experience in Ede van start

EDE – Donderdag is de Energietransitie Experience in Ede officieel van start gegaan. Leerlingen uit Ede en daarbuiten kunnen een bezoek brengen aan de duurzame energie installatie op de Kenniscampus in Ede. Onder leiding van docenten van het Streek gaan de leerlingen aan de slag met de energietransitie door te puzzelen en proeven te doen. Zo beleven zij de techniek van de toekomst.

Continue reading “Energietransitie Experience in Ede van start”

Goede voornemens

Goede voornemens, heb jij ze ook? Warmtebedrijf Ede wil in 2020 met haar slimme groene warmtenet de energietransitie in Ede aanjagen.

Want net als Frans Timmermans in de NRC van 9 jan jl. (link), vragen wij ons wel eens af waarom veel mensen het beeld hebben dat Nederland het ‘duurzaamste jongetje van de klas’ is. Het jaar is pas begonnen, maar het is nu al de verwachting dat Nederland haar doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 niet zal halen. De EU haalt haar overall doelstelling van 20% duurzame energie overigens vermoedelijk wel.

Boven dit bericht staat de meest recente grafiek van het Europees Milieuagentschap (link). Deze laat zien dat Nederland samen met Luxemburg het laagste aandeel hernieuwbare energie kent, waarbij Nederland nota bene het verst achterblijft bij zijn eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Warmtebedrijf Ede ziet het tij graag keren. Ons voornemen voor 2020 is dan ook om een positieve bijdrage te leveren aan een duurzaam en leefbaar Ede.

‘Edese duurzame energie-installaties schoner dan alternatieven’

Verslag VVD Ede: bezoek bio-energie installatie Ede

De fractie VVD Ede bezocht een van de drie bio-energie installaties van Warmtebedrijf Ede en doet hiervan verslag:

Warmtenet Ede en biomassacentrales

Als volksvertegenwoordigers bezoeken we met onze VVD Ede fractie veel mensen en organisaties. Maandag 2 december waren we te gast bij ‘Warmtenet Ede’. Na een informatieve presentatie en een rondleiding, plaatsten we een foto op social media. Daarop kwamen veel reacties. Als VVD Ede zijn we daar altijd blij mee want dat geeft ons ook een goede kans om ons standpunt, in dit geval warmtenet, biomassacentrale en energietransitie, uitgebreid toe te lichten.

Netwerk van heet water

Het concept van een warmtenet, los van de techniek, wordt geaccepteerd door onze inwoners. En waarom niet, een ring van heet water verwarmt in Ede al duizenden huishoudens en doet dat, op een enkele storing na, efficiënt en betrouwbaar. Waar mensen echt van mening over verschillen, is de methodiek die wordt gebruikt om het water te verwarmen.

Omdat het netwerk van heet water steeds slimmer wordt, kunnen er (letterlijk) allerlei methoden worden toegevoegd om het water op te warmen. Bijvoorbeeld restwarmte van (productie)bedrijven, geothermie en biomassacentrales. Die laatste is in Ede op dit moment een dominante warmtebron en exact daar zit de emotie, zo bleek uit de reacties op onze foto. En inderdaad…hout verbranden is niet best voor het milieu. Gas brandt een stuk schoner. Maar is met die conclusie de discussie klaar? Ons antwoord is; nee. Hier begint deze pas.

VVD Ede wil betreft de energie transitie duidelijk zijn; we moeten pragmatisch naar dit onderwerp kijken. Dat betekent geen maatregelen nemen voor de bühne, of omdat het lekker klinkt. Maar gewoon doen wat het beste is voor onze gemeente. Nu én in de toekomst.

Biomassacentrales

Er zijn biomassacentrales die in oudere kolencentrales hout verbranden dat met een (vervuilend) schip vanaf de andere kant van de wereld wordt aangevoerd. Een aanvoer van houtkorrels en -snippers die zelfs leidt tot ontbossing in het land van herkomst. Dit is iets wat wij als VVD Ede ook echt afkeuren, want het kan anders!

Zo kan het hout dat gebruikt wordt in een biomassacentrale ook echt uit de regio komen, zoals bij ons in Ede gebeurt. Gewoon hout dat over is en normaal gesproken in de natuur achterblijft of wordt verbrand als restmateriaal. Belangrijk om te weten in dit kader: qua CO2 toevoeging aan onze aarde maakt verbranden of verrotten niets uit. Hout bevat dezelfde hoeveelheid CO2 als dat het heeft opgenomen tijdens de groei, wat vervolgens weer vrijkomt bij verrotting in de natuur of bij verbranding. Maar wat nog belangrijker is, de bossen van Ede kennen jaarlijks meer aangroei van hout, dan dat er wordt afgevoerd. Daarmee is de (duurzame) cirkel rond.

Wat VVD Ede betreft is een aantal zaken van belang als het gaat om biomassacentrales:

 1. Hout moet uit de buurt komen (en zeker niet van de andere kant van de wereld)
 2. Het hout moet over een periode op een natuurlijke wijze weer met hetzelfde volume bijgroeien als dat het wordt verband

Fijnstof

Dan hebben we natuurlijk ook nog de uitstoot van fijn- en ultra fijnstof. Daar moet ook aandacht voor zijn. Hout verbranden in een ouderwetse centrale, bijvoorbeeld in een oude kolencentrale, levert een verbranding op met veel fijn- en ultrafijnstof als uitstoot. Daarom is continue innovatie op dit gebied hard nodig.

Bij de centrales in Ede wordt gelukkig gebruikt gemaakt van de nieuwste technologie. Na verbranding ondergaat de lucht allerlei processen met als doel het schoon te maken. Zo wordt de lucht her-verbrand, gewassen en gefilterd met speciale filters. Verreweg het grootste gedeelte van de fijnstof gaat dan niet door de schoorsteen naar buiten, maar belandt bij het chemisch depot, waar het keurig verwerkt kan worden. De hoeveelheid fijn- en ultrafijnstof die overblijft is vergelijkbaar met een zestal huishoudens met een openhaard die regulier gestookt wordt. Anders gezegd; met 6 open haarden, verwarmen we in Ede dus duizenden huishoudens. Daarmee heeft Ede een voorbeeldfunctie en zetten we een enorme stap richting een schone toekomst.

Innovatie

Maar VVD Ede is toch nog niet tevreden want innovatie kan en moet ons nog verder brengen. Warmtenet Ede is als zelfstandig bedrijf in staat onderzoek te doen naar Geothermiek op een diepte waar deze onuitputtelijk is. Bovendien is een CO2 neutrale uitstoot niet het einddoel. Warmtenet Ede zoekt nu al naar mogelijkheden om de CO2 die bij de verbranding vrijkomt, uit de lucht te halen. Dus; warmte leveren en tegelijkertijd CO2 onttrekken. Dat klinkt als sciencefiction, maar het onderzoek om dit te bereiken is al gestart!

Laten we mensen en bedrijven de kans geven om te innoveren, de resultaten objectief beoordelen en altijd het einddoel in de gaten houden: een verantwoordelijkheid naar generaties na ons, die ook een schone en leefbare aarde willen hebben. Daarbij realiseren wij ons dat, indien we deze focus willen houden, we een groeiende welvaart, gezonde bedrijven en gelukkige inwoners nodig hebben.

Bron:  https://ede.vvd.nl/nieuws/37695/warmtenet-ede-en-biomassacentrales

‘Biomassa Ede alleen lokaal en regionaal resthout’

Bureau Spotlight diept de casus van het Edese warmtenet en de drie bio-energie installaties uit. Warmtebedrijf Ede beantwoordt al hun vragen over de gebruikte biomassa, de Edese installaties en hun emissies. Lees hier het artikel:

Anders dan anderen

Warmtebedrijf Ede wil graag in gesprek, zodat ze opheldering kunnen geven over hun werkwijze. Met de nationale discussie over de bijstook van biomassa in kolencentrales willen ze niet vergeleken worden. “We hebben hier echt last van de grote partijen die vanuit Amerika en Canada complete bomen importeren en verbranden. Je ziet dat in het debat voornamelijk die kant wordt belicht”, vertelt Doeleman. Een instemmende blik komt van Wander. “Dat is een discussie waar wij helemaal niet in zitten, omdat wij alles doen met lokaal en regionaal hout.” Ongeveer 70 procent van het resthout dat wordt verwerkt in Ede is lokaal snoeimateriaal dat de ACV aanlevert. Het overige deel komt van landschapsbeheer. Het gaat hierbij om de Amerikaanse Vogelkers.

Wander legt uit dat Warmtebedrijf Ede geen opdracht geeft aan landschapsbeheerders voor de levering van hout, maar dat zij inkopen wat er aangeboden wordt. Er worden op die manier geen bomen gekapt voor de stook van biomassa. “Alle bos- en landschapsbeheerders moeten zich houden aan de Wet Natuurbescherming. Op basis daarvan bepalen zij of ze een boom rooien, onderhouden of gewoon laten staan. Mensen denken dat er hele bossen in de oven gaan. Dat is hier niet het geval.” Dat betekent dat de stam van de boom niet zomaar wordt verbrand in de bio-energie installatie, maar dat deze bijvoorbeeld naar een meubelmaker gaat. Warmtebedrijf Ede koopt alleen het zogeheten resthout in, de takken bovenin de boom die nergens anders voor gebruikt worden.

Uitstoot

De biomassacentrale bij park Reehorst bestaat voor de helft uit filters. Volgens Wander is het technisch onmogelijk dat omwonenden last hebben van roetdeeltjes. “Op het moment dat mensen dat aan ons doorgeven checken we alles, van de ketel tot een geurcheck in de omgeving.” Daaruit komt naar voren dat de geuroverlast niet van de biomassacentrale afkomstig is. In minder dan 1% van de draaitijd van de ketel is er sprake van onvolledige verbranding en kan er kort een houtkachelgeur waargenomen worden. “Wanneer wij, zoals je op het filmpje zag, een onvolledige verbranding hebben, zijn wij daar altijd heel open en eerlijk over”. Zo zegt Warmtebedrijf Ede langs de deuren te gaan als er iets mis is met de verbranding.

Biomassa

De rest van de stoffen die vrijkomen bij de verbranding van biomassa, wordt door verschillende filters opgevangen. In een afgesloten container worden deze stoffen afgevoerd naar een speciaal bedrijf. De zogeheten vliegas wordt bijvoorbeeld verwerkt in beton en cement.

Niet goed, wel beter

Dat biomassa niet dé ultieme oplossing is, weten de mensen bij de biomassacentrale ook. “Kijk, great is the enemy of good. Alle oplossingen die worden aangeboden, worden zo onder een vergrootglas gelegd. Ze zijn niet great, maar ze zijn wel beter dan wat we nu hebben.” Wilhelm sluit zich daarbij aan. “Als je het hebt over de betaalbaarheid van de energietransitie, dan heb je biomassa gewoon nodig. Anders kan de gemiddelde Nederlander dat ook niet betalen”.

Wander voegt daar aan toe dat ze juist om deze reden ook de restwarmte van Edese bedrijven aansluiten op het warmtenet, evenals collectieve zonnewarmte. “Daarnaast loopt de vergunningsaanvraag voor een boring naar aardwarmte. Meer duurzame bronnen op het warmtenet maken het net nog robuuster en het aandeel biomassa kan hierdoor op termijn omlaag.”

Toekomstplannen

Alleen biomassacentrales zijn niet de oplossing. Warmtebedrijf Ede kijkt vooruit naar een combinatie van onder andere zon en wind. “Biomassa is dan de back-up”, legt Timmermans uit. “Voor onze technische inspiratie kijken we naar Zweden, maar wij willen ook kijken naar wat hier kan. Wat is voor ons toekomst en klimaatbestendig? Wat is goed beheer? Daarom kijken we bijvoorbeeld naar Wilgenplantages. Daar kunnen we dan oogsten wanneer wij het nodig hebben”.

Ook over de uitstoot van de CO2 wordt nagedacht. Op dit moment komt er nog een deel van deze CO2 vrij de lucht in, maar in de toekomst ziet dat er anders uit. “We willen dat er uit halen en in tanks doen. Je hebt bijvoorbeeld in de glastuinbouw agratoren staan. Die draaien om CO2 uit te stoten voor de groei van planten. Maar het kan ook gewoon in de frisdrank. Dan krijg je een echte circulaire economie en kunnen we elkaar helpen in die transitie.

Oproep

We zijn benieuwd naar jullie expertise en verhalen. Weet jij meer over het verschil tussen de Biomassacentrales in Ede en andere locaties? Wil je jouw ervaringen en mening met ons delen? Stuur dan een mail naar bureau@bureauspotlight.nl.

Bron: https://www.bureauspotlight.nl/bio-energie-installaties-ede-hebben-last-van-stereotypes/

‘Warmtebedrijf Ede wil aardwarmtebronnen onder de stad aanboren’

Warmtebedrijf Ede gaat naast biomassa, nu ook restwarmte van bedrijven, collectieve zonnewarmte en zelfs aardwarmte op hun slimme groene warmtenet koppelen, zo verhaalt de Gelderlander op 7 december.

Met innovatief onderzoek is aardwarmte op Edes grondgebied opgespoord, waardoor het nu wachten is op de vergunning om ook daadwerkelijk te mogen boren. De aardwarmte kan dan worden aangekoppeld op het warmtenet. Restwarmte van bedrijven wordt al eerder aangesloten; door deze Edese warmte nu ook te benutten wordt de stad als geheel energie-efficiënter.

Collectieve zonnestroom ten slotte wordt (bij overschotten in de zomer) gebufferd als warmte, op het warmtenet. Door het gebruik van deze en toekomstiger duurzame bronnen, wordt het warmtenet robuuster en kan het aandeel biomassa op termijn omlaag.

Lees hier het hele bericht

‘Discussie over biomassa kent geen nuance meer’.

In de Gelderlander van 7 december 2019 staat een interview met Valentijn Kleijnen, directeur van Warmtebedrijf Ede. Hij vertelt hoe we in Nederland meer bezig zouden moeten zijn met de energietransitie, in plaats van met de discussies erover. Hij verduidelijkt bovendien: het vergelijk tussen andersoortige installaties en die in Ede gaat niet op. Er wordt in Ede relatief weinig uitgestoten vergeleken met een woning-open haard. De waterdamp uit de schoorsteen is condens en de geur van houtrook is niet afkomstig van de Edese bio-energie installaties, maar veel waarschijnlijker van open haarden uit de wijk. Kleijnen: ‘Biomassa is een manier om ergens te komen, niet ons doel’

Lees het volledige krantenartikel via deze link

of klik op de afbeeldingen voor een vergroting:

 

Warmtebedrijf Ede tweede in verkiezing Duurzaamste Warmtenet Nederland

Op het Nationaal Warmtecongres in Eindhoven is het slimme groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede tweede geworden in de stemming om de publieksprijs. Het warmtenet in Enschede ging er met de winst vandoor.

Warmtebedrijf Ede is momenteel tevens tweede op de feitelijke ranglijst van EMG-verklaring gecertificeerde warmtenetten in Nederland. Er wordt gewerkt aan als restwarmte, collectieve zonnewarmte en aardwarmte als nieuwe duurzame bronnen op het warmtenet; zo worden we steeds duurzamer!

Warmtebedrijf Ede bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Op het regiokantoor van de RVO te Utrecht tijdens de ‘Dag van Jouw Agenda’ kreeg Warmtebedrijf Ede gelegenheid haar slimme groene warmtenet in Ede voor een breed publiek te presenteren.

Het doel van deze RVO-bijeenkomst is om zowel terug te blikken als vooruit te kijken naar de dienstverlening van RVO richting (in dit geval) Warmtebedrijf Ede als klant.

Geconcludeerd werd dat met name de (nabije) toekomst nog voldoende uitdagingen biedt. Zeker wanneer we kijken naar de diverse innovaties die gepland staan voor het slimme groene warmtenet in Ede. Er wordt nader bekeken hoe de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland adequaat op deze nieuwste ontwikkelingen kan inspelen.

Zakelijke labelsprongen met groen warmtenet Ede

Meer dan 50 leden van het Edes Bedrijven Contact brachten maandag een lunchbezoek aan Warmtebedrijf Ede. Uit de presentatie van Van de Beek Bouwadvies leerden zij hoe kantoorgebouwen van >100 m2 tot een label C kunnen komen, zoals dit per 2023 verplicht gesteld wordt.

Warmtebedrijf Ede legde uit dat met een aansluiting op haar groene warmtenet, de labelsprong naar label A in één keer valt te behalen. Een aansluiting betreft weliswaar maatwerk, maar de aansluitkosten kunnen meestal binnen afzienbare termijn worden terugverdiend.

Ook voor uw bedrijf kan Warmtebedrijf Ede (Zakelijk) vrijblijvend een prijsvergelijk maken.

Interesse? Benader ons via sales@mpdgroeneenergie.nl

Kom op bezoek bij de bio-energie installatie in Ede

Altijd al eens een bio-energie installatie van binnen willen zien? En willen weten hoe zo’n installatie nu eigenlijk werkt? In Ede zijn 18.500 woningen en bedrijven op het duurzaamste warmtenet van Nederland aangesloten, en jij kunt komen kijken; pak je kans op donderdag 10 oktober!

Op 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid en kun je onze tweede bio-energie installatie aan de Geerweg 11 in Ede bezoeken. Warmtebedrijf Ede ontvangt de Edenaren graag voor een korte uitleg en beantwoordt alle vragen.

 • De eerste ronde is ‘s middags van 16:00 tot 17:00 uur.
 • De tweede ronde is ‘s avonds van 19:00 tot 20:00 uur.

Per bezoek-ronde kan een beperkt aantal mensen terecht, dus aanmelden is gewenst. Geef aan voor welke ronde en met hoeveel mensen je aanwezig bent via info@warmtebedrijfede.nl. Tot ziens op 10 oktober!

Tweede kamerlid Carla Dik-Faber bezoekt Warmtebedrijf Ede

Tweede kamerlid van de ChristenUnie Carla Dik-Faber bracht vanochtend een bezoek aan Warmtebedrijf Ede. Een mooie gelegenheid om te laten zien hoe de energietransitie in Ede met een slim groen warmtenet al volop plaatsvindt. Aanhakend op politiek relevante thema’s zoals onze innovaties die de uitstoot verlagen ten opzichte van de fossiele alternatieven en de toepasbaarheid van diverse duurzame bronnen die zorgen voor de toekomstbestendigheid van de warmtevoorziening door een slim groen warmtenet.

Warmtebedrijf Ede te gast op Vakbeurs Openbare Ruimte

Hoe kun je stappen maken in de warmtetransitie en haal je gelijk meerdere woningen en bedrijven van het aardgas af. Ofwel; hoe is slagkracht en snelheid in deze tak van de energietransitie mogelijk? En hoe werk je aan een gedeelde langetermijnvisie in een goede Publiek Private Samenwerking? Op deze en meer vragen gaf Valentijn Kleijnen van MPD Groene Energie / Warmtebedrijf Ede vanochtend antwoord op de Vakbeurs Openbare Ruimte. Dit deed hij aan de hand van hun meest succesvolle slimme groene warmtenet in Ede. Geïnteresseerden konden aanschuiven in het Ideeëntheater op de Jaarbeurs in Utrecht. We hopen dat iedereen volop inspiratie heeft opgedaan voor een collectief alternatief voor aardgas tegen de laagste maatschappelijke kosten!

Gluren bij de buren

Op de Nationale Burendag 2019 kwamen inwoners van Kernhem een kijkje nemen bij Warmtebedrijf Ede. 75% van de wijk ontvangt groene warmte uit het duurzaamste warmtenet van Nederland; en dit geldt straks ook voor de nieuwe woningen in Kernhem B West.

Omdat ook de leverancier van het wijkwarmtenet in Kernhem A, Nuon Warmte / Vattenfall, aanwezig was konden alle vragen gesteld worden; van vragen over de warmteset en binneninstallatie, tot de uitbreidingen van het warmtenet in Ede en tot de herkomst van de duurzame resthoutstromen uit de regio. Een goede buur…

‘Zware’ delegatie RVO bezoekt Warmtebedrijf Ede

EDE – Donderdag 5 september kreeg Warmtebedrijf Ede bezoek van een ‘zware’ delegatie van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Een delegatie van ruim 4000 kg, zo gaf de weegbrug van de bio-energie installatie in Ede aan.

Voorafgaand aan het bezoek aan de bio-energie installatie, werd op locatie van De Fietser een presentatie door Dhr. Kleijnen van Warmtebedrijf Ede verzorgd. Kleijnen: “In 2012 was er vanuit de nu grote spelers op de warmtemarkt nog weinig interesse om een warmtenet aan te leggen. Warmtebedrijf Ede is in dat gat gesprongen met als resultaat dat in 2013 onze eerste bio-energie installatie is gebouwd”.

Inmiddels is in Ede een warmte-ringleiding gerealiseerd van ruim 30 km toekomstbestendig warmtenet en drie bio-energie installaties. Kleijnen: “Je begint een warmtenet op regionale biomassa; een hernieuwbare, stabiele en bovendien te reguleren brandstof. Daarna worden op een slim groen warmtenet, zoals in Ede, meerdere bronnen aangesloten zoals restwarmte, zonnewarmte en aardwarmte (geothermie). Dan is biomassa alleen nog nodig om bij te sturen op piekmomenten en als back-up”.

Over het maatschappelijk debat over warmtenetten en bio-installaties werd van gedachten gewisseld. Kleijnen: “Alles wat nieuw is, zorgt voor weerstand. Bij bio-energie installaties ligt de focus op de (feitelijk geringe) uitstoot van fijnstof. Wanneer er wordt aangekondigd dat elders voor nood dieselaggregaten (ook fijnstof) worden ingezet, wordt daar gek genoeg veel minder drukte over gemaakt”.

Op de vraag hoe het zit met de CO₂, raadt Kleijnen aan om in mogelijkheden te denken. “Binnen 10 jaar zijn de ontwikkelingen naar verwachting zo ver dat er geen CO₂, maar zuurstof uit de schoorsteen komt”. Afsluitend kreeg de groep een rondleiding In de bio-energie installatie aan de Geerweg in Ede.

WUR: “Bio-energie uit hout belangrijk voor de Energietransitie”

Onderzoekers  Bas Lerink en Joop Spijker van Vegetatie-, Bos- en Landschapsecologie bij Wageningen Environmental Research (Alterra), leggen in het magazine ‘Bomen Nieuws’ van de Bomenstichting uit waarom bio-energie uit resthout een belangrijke schakel in de energietransitie is.

Klik op de afbeelding hieronder voor het hele artikel

“Aan alle hernieuwbare energiebronnen kleven duurzaamheidsuitdagingen. Verschillende partijen trekken de duurzaamheid en klimaatneutraliteit van biomassa in twijfel. Door niet meer te oogsten dan er bijgroeit, voorkom je dat er netto koolstof aan het systeem wordt onttrokken. In plaats van op boom-niveau, kan dit het beste op landschapsschaal worden bekeken”.

Wanneer ook wordt voldaan aan het principe van cascadering en respect voor de leefomgeving van beschermde planten- en diersoorten, is het ten slotte nog nodig om de verbranding van de resthoutstromen te optimaliseren.

Stook het daarom niet op in een open haard, want dit zorgt voor een inefficiënte warmteproductie en grote fijnstofuitstoot. Het efficiëntste systeem is een centrale die biomassa uit regionaal bos en landschap verbrandt om warmte en elektriciteit mee op te wekken voor lokale
afnemers, zoals een zwembad. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Ede”.

 

 

SGP-kamerlid Stoffer bezoekt warmtenet Ede

EDE
SGP-Kamerlid Chris Stoffer heeft maandag een bezoek gebracht aan warmtebedrijf Ede. In de gemeente Ede zijn inmiddels 18.500 woningen aangesloten op het slimme warmtenet. Stoffer kreeg uitleg van initiatiefnemer Valentijn Kleijnen over de werking van het warmtenet, dat vorig jaar is uitgeroepen tot het meest duurzame van ons land. Een warmtenet biedt volop mogelijkheden voor aansluiting van duurzame opwek, zoals restwarmte, aardwarmte, zonnewarmte en regionale biomassa.

,,Ik ben onder de indruk van de werking van dit slimme warmtenet. Met een scala aan oplossingen is dit bedrijf bezig om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland”, aldus Kamerlid Stoffer. De SGP vindt het kortzichtig en onverstandig dat alle aandacht uitgaat naar zon- en windenergie. ,,’Dit warmtebedrijf laat zien dat je op een haalbare manier ook met andere bronnen kunt bijdragen aan de energietransitie.”

Impact
Initiatiefnemer Kleijnen geeft aan dat hij blij is met de politieke aandacht uit Den Haag. ,,Als bedrijf proberen wij impact te realiseren in de energietransitie. In Ede is dit inmiddels goed gelukt, maar we willen graag onze slimme warmteoplossing delen met meerdere gemeenten. Helaas worden wij steeds meer beperkt in onze aanpak door gemeenten en straks mogelijk ook door de Nederlandse overheid. De rol van marktpartijen wordt steeds meer ingeperkt en gereguleerd, terwijl nu de tijd juist rijp is om kansen te pakken en aan oplossingen te werken.”

Ruim baan
SGP-klimaatwoordvoerder Stoffer vervolgt: ,,Wij maken ons politiek sterk voor ondernemers en doeners in de energietransitie. Slimme warmteoplossingen moeten niet geremd worden maar juist ruim baan krijgen. De SGP zal zich hier landelijk de aankomende jaren sterk voor maken.”

Nederlandse gemeenten leren van warmtenet in Ede

EDE – Nederland staat voor de opgave van de energietransitie. Gemeenten dienen in 2021 hun Transitievisie Warmte gereed te hebben. In de bebouwde omgeving zijn er de individuele alternatieven voor aardgas zoals de warmtepomp en collectieve opties zoals een warmtenet. Het VNG-congres van de Nederlandse gemeenten bracht een kleine 50 bestuurders van verschillende gemeenten dinsdagmiddag naar bloemenveiling Plantion in Ede, waar zij meer leerden over het slimme groene warmtenet in Ede.

Eerst presenteerde de BNG een inleiding over warmtenetten in Nederland. Hieruit blijkt dat ca. 323 gemeenten een warmtenet krijgen, volgens recent onderzoek van Berenschot en CE Delft. Wethouder Hoefsloot van de gemeente Ede en Valentijn Kleijnen van MPD Groene Energie lichtten toe hoe zij inmiddels 30 km warmtetracé realiseerden in de kern van Ede. Een groen warmtenet dat bestaat uit een ringleiding in Ede, dat verbonden is met drie bio-energie installaties en waarmee inmiddels ca. 18.500 woningen en bedrijven (woning-equivalenten) duurzaam worden verwarmd. Een succesverhaal, zo beaamt wethouder Hoefsloot uit Ede, waarmee op basis van vrije keuze voor aansluiten, al bijna de gezamenlijke ambitie van 20.000 aansluitingen is behaald.

Het warmtenet in Ede is een toekomstbestendig warmtenet waarvoor MPD Groene Energie doorlopend innovatieve toepassingen ontwikkelt en waarop ook andere duurzame bronnen als zonnewarmte, aardwarmte en warmte uit bijvoorbeeld een datacenter kunnen worden aangesloten. Er wordt gewerkt aan een open net en er wordt actief gezocht naar restwarmteleveranciers. Bovendien is het net in Ede al drie jaar op rij het duurzaamste warmtenet van Nederland. ‘Iets waar we als gemeente trots op mogen zijn’, aldus de wethouder.

Met oog op de toekomst dient zich de vraag aan hoe het private eigenaarschap van een warmtenet zoals in Ede, zich verhoudt met de zorgplicht vanuit de gemeente. Kleijnen benadrukt dat ‘warmte’ vanuit Rijkswege al volledig gereguleerd is: de overheid bepaalt de maximum warmteprijzen, vanuit hun warmteleveringsvergunning zijn warmtebedrijven verplicht om continu warmte te leveren en bij een onverwacht faillissement bijvoorbeeld, is geregeld dat de overheid inspringt om de warmtevoorziening voort te zetten. Hoe de publiek-private samenwerking in de nabije toekomst het beste vorm kan krijgen, wordt op dit moment uitgewerkt door de Edese duurzame pioniers.

Artiesten openingsavond Heideweek 2019 bekend

Ook in 2019 sponsoren Warmtebedrijf Ede en Roseboom Ede de openingsavond van de Heideweek. Het belooft een spektakel te worden op 23 augustus; Jeroen van der Boom en Glennis Grace geven beiden een concert met live band van een uur. Ook de Nederlandstalige R&B sensatie Re-Play is van de partij. Bent u er ook bij? Warmtebedrijf Ede verwelkomt u graag!

Start verkoop Terra Silva in Ede

In het Koetshuis op kasteel Hoekelum in Bennekom ging op 16 mei het project Terra Silva in verkoop. Een duurzaam woningbouwproject bestaande uit 45 woningen gelegen op Park Reehorst in Ede. Er was veel interesse in de eerste fase van 22 woningen, die bovendien worden aangesloten op groene warmte. Warmtebedrijf Ede werd enthousiast ontvangen om uit te leggen wat groene warmte uit het slimme groene warmtenet in Ede voor de toekomstige bewoners precies inhoudt.

Simon Stevin-kazerne Ede op groene warmte

Op de Simon Stevin-kazerne in Ede wordt volop aardgasloos gebouwd. Doorlopend worden deelprojecten opgeleverd voorzien van een aansluiting op groene warmte, zoals het Heide- en Parkkwartier en Gebouw 69 en 70. Warmtebedrijf Ede wenst alle nieuwe bewoners veel woonplezier.

Andere projecten op de Simon Stevin-kazerne waaronder Het Officiersdorp, Statuur, Sysseltse Lanen, Huis Ter Hei, De Verbinding en De Parkwachter worden ook aangesloten op het duurzaamste warmtenet van Nederland. In Ede gebeurt het!

Bestaande bouw Ede verduurzaamt

In Ede wordt ook bestaande bouw aangesloten, zoals de 6 appartementencomplexen De Zoom. Hiermee worden maar liefst 108 huishoudens duurzaam verwarmd. Ook de Sparrenhof en Belvédère worden aangesloten op groene warmte. Meer aansluitingen betekent een uitbreiding van het groene warmtenet in Ede, zo waren er de afgelopen weken verschillende aanlegwerkzaamheden, onder andere in het centrum. Samen verduurzamen we Ede!

Monumentale panden op groene warmte

Een rondje Ede laat een groeiend aantal monumentale panden zien die inmiddels succesvol aardgasvrij zijn gemaakt. Steeds meer Edese monumenten waaronder het Platform Militaire Historie Ede in De Smederij, zijn aangesloten op het slimme groene warmtenet van warmtebedrijf Ede en besparen hiermee aanzienlijk op hun CO2-uitstoot.

Woonstede levert eerste renovatiewoningen met groene warmte op

Met het onthullen van het straatnaambordje werd gevierd dat de eerste gerenoveerde woningen aan de Kolkakkerweg zijn opgeleverd. De buurt wordt de komende jaren vernieuwd tot een eigentijds tuindorp. Daarbij worden woningen gerenoveerd, maar ook gesloopt en nieuw gebouwd. De woningen zijn nu voorzien van zonnepanelen, geïsoleerd en aangesloten op het warmtenet van Warmtebedrijf Ede. Daarmee zijn het de eerste bestaande grondgebonden woningen die aangesloten zijn op groene warmte in Ede.

 

Artikel Duurzaamste Warmtenet – De Gelderlander 29-01-2019

Warmtenet Ede is duurzaamste van Nederland, hoe krijgt de stad dat voor elkaar?

EDE – Ede heeft volgens het Nationaal Warmtecongres met drie bio-energie installaties het duurzaamste warmtenet van Nederland. Hoe krijgt de stad dat voor elkaar?

Dat de gasgestookte cv-ketel op termijn de deur uit moet lijkt onvermijdelijk. Een van de alternatieven is het warmtenet van het commerciële Warmtebedrijf Ede, dochter van MPD Groene Energie. Wie hierop is aangesloten, krijgt warm water dat in kilometerslange buizen wordt aangevoerd vanaf installaties aan de Dwarsweg, de Geerweg en de Knuttelweg.

Als die laatste volop in bedrijf is, moeten zo’n 20.000 woningen en bedrijven in Ede warmte krijgen door verbranding van lokale biomassa.  Dat deze vorm van groene energie zo’n vlucht zou nemen, had directeur Valentijn Kleijnen niet voorzien toen hij in 2013 de eerste bio-energie installatie opende aan de Dwarsweg in Ede, vertelt Lotte Wander van het warmtebedrijf. ,,Er is veel belangstelling uit binnen- en buitenland voor de manier waarop wij dit in Ede doen.”

De vlammen verslinden gulzig het aangevoer­de hout: tien tot twaalf kub per uur kunnen ze aan

De Basis lijkt simpel. Twee gigantische verbrandingsovens, die veel weg hebben van een grote zeecontainer, vormen het hart van de centrale aan de Geerweg, nabij de Zandlaan. Als Christian van Kesteren, plantmanager van de centrale aan de Geerweg, het kijkluikje van een van de ovens opent en het inferno openbaart, doet de hitte pijn aan de ogen. Zo’n 950 graden is de temperatuur van de oven. De vlammen verslinden gulzig het aangevoerde hout: tien tot twaalf kub per uur kunnen ze aan.

Tien gigajoule

De ketels verhitten water tot 95 graden Celsius. Via zwaar geïsoleerde buizen stroomt het hete water vervolgens door Ede. ,,Onderweg verliest het water maar 1,5 graden”, meldt de plantmanager trots. ,,Omgezet in warmte levert 1000 kilogram biomassa ongeveer tien gigajoule op.”

Warm water is het hoofdproduct maar de biocentrale levert ook een interessant bijproduct. Met de stoom die vrijkomt bij het opwarmen van het water, wekt de installatie zijn eigen stroom op. En wat daarvan niet wordt gebruikt, gaat terug in het openbare energienet. ,,De drie bio-energie installaties produceren meer groene stroom dan de huidige twee windmolens in Ede”, zegt Van Kesteren.  De plantmanager laat zien dat alle fijnstof wordt opgevangen in een e-filter. Samen met de as van het verbrande hout wordt dit afgevoerd naar een chemisch depot.

De warmte-wisselaar van bio-energie centrale ‘Bio-Energie Ede'.

De warmte-wisselaar van bio-energie centrale ‘Bio-Energie Ede’. © Herman Stöver

Grove bruine houtsnippers

Boven in de ruimte ratelt de band die het hout naar de ovens voert onophoudelijk. Via het raampje boven in de centrale ruimte van de installatie kun je een blik werpen op de aanvoerroute van de biomassa. Er staat net een volle bak met wat met meest lijkt op bodembedekking in het bos: een mix van grove bruine houtsnippers. ,,Nee, het zijn geen geperste houtkorrels”, benadrukt Van Kesteren.

Er worden geen bossen geveld ten behoeve van biomassa
Christian van Kesteren, Plantmanager

Deze houtkorrels worden namelijk gebruikt om traditionele kolencentrales ‘bij te stoken’. Die heten pellets en komen uit Scandinavië of zelfs Amerika per schip naar Nederland. ,,Dat zou verre van duurzaam zijn”, vindt hij. Hij benadrukt dat deze centrale enkel resthout krijgt: snoei- en kniphout uit de regio dat binnenkomt bij de ACV, tak- en tophout uit het openbaar groen- en landschapsbeheer. ,,Er worden geen bossen geveld ten behoeve van biomassa. Alleen bos-onkruid zoals de prunus of ook wel Amerikaanse vogelkers, een bekende woekeraar, krijgen we uit de bossen van Ede. Hiermee doen we het bosbeheer een dienst.” En ja, er zal ook voldoende resthout in deze omgeving blijven om drie installaties tot in lengte van jaren mee te kunnen stoken, verzekert Van Kesteren.

,,We moeten veel en vaak uitleggen wat we doen”, zegt Wander. ,,Logisch ook. Mensen kennen ons niet. Daarnaast zijn ze kritisch, ook door de hele klimaatdiscussie.” Het Warmtebedrijf heeft een flinke brochure gemaakt over hun ‘duurzame biomassa’. Want naast de vragen over de herkomst van de brandstof is ook de CO2-uitstoot van biomassa onderwerp van discussie. Natuur- en milieuexperts denken er verschillend over.

De oven van de bio-energie centrale aan de Geerweg in Ede.

De oven van de bio-energie centrale aan de Geerweg in Ede. © Herman Stöver

Ook kritiek op houtstook

In de wetenschappelijke wereld is er verdeeldheid over de biomassa-verbranding. Hoogleraar bio-based economy Martin Junginger vindt duurzame biomassa een goed idee. Bioloog en hoogleraar ecologie Louise Vet meent echter dat biomassa geen goede keuze is in het proces van CO2-reductie, hoofddoel uit het klimaatakkoord van Parijs. Ze stelt bijvoorbeeld dat biomassa meer CO2 uitstoot bij verbranding dan steenkool. ,,Onze warmte is CO2-neutraal”, reageert Wander. ,,Wat bomen opnemen aan CO2 komt vrij na verbranding van resthout, maar wordt weer opgenomen door de overige bomen. Dit noemen we de korte koolstofkringloop. Zo lang er in Nederland meer bos groeit dan er wordt gekapt, en dat gebeurt nu, wordt dit meer dan gecompenseerd.”

Duurzaamheid is ook een optelsom, legt ze uit, het gaat dus niet alleen om de uitstoot van Co2, stelt ze. ,,De korte aanvoerroutes voor de brandstof, het hoge rendement van de installaties, goede isolatie van het warmtenet en daardoor weinig warmteverlies en de extra winst doordat de centrale naast warmte ook elektriciteit opwekt.”

KennisCampus Energietransitie Experience

Leerlingen krijgen lessen over de energietransitie

Scholieren en docenten krijgen binnenkort les in alle duurzame energievormen die samen de energietransitie gaan vormen. De ‘Kenniscampus Energietransitie Experience’ wil scholieren bewust maken van de waarde van duurzame, schone energie. Een ander doel van het project is om interesse te kweken bij scholieren om in deze sector te gaan studeren en werken. Het project is een samenwerking tussen Edese ondernemers, de Provincie en Edese onderwijspartijen.

De Energietransitie Experience in Ede gaat in 2019 van start en de lessen vinden o.a. plaats in het leslokaal van de tweede Edese bio-energie installatie van MPD Groene Energie / Warmtebedrijf Ede en bij projecten zoals het verwarmde fietspad gelegen op de Kenniscampus.

In drie jaar tijd moeten meer dan honderd klassen de Energietransitie Experience hebben afgerond en de lessen hebben gevolgd. Daarnaast geeft de Kenniscampus twintig docenten les over de nieuwste ontwikkelingen rond energietransitie.

De provincie Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn. Er dreigt een tekort aan technisch personeel te ontstaan, waardoor de klimaatdoelen in gevaar komen. Door scholieren bewust te maken van de noodzaak van energietransitie hopen de deelnemende partijen dat meer jongeren kiezen voor een baan in de energiesector.

Vers-pakketten voor voedselbank Ede

Ede- In plaats van relatiegeschenken, deelden Warmtebedrijf Ede, ZON Transitie Support en Ede-Wageningen Engineering dit jaar vers-pakketten uit bij de voedselbank in Ede. Vier medewerksters waren vrijdag 21 december de hele middag aanwezig om de cliënten van de voedselbank te voorzien van een kop warme chocolademelk en kerstkransjes. Tegen inlevering van de uitgedeelde tegoedbon, konden cliënten daarnaast een vers-pakket afhalen bij de speciaal door ‘t Pakhuis in Ede kosteloos ter beschikking gestelde kerstkraam. De pakketten werden hartelijk ontvangen door de cliënten, zoals de drie lokale bedrijven beoogden met dit initiatief. Foto: Medewerkers voedselbank, medewerkers Warmtebedrijf Ede, ZON Transitie Support en Ede-Wageningen Engineering. 

Cadeau-cheque voor Stoer Ede

Stichting ‘Stoer Ede’ realiseert een gelijknamige woonvorm voor speciale jongeren in Ede. Warmtebedrijf Ede draagt dit lokale initiatief een warm hart toe. Om deze reden verzamelden de toekomstige bewoners zich zaterdag op de locatie van de nieuw te bouwen woonvorm op het Enka-terrein. Directeur Valentijn Kleijnen van Warmtebedrijf Ede overhandigde de toekomstig bewoners een cadeau-cheque voor de aanschaf van witgoed. Hiervan kan dan bijvoorbeeld een wasmachine en een droger worden aangeschaft.

Stoer is het eerste Edese Ouderinitiatief; een kleinschalige woonvorm opgezet door betrokken ouders die hun kinderen in een warm en veilig thuis willen zien opgroeien. De jongeren zijn het ouderlijk huis ontgroeid of in het proces daarvan. Warmtebedrijf Ede hoopt op deze manier een stukje te kunnen bijdragen aan het toekomstig woonplezier van de bewoners van Stoer Ede.

Warmtebedrijf Ede in film Oost NL

In november kwam Oost NL langs bij Warmtebedrijf Ede om het groene warmteproject en de bio-energie installaties in beeld te brengen. Oost NL versterkt de regionale economie en de energietransitie op verschillende manieren. Zo heeft zij ook Warmtebedrijf Ede (MPD Groene Energie) ondersteund bij de realisatie.  Het resultaat van hun bezoek is het volgende mooie filmpje, waarin 3 duurzame projecten worden uitgelicht:

Warmtenet Ede wint brancheprijs duurzaamste warmtenet

NIJMEGEN – Op het Warmtecongres in Nijmegen is ook dit jaar weer de brancheprijs voor het duurzaamste warmtenet uitgereikt. Anders dan andere jaren zijn er nu 2 categorieën; de awards werden uitgereikt aan het beste niet-gecertificeerde (kleine) warmtenet, en het beste gecertificeerde (grote) warmtenet. Hierbij ging het Edese warmtenet van Warmtebedrijf Ede er in de laatste categorie met de winst vandoor!

Genomineerd
Het groene warmtenet in Ede heeft al enige jaren het hoogste opwekkingsrendement (zgn. EMG-verklaring) van gecertificeerde warmtenetten in Nederland; in de ranking staat Warmtebedrijf Ede dan ook op de eerste plaats. (Meer informatie). Vanuit deze positie is Warmtebedrijf Ede op het Warmtecongres voorgedragen voor de brancheprijs.

Ede is uniek
In Ede realiseert Warmtebedrijf Ede de gehele keten: Warmtebedrijf Ede is een private onderneming, waarin privaat-publiek wordt samengewerkt. Warmtebedrijf Ede verzorgt de biomassa-sourcing, de engineering en aanleg van het warmtenet (nu ca. 30 km). Ook verzorgt het bedrijf de realisatie en het beheer van drie bio-energie installaties en het omvormen van het warmtenet tot een smart grid waarop allerlei andere duurzame bronnen zijn aan te koppelen, denk o.a. aan geothermie, restwarmte en zonnewarmte. Warmtebedrijf Ede werft vrijwillige aansluitingen tot op dit punt waarop er 18.500 woningequivalenten zijn aangesloten. In 2019 zal de teller op 20.000 staan, en besparen we met groene warmte in Ede tienduizenden tonnen CO2 per jaar!

Prachtige score
De officiële certificering op opwekkingsrendement, houdt in dat het warmtenet in Ede bemeten en gecertificeerd de hoogte CO2-besparing per aansluiting realiseert, namelijk wel 85% minder CO2 uitstoot per aangesloten woning. Met daarbij enkele m2 zonnepanelen op het dak, zijn woningen in Ede al gauw klimaatneutraal. Een prachtige score, die nog eens bekroond wordt door deze award vanuit de warmtebranche, die door middel van een live publieksstemming werd toegekend.

Edes Warmtenet opnieuw genomineerd

Het Edese warmtenet is opnieuw genomineerd voor de publieks-award tijdens het Warmtecongres vandaag. Aan het einde van de middag vinden de pitches van de 5 genomineerden plaats. Op basis hiervan wordt direct na afloop gestemd door het publiek.

Warmtebedrijf Ede is feitelijk tweemaal genomineerd, omdat zij op de eerste en vierde plaats staat in de officiële EMG-ranking van duurzame warmtenetten: klik op deze link voor meer informatie

Bekijk hier onze nominatiefilm.
En indien u op het Warmtecongres aanwezig bent; stem op ons!

Bezoek ons tijdens de Vakbeurs Energie

Moederbedrijf van Warmtebedrijf Ede ‘MPD Groene Energie’ staat deze week met haar transitiepartners ZON Transitie Support, Ede-Wageningen Engineering, BTE en Eco-Focus op de Vakbeurs Energie. Kom daarom op 9, 10 of 11 oktober langs bij onze stand in de Brabanthallen in Den Bosch. Graag vertellen wij u op welke wijze wij u kunnen ontzorgen in de realisatie naar aardgasvrij. Graag tot ziens! #VanGasLos

Speciale operatie aanleg groene warmtenet Ede

Warmtebedrijf Ede breidt het groene warmtenet in Ede steeds verder uit. Vandaag vond een belangrijke mijlpaal plaats: de aanleg van het tracé vanaf het ENKA-terrein naar de Kazerneterreinen. Ook hier gaan we diverse woningen, bedrijven en monumenten van groene warmte voorzien.

Het betrof een speciale operatie omdat er eerst een 18 meter diepe boring onder de spoorweg nabij station Ede-Wageningen nodig was. Vandaag werd hierdoor de maar liefst 240 meter lange warmteleiding, vanaf enige hoogte, de even lange sleuf ingetrokken.

Samen met onze projectpartners maken we Ede steeds duurzamer, waarbij de realisatie van de Edese duurzame warmterotonde steeds dichterbij komt.

FoodValley Innovatiemonitor

Regio FoodValley innoveert!

De nieuwe Innovatiemonitor is een online platform opgezet door ondernemers en de FoodValley-regio. Het platform biedt inzicht in het innovatief gehalte van onze regio. Concrete voorbeelden van innovatie in de regio vindt u op http://www.regiofoodvalley.nl/innovatie/

Ook MPD Groene Energie / Warmtebedrijf Ede is hiervoor geïnterviewd. Lees het artikel op de Innovatiemonitor: https://www.regiofoodvalley.nl/innovatie/mpd-groene-energie/

Woonstede en Warmtebedrijf Ede gaan voor groen!

EDE – Woonstede en het Warmtebedrijf Ede ondertekenen een overeenkomst voor aansluiting van de vijf appartementengebouwen van ‘De Zoom’ op groene warmte in plaats van aardgas. Bijzonder, omdat het voorlopig de laatste collectieve aansluiting is in een rij van inmiddels ruim 3000 sociale huurwoningen. Maar hier stopt het niet: binnenkort worden ook de eerste individuele aansluitingen in bestaande sociale huurwoningen gerealiseerd. Een mooi moment om even stil te staan bij deze stevige duurzaamheidsprestatie.

Na de officiële ondertekening van de appartementencomplexen ‘De Zoom’, wordt nog eens teruggeblikt hoe het allemaal begon. In 2013 werd de term ‘VanGasLos’ nog zelden gebruikt. Toch vond Warmtebedrijf Ede in Woonstede een partner met dezelfde duurzame toekomstvisie: het vervangen van fossiele brandstoffen voor hernieuwbare. Valentijn Kleijnen, directeur van Warmtebedrijf Ede: “Wij zijn erg blij met de vooruitstrevende rol die Woonstede vanaf het begin af aan heeft gespeeld. Met hun hulp heeft groene warmte in Ede een vliegende start kunnen maken, zodat we over twee jaar in Ede tienduizenden tonnen CO2-uitstoot per jaar besparen”.

Duurzame toekomst
Marian Teer, directeur van Woonstede legt uit waarom de woningcorporatie vaart maakt met de energietransitie: “Wonen moet ook in de toekomst schoon, veilig en duurzaam blijven. Het gebruik van aardgas draagt bij aan de opwarming van de aarde, ons Nederlandse aardgas raakt op en bovendien veroorzaakt onze aardgaswinning aardbevingsschade in Groningen. Genoeg redenen om gebruik van aardgas terug te dringen en goede alternatieven in te zetten.”

Duurzame doelen in zicht
Nieuwbouwwoningen in Ede, waaronder ook die van Woonstede, krijgen niet langer een aardgasaansluitingen meer. Maar Woonstede verduurzaamt ook haar bestaande woningvoorraad in rap tempo. Verschillende van hun VvE’s, waaronder straks dus ook De Zoom, krijgen al duurzame ruimteverwarming en warm tapwater uit het duurzaamste warmtenet van Nederland.

De derde installatie ‘Bio-Energie Ede Noord’, welke naar verwachting eind 2018 in werking wordt genomen, maakt haar groene warmte ook uit duurzame lokale resthoutstromen. Valentijn Kleijnen: “Het merendeel van onze biomassa is afkomstig uit knip- en snoeihout uit de tuinen van Ede en omliggende gemeenten en komt uit stedelijk groenbeheer en agrarisch landschapsbeheer. Eenderde komt uit boslandschap: de Prunusbestrijding door de gemeente Ede, en tak- en tophout zonder verder nut dat voortkomt uit regulier bosbeheer in de regio. Er komt geen biomassa uit het buitenland, en we gebruiken ook geen goed hout dat bijvoorbeeld voor meubels kan worden gebruikt. De Bosbeheerders in Nederland zorgen er bovendien voor dat er voldoende resthout op de bosbodem achterblijft”.

Binnenkort heeft Warmtebedrijf Ede, naast drie bio-energie installaties en ca. 30 km duurzaam warmtenet, ook 18.000 woningaansluitingen in Ede gerealiseerd. Kleijnen is enthousiast: “Het ziet ernaar uit dat we het streven van 20.000 aansluitingen in 2020, zoals in 2015 opgetekend in een gezamenlijke ambitieverklaring, gewoon gaan halen!”.

Foto gemaakt door Jeroen Bos

Nieuwbouw Kernhem B West aardgasvrij; Ede op de goede weg

Ede – De ontwikkeling van Kernhem B West is gestart. Vorige week tekenden de betrokken marktpartijen voor groene warmte voor hun 400 nieuw te bouwen woningen. De eerste vier scherven worden nu ontwikkeld en straks als eerste aardgasloos verwarmd met warmte uit het duurzaamste warmtenet van Nederland. Met deze groene warmte is het mogelijk om duurzame woningbouw te realiseren met een scherpe EPC score.

Nieuwbouw Kernhem B West
In de tweede Edese bio-energie installatie werd donderdag onder toeziend oog van Wethouder De Pater de samenwerking tussen Warmtebedrijf Ede en de ontwikkelaars van ‘Kernhem B West’ officieel beklonken. Lithos Bouw & Ontwikkeling ontwikkelt Passe Partout – ‘Schilderachtig leven’. Ontwikkelingscombinatie Kernhem C.V. (een samenwerking tussen VanWonen en Van Campen) starten met hun nieuwbouwproject ‘Nieuwe Stijl’. Samenwerkingsverband Rotij (Roosdom Tijhuis, BPD Ontwikkeling B.V. en Syntrus Achmea Real Estate & Finance) ontwikkelen project ‘Buitengewoon Kernhem’ en ook start binnenkort het nieuwbouwproject ‘Op Dreef Kernhem’ van TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep. Jarno van de Kruisweg van Lithos Bouw & Ontwikkeling geeft aan: “De animo voor de duurzame, aardgasvrije woningen in Kernhem B West is groot. Het is de verwachting dat rond de jaarwisseling gestart wordt met de bouw van de eerste woningen”.

Aardgasvrij
Nieuwbouw in Ede krijgt in principe geen aansluiting meer op aardgas, zo werd door de gemeenteraad rond deze tijd vorig jaar al besloten. Valentijn Kleijnen van Warmtebedrijf Ede: “Het Edese warmtenet is dan een duurzaam en betaalbaar alternatief voor de traditionele C.V.-ketel”. Het groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede heeft inmiddels ca. 18.000 aansluitingen en wordt verwarmd door de twee (binnenkort drie) Edese bio-energie installaties die resthoutstromen uit de regio benutten. Wethouder De Pater is blij met de ontwikkelingen op het gebied van duurzame nieuwbouw: “Hier wordt een belangrijk onderdeel gerealiseerd, namelijk de rode draad in het Edese Bestuursakkoord: duurzaamheid. Het is mooi om te zien hoe marktpartijen en warmtenet elkaar vinden; Ede is op de goede weg!”

Renovatie Kolkakkerbuurt Ede van start; eerste sociale woningbouw aardgasvrij

Met het verwijderen van de eerste dakpan werd donderdag 24 mei officieel gestart met de renovatie van 50 woningen aan de Kolkakkerweg in Ede. De familie Haalboom kreeg de oude dakpan uit handen van Marian Teer van Woonstede. De familie woont al 32 jaar aan de Kolkakkerweg en keert na de renovatie terug naar hun gerenoveerde woning.

Met de renovatie wordt gestart aan de zuidzijde van de Kolkakkerweg en na de zomervakantie is ook de noordzijde aan de beurt. Bij de renovatie worden veel oorspronkelijke elementen teruggebracht zoals ze in het tuindorp Kolkakker in de jaren ’20 aanwezig waren. Zo komen er nieuwe deuren en kozijnen die eenzelfde uitstraling hebben als de kozijnen en deuren vroeger.

Bewoners denken mee
Met de renovatie is gekeken of er aanpassingen gewenst zijn in de woning. Daarom zijn er met de wijkbewoners meedenk-avonden gehouden om die wensen te verzamelen. De woningen worden bovendien energiezuiniger, krijgen zonnepanelen en worden aangesloten op het groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede. Daarmee zijn het de eerste bestaande woningen van Woonstede die aardgasloos worden gemaakt.

Mevrouw Haalboom is blij dat ze dadelijk kunnen terugkeren naar de gerenoveerde woning: “Het is hard nodig dat de woning wordt gerenoveerd. Straks krijg ik weer een frisse en nieuwe woning. Ik ben heel benieuwd hoe het straks wordt.”

De renovatie van de Kolkakkerweg wordt naar verwachting rond de jaarwisseling afgerond. Meer informatie over de Kolkakkerbuurt op www.woonstede.nl/kolkakkerbuurt

Op de foto: Marian Teer overhandigt de eerste dakpan aan de toekomstige bewoners van de Kolkakkerweg.

Energietransitie Ede: in volle gang #vangaslos!

In Ede wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van bestaande bouw en nieuwbouw, appartementencomplexen en kennisinstelling door ze aan te sluiten op het groene warmtenet.

Een (onvolledig) rondje Ede toont o.a. de Kazerneterreinen waar nieuwbouw, maar ook de Rijksmonumenten worden aangesloten op groene warmte. Hetzelfde gebeurt op Enka. Ook woningcorporatie Woonstede sluit met haar verschillende (nieuwbouw-)locaties aan op groene warmte. Ten slotte onze jongste aanwinst-in-aanbouw; de derde Edese bio-energie installatie!

Zakelijke klant

Naast particuliere klanten heeft Warmtebedrijf Ede diverse zakelijke klanten.

Ik heb interesse in groene warmte:
U kunt uw interesse aangeven door uw gegevens hier achter te laten:
(link nr heatmap)

Ik ben zakelijke klant bij jullie en heb:

– Een vraag over een factuur. Dan kunt u bellen met: 0318 – 304400
– Vermoedelijk een storing, bel dan 24/7 met 085 – 4884 790
– Een onderhoudsverzoek; bel 085 – 4884 790

Lees hier meer over onze zakelijke service (link service zakelijk)

Bent u een aannemer of ontwikkelaar? klik hier.

Informatie voor installateurs vindt u hier.

Edes warmtenet opnieuw de duurzaamste

Gezien een aantal nieuwe ontwikkelingen van diverse warmtenetten kwam Greenvis Energy Solutions begin 2018 met een update van de ranglijst van duurzame warmtenetten in Nederland. Het groene warmtenet in Ede is wederom officieel het duurzaamste warmtenet van Nederland.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

De grafiek laat zien dat de score van het secundaire net (lichtgroen) doorslaggevend is voor de winst. Op het secundaire net bevinden zich vrijwel alle warmteaansluitingen. Daarom wordt dit net als maat genomen voor de CO2-besparing, en dus de duurzaamheid van het net. Het primaire net bestaat voornamelijk uit aanvoerleidingen. De gerealiseerde CO2-besparing op het secundaire net in Ede is direct 85% en hiermee de grootste besparing in Nederland.

Toelichting op de grafiek door Greenvis Energy Solutions:

Op het Warmtecongres eind 2017 werd wederom de bokaal voor het duurzaamste warmtenet van Nederland uitgereikt. Alkmaar was publiekswinnaar, ondanks dat het warmtenet in Ede het hoogste Equivalent Opwekrendement (EOR) heeft”. Lees hier het hele artikel:  http://www.greenvis.nl/nl/update-emg-amernet/

Bezoek Jong Warmtenetwerk aan Warmtebedrijf Ede

Ede – Op 30 januari kwamen 90 leden van het Jong Warmtenetwerk naar Ede voor hun jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Op het programma stond een bezoek aan het groene warmteproject in Ede; het duurzaamste warmtenet van Nederland. Het mooie weer was een goede bijkomstigheid, maar de reden dat het gezelschap het groene warmtenet juist nu aandeed, was de bijzondere HDD-boring ter hoogte van de in aanbouw zijnde, derde Edese bio-energie installatie.

De deelnemers verzamelden zich rond het middaguur in het (met groene warmte verwarmde!) pand van De Fietser. Tijdens de gezamenlijke lunch presenteerden de ‘gastheren’ Warmtebedrijf Ede, Roseboom-Nijkamp en UPA (Rotterdam Engineering/ Amsterdam Engineering / Ede-Wageningen Engineering) zich.

Het gezelschap werd vervolgens opgesplitst in drie groepen. In verschillende volgorde deden zij de tweede Edese bio-energie installatie aan, bezochten zij live de intrek-operatie van een HDD-boring, en werkten zij een mooie, maar ingewikkelde casus uit op het gebied van warmtenetwerk-engineering.


Het bezoek aan bio-energie installatie ‘Bio-Energie Ede’ aan de Geerweg in Ede. Na de toelichting van de Plant Manager, was er ruim gelegenheid om vragen te stellen. Door de ramen konden de bezoekers live een kijkje nemen in de, in werking zijnde, installatie.

Aan de Knuttelweg, waar de derde Edese bio-energie installatie gebouwd wordt, werd de 220 meter lange, goed geïsoleerde, stalen warmteleiding het boorgat ingetrokken.


Bij deze HDD-boring, die door Ede-Wageningen Engineering is ontworpen, moest met veel omgevingsaspecten rekening gehouden worden. De uitvoering van de boring moest daarom met grote precisie worden uitgevoerd.


Aan de overzijde van de N224 kwam de warmteleiding weer boven de grond uit, waarbij vervolgens met een ‘avegaarboring’ de onderdoorgang bij de spoorwegovergang werd gerealiseerd, ten behoeve van de groene warmtevoorziening.


Het doel is om in Ede een slimme warmterotonde te realiseren waarbij aardgas volledig uitgefaseerd wordt. In 2020 willen de Provincie Gelderland, de gemeente Ede, de woningcorporaties en Warmtebedrijf Ede 20.000 aansluitingen hebben gerealiseerd; hiermee worden uiteindelijk tienduizenden tonnen CO2-uitstoot per jaar bespaard.

Eenmaal weer terug in De Fietser werd de dag gezamenlijk afgesloten. De organisatie van het Jonge Warmtenetwerk gaf aan het programma die dag leerzaam en erg geslaagd te hebben gevonden, waarna er werd afgesloten met een netwerkborrel. Warmtebedrijf Ede, Roseboom-Nijkamp en UPA (Rotterdam Engineering/ Amsterdam Engineering / Ede-Wageningen Engineering)  bedanken de deelnemers hartelijk voor hun interesse!


Het Jong Warmtenetwerk is een groep met Young Professionals die zich vanuit allerlei perspectieven bezighouden met het versnellen van de energietransitie. Jong Warmtenetwerk stelt kennisdeling en kennisverrijking gecombineerd met laagdrempelig netwerken centraal.

Artikel De Edese Post: ‘Er is zelfs een overschot aan hout’

MPD Groene Energie bestrijdt dat er te weinig hout is om een derde biomassacentrale te laten draaien in Ede. Het bedrijf noemt de conclusie van het onderzoek ‘Green Ede or Green Energy’ van Wageningse Studenten in opdracht van Stichting Mileuwerkgroepen Ede (SME) onjuist.

De Edese Post 07-02-2018  – Door Rick Praamstra

EDE – De studenten concludeerden onder andere dat er maar 27.000 ton hout uit de Edese bossen is te halen. Dat is te weinig om in 2020 20.000 huishoudens in Ede van warmte te voorzien. Om een derde biomassacentrale, die eind 2018 operationeel moet zijn en nu gebouwd wordt aan de Knuttelweg, te laten draaien is 43.000 ton nodig. Momenteel wordt er 30.000 ton hout gebruikt voor de twee biomassacentrales in Ede. Ook stelt het onderzoek dat door de kap van de bossen de biodiversiteit wordt bedreigd.

Overschot

MPD Groene Energie, moederbedrijf van Warmtebedrijf Ede dat momenteel 15.000 huishoudens van warmte voorziet, weerspreekt bij monde van operationeel directeur Valentijn Kleijnen deze uitkomst. Over het verwachte tekort is hij stellig. “Er is zelfs een overschot. Er wordt hout getransporteerd naar het buitenland.” Zijn bedrijf haalt het hout ook niet alleen in Ede. “Er is geen harde grens. Er is niet alleen Edes hout, maar ook bijvoorbeeld uit Apeldoorn en Arnhem.”

MPD haalt in een uitgebreide reactie op haar website de Taskforce Duurzaamheid van het Bio-energiecluster Oost-Nederland aan. Die stelt dat er in Gelderland 160.000 ton biomassa beschikbaar is. Daarvan komt 24 procent uit landschap, 48 procent uit de bebouwde omgeving (o.a. knip – en snoeihout) en 28 procent uit bos.

Kleijnen zegt dat de biodiversiteit niet in het gedrang komt door de houtkap. “We verkrijgen enkel prunusoogst uit de Amerikaanse vogelkers. Dat is een woekerende exoot die de inlandse soorten overheerst. Rond de inlandse eik leven achthonderdvijftig organismen, rond de vogelkers tien. Dus de kap van de prunussen is juist beter voor de biodiversiteit.”

In het Edese Post-artikel over het onderzoek van de studenten staat een reactie van het Edes bedrijf dat het beoogd tekort aan warmte is aan te vullen met aardwarmte en restwarmte en andere vormen van biosmassa als gedroogd bladresten en dennennaalden. Kleijnen benadrukt dat er dus geen tekort is “Het is onze missie om de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie te realiseren en te versnellen. Nederland is daarin het slechte jongetje van de klas. Wij kiezen niet alleen voor biomassa, maar voor een energiemix waarin we dus ook naar mogelijkheden voor restwarmte en aardwarmte kijken.”

Reactie Warmtebedrijf Ede op haalbaarheidsstudie studenten i.o.v. SME

Hieronder leest u de reactie van Warmtebedrijf Ede op de haalbaarheidsstudie in opdracht van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede: “Bio-energie als duurzame oplossing voor het bereiken van de energiedoelstellingen in gemeente Ede”

In dit onderzoek wordt door de studenten aangegeven hoeveel biomassa er in de gemeente Ede ontstaat en hoe daarmee de biomassabehoefte van Warmtebedrijf Ede in de toekomst afgedekt kan worden.

Er is volgens het onderzoek – duurzaam geoogst – bijna 25,000 ton houtige biomassa per jaar uit de bossen beschikbaar in Ede. We willen allereerst opmerken dat de Nederlandse Wet Natuurbescherming ervoor zorgt dat de Nederlandse bossen uitsluitend, en bij wet duurzaam geoogst worden. Evengoed is de genoemde hoeveelheid meer dan momenteel nodig is.

Op dit moment wordt een derde bio-energie installatie in Ede gerealiseerd. Bij het in bedrijf nemen hiervan is straks ruim 43.000 ton nodig; op dat moment kan Warmtebedrijf Ede nog steeds meer dan de helft van de houtige biomassa, (volgens de hoeveelheden genoemd in het onderzoek), uit de eigen gemeente halen.

De praktijk is echter als volgt:

 • De verdeling van biomassastromen zoals deze nu benut worden: 80% van lokale en 20% van regionale afkomst.
 • Van de 80% lokale snippers, is 35% knip- en snoeimateriaal van inwoners van Ede en omliggende gemeenten.
 • De resterende 45% betreft resthoutstromen afkomstig uit bos- en landschapsbeheer.
 • Let wel: Vanuit de gemeentelijke bossen wordt alleen prunusoogst verkregen, geen resthout van andere aard.
 • Een steeds groter wordend aandeel is afkomstig uit groenbeheer o.a. door stedelijke aanpassingen.

Geen sprake van tekorten
Er zijn geen tekorten aan houtige biomassa. De groene warmtevoorziening is opgezet als een regionaal initiatief; Warmtebedrijf Ede/ MPD Groene Energie haalt haar duurzame biomassa dus uit de gehele regio. Er moet voor gewaakt worden om ‘duurzaamheid’ gelijk te stellen aan ‘zelfvoorzienendheid binnen de gemeentegrenzen’, hetgeen wel het uitgangspunt is van dit haalbaarheidsonderzoek. Er is – ruim binnen de grenzen van het duurzame – sprake van een overschot aan biomassasnippers, zowel in het aanbod beschikbaar voor Warmtebedrijf Ede, als in de zin dat Nederland haar inlandse houtige biomassa momenteel zelfs exporteert.

Alle duurzame maatregelen zijn nodig
Warmtebedrijf Ede onderzoekt diverse invoedbronnen op het warmtenet, zoals ultradiepe en ondiepe geothermie, restwarmtelevering door derde partijen en de inzet van laagwaardige biomassa als riet en blad. Deze innovaties zijn ingegeven vanuit onze doelstelling het warmtenet in Ede steeds verder te verduurzamen; niet vanwege vermeende tekorten aan houtige biomassastromen.

Onze bedrijfsfilosofie is immers dat de energietransitie overal uit een locatie-specifieke mix van duurzame maatregelen zou moeten bestaan. De toepassing van alle mogelijke duurzame maatregelen, denk aan; wind, zon, warmtepompen, geothermie, restwarmte, (laagwaardige) biomassa etc., is noodzakelijk voor een succesvolle transitie.

Duurzaam
M.b.t. duurzaamheid is het groene warmtenet in Ede in 2017 d.m.v. een officiële Kwaliteitsverklaring van bureau CRG-gecertificeerd. Bij ranking van alle gecertificeerde warmtenetten in Nederland is het Edese warmtenet door de behaalde score (85% minder CO2-uitstoot per aansluiting op haar secundaire net), het meest duurzame warmtenet van Nederland gebleken.

Een meer klimaatbestendig en biodivers landschap
In Nederland hebben alle partijen die actief zijn in bos en hout in 2016 met elkaar afgesproken om de oogst van hout uit het bos te verhogen. Dit ‘Actieplan Bos en Hout’ is in ontvangst genomen door de regering; hierin wordt gesproken van 20.000 ha energiebossen, wat neerkomt op 200.000 ton ds extra biomassa.
(Bron: http://edepot.wur.nl/394083).

In Nederland wordt namelijk maar de helft van wat er bijgroeit geoogst, waardoor ons bos steeds ouder wordt. Goed onderhoud van bos is kostbaar, maar belangrijk. Om het bos klimaatbestendig te houden, voor de biodiversiteit, en voor de lokale economie. Ook het onderhouden van houtwallen, bosschages e.d. gaat (financieel) makkelijker als er goede toepassingen zijn voor de houtresiduen. Nu is die toepassing er vaak niet, en is er veel achterstallig onderhoud. Warmtebedrijf Ede is blij dat zij, door een toepassing te bieden voor de landschaps- en bosbouwresiduen in de regio, meewerkt aan mooie bossen en een aantrekkelijk landschap.

Bijlage: Formele reactie MPD Groene Energie

TKI-onderzoek naar inzetbaarheid laagwaardige biomassa

Om de energietransitie te versnellen door de warmtevoorziening verder te verduurzamen is in het kader van de Topconsortia Kennis & Innovatie door Biomass Technology Group B.V. (BTG), het Energie Onderzoekcentrum Nederland (ECN), KARA Energy Systems B.V., en MPD Groene Energie de toepassing van laagwaardige biomassa onderzocht.

Laagwaardige biomassa is bijvoorbeeld maaisel, blad, zomer- en winterriet. In het landschap komen deze reststromen veelvuldig voor omdat, zoals alle Nederlandse natuur, ook landgoederen, landschappen en bermen onderhouden dienen te worden.

Het project heeft geresulteerd in een opzet voor een biomassatoevoer- en ketelconcept waarin gespecificeerde mixen van laagwaardige biomassa succesvol kunnen worden verstookt.

Bekijk hier de film:

Groen warmtenet Ede voorbeeld voor ‘Wijk van de Toekomst’

De Provincie Gelderland maakte in het kader van het Gelders Energie Akkoord een mooi filmpje over de ‘Wijk van de Toekomst’. MPD Groene Energie is gevraagd om te laten zien hoe zij met haar dochteronderneming Warmtebedrijf Ede (o.a.) bestaande bouw en nieuwbouw aardgasloos maakt, door hele Edese wijken aan te sluiten op haar groene warmtenet. Kijk voor meer informatie op: geldersenergieakkoord.nl/themas/wijk-van-de-toekomst

Warmtebedrijf Ede en Fruitful Office planten bomen in Afrika


Op het kantoor van Warmtebedrijf Ede en beide bio-energie installaties worden sinds begin dit jaar wekelijks de rijkgevulde fruitmanden van Fruitful Office bezorgd. De keuze is specifiek gevallen op deze fruitmanden, omdat meer dan 75% van het fruit afkomstig is uit Nederland en West-Europa. Hiermee worden lokale fruittelers ondersteund en blijft de CO2-uitstoot van het transport binnen de perken. Fruitful Office zet jongeren met een beperking in voor hun bezorging van hun fruitmanden.

Behalve dat de fruitmanden bijdragen aan de gezondheid van het eigen personeel, wordt hiermee nog een bijzonder doel gesteund. Voor iedere 40 porties geleverd fruit, wordt er in Malawi in Afrika, één fruitboom in geplant. Helaas is het nog steeds zo dat er in Afrika elke 10 minuten een stuk grond zo groot als een voetbalveld wordt gekapt. Met de nieuwe aanplant wordt getracht de effecten van deze ontbossing te verminderen. Bovendien creëren de fruitplantages werkgelegenheid voor de lokale bevolking. We ontvingen deze maand het vrolijke bericht van Fruitful Office dat dankzij het Warmtebedrijf Ede-team (kantoor aan de Telefoonweg en beide bio-energie installaties) al 99 fruitbomen in Afrika zijn geplant!

Groene warmte voor Rijksmonumenten Elias BeeckmankazerneAlinda Boeve, directielid Bouwbedrijf Noordersluis en Valentijn Kleijnen, directeur Warmtebedrijf Ede onthullen het informatiebord op locatie.

EDE – Op de Elias Beeckmankazerne in Ede wordt een bijzonder en duurzaam woonproject gerealiseerd; karakteristieke gebouwen op een historische locatie. Het project voorziet straks in 157 appartementen verdeeld over 10 Rijksmonumentale gebouwen. De transformatie van deze gebouwen zal voor Ede een groot aantal duurzame woningen van een hoog afwerkingsniveau opleveren.

Milieuambitie
De Elias Beeckmankazerne kent een serieuze milieuambitie die tot uiting komt in een gemiddelde GPR-score van 7,7. Deze GPR-score wordt onder andere gerealiseerd door aan te sluiten op het groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede. Dit duurzaamste warmtenet van Nederland wordt gevoed door lokaal afkomstige houtige biomassa. Deze resthoutsnippers zijn o.a. afkomstig uit tuinen van inwoners van Ede en door het verwijderen van bos-onkruid ‘De Prunus’ door de gemeente Ede. Een bijzonder detail is dat het systeem dat de groene warmte verzorgt, geplaatst zal worden in de voormalige kolenkelder; een treffend beeld van de energietransitie zoals die in Ede al succesvol is ingezet.

Twee gebouwen op de Elias Beeckmankazerne worden bovendien voorzien van duurzame koeling van Warmtebedrijf Ede. De eerste 64 vrijesector-huurappartementen worden bovendien 10% efficiënter gebouwd dan vergelijkbare nieuwbouwwoningen. Om die reden zal ook het energieverbruik naar verhouding lager zijn.

Elias Beeckman is onderdeel van De Veluwse Poort. Oplevering vindt naar verwachting plaats in het tweede kwartaal van 2018. De huurappartementen variëren van 76 m2 tot 119 m2 . Bouwbedrijf Noordersluis maakt op de Elias Beeckmankazerne ruimte voor bijzonder mooi wonen, werken en leven in een groene en monumentale omgeving. Om de historische waarde van dit gebied te herdenken en de markante geschiedenis te behouden, heeft het bouwproject de naam van de oorspronkelijke kazerne gekregen: Elias Beeckman. de charme van het wonen in een prachtig Rijksmonument: www.eliasbeeckmanede.nl

 

Groen warmtenet Ede officieel duurzaamste van Nederland

EDE – Het groene warmtenet in Ede is officieel het duurzaamste warmtenet van Nederland. Enkele maanden geleden is de kwaliteit van het warmtenet van Warmtebedrijf Ede opnieuw getoetst en gecertificeerd. Dit leverde een verbeterde score op, die te danken is aan diverse innovaties en uitbreidingen. Greenvis Energy Solutions heeft de nieuwe score opgenomen in de ranglijst van gecertificeerde warmtenetten en Ede komt hierbij als winnaar uit de bus.


klik voor een vergroting

De grafiek laat zien dat de score van het secundaire net (lichtgroen) doorslaggevend is voor de winst. Op het secundaire net bevinden zich vrijwel alle warmteaansluitingen. Daarom wordt dit net als maat genomen voor de CO2-besparing, en dus de duurzaamheid van het net. Het primaire net bestaat voornamelijk uit aanvoerleidingen.

De verbeterde score is voor alle aansluitingen merkbaar. Een huishouden met aansluiting op het groene warmtenet bijvoorbeeld, bespaart nu direct 85% CO₂ op haar totale uitstoot. Aanvullend op groene warmte zijn nu nog slechts enkele vierkante meters aan zonnepanelen nodig om naast een volledig gasloze, ook een klimaatneutrale woning te verkrijgen.

Nederland telt ca. 320 warmtenetten, waarvan het eerste stamt uit 1923. Met de aanleg van het groene warmtenet in Ede is gestart in 2013. Hierop zijn momenteel twee, en in de toekomst drie, bio-energie installaties aangesloten. Het warmtenet wordt verwarmd door de benutting van resthoutstromen uit de regio: knip- en snoeimateriaal uit de tuinen en resthout van bos-onkruid de Prunus.

Lees hier het bericht van Greenvis Energy Solutions

De Heideweek van Warmtebedrijf Ede


Openingsavond Heideweek 2017

Vrijdagavond 18 augustus heeft Warmtebedrijf Ede samen met medesponsor Roseboom-Ede genoten van een zeer geslaagde openingsavond. Ondanks een paar regendruppels aan het begin van de avond, was Ede massaal aanwezig om de optredens van Romy Monteiro, Maan en de 3J’s mee te maken. Wij hopen dat iedereen net zo heeft genoten als wij!

De Heideoptocht 2017

Op zaterdag 19 augustus werd zoals elk jaar weer de heideoptocht georganiseerd. Als sponsor was Warmtebedrijf Ede natuurlijk aanwezig onder het credo ‘Warmtebedrijf Ede ♥ groen’. Onze 5 hartendames en groene heer met zijn volledig gerecyclede bakfiets zetten hun beste beentje voor op de vrolijke klanken van de mobiele DJ.

Pure Passie 2017


impressie uit 2016

Zaterdag 26 augustus is Warmtebedrijf Ede ook aanwezig op het drukbezochte festival Pure Passie op Landgoed Kernhem te Ede. Kom langs bij onze enthousiaste collega’s aan onze kraam om te zien hoe we nu al 10.000 Edese woningen en bedrijven verwarmen met groene warmte in plaats van aardgas. Dit jaar is het thema van het festival Colors of the World, dus neem gelijk zo’n leuk moestuintje mee om de wereld wat groener te maken!

Heideweek Openingsavond: Edese partners in groene warmte geven een feestje!


Gegarandeerd een warme Heideweek 2017!

De sponsoren Warmtebedrijf Ede en Roseboom-Ede verwelkomen u graag op de spetterende Heideweek Openingsavond vrijdag 18 augustus op het Kuiperplein. Van 20:00 tot middernacht treden voor u op: Romy Monteiro, de 3J’s, Maan en Grooveline, en de toegang is gratis! Dankzij deze line-up van geweldige artiesten wordt het een feestavond bruisend van (groene) energie!

Warmtebedrijf Ede en Roseboom-Ede werken aan de aanleg en uitbreiding van het slimme netwerk voor groene warmte in Ede. Groene warmte wordt gemaakt van lokaal afkomstige houtsnippers uit bosbeheer (bos-onkruid de Prunus) en knip- en snoeimateriaal uit o.a. de Edese tuinen. In de twee Edese bio-energie installaties worden resthoutsnippers omgezet in groene warmte. Via het groene warmtenet, aangelegd door Roseboom-Ede, verwarmt Warmtebedrijf Ede nu ruim 10.000 Edese woningen en bedrijven.

Wij ontmoeten u graag tijdens de Heideweek Openingsavond!

Groen warmtenet Ede opnieuw duurzamer


EDE – Het groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede verduurzaamt in rap tempo. Na het aansluiten van haar tweede bio-energie installatie op het groene warmtenet, heeft Warmtebedrijf Ede een nieuw kwaliteitsonderzoek laten verrichten. Het resultaat is dat met een aansluiting op het groene warmtenet nu direct 85% CO₂ per huishouden wordt bespaard, in tegenstelling tot 70% CO₂-besparing in de eerdere situatie.

Richting klimaatneutraal
Bureau CRG heeft de door Greenvis Energy Solutions gemeten kwaliteit van het Edese Warmtenet opnieuw vastgesteld en gecertificeerd. De verhoogde score is te danken aan diverse innovaties en uitbreidingen in het Edese warmtenet. Bovendien is nu de stap richting klimaatneutraal eenvoudig te nemen; naast een aansluiting op het groene warmtenet, zijn er aanvullend nog slechts enkele vierkante meters aan zonnepanelen op het dak nodig om de woning volledig klimaatneutraal te maken.

EPC
In Ede worden nieuwbouwwoningen niet langer automatisch voorzien van een aansluiting op aardgas. Een aansluiting op het groene warmtenet Ede is één van de beschikbare duurzame alternatieven voor aardgas. Een ontwikkelaar kan de nieuwe kwaliteitsverklaring van het warmtenet meenemen in de EPC-berekening, om zo de project-specifieke EPC-besparing van een aansluiting op groene warmte te berekenen.

EOR-doelstellingen
Warmtebedrijf Ede zelf is blij verrast; het blijkt met de nieuwe score behoorlijk vooruit te lopen op haar eigen doelstellingen. Uit de huidige Kwaliteitsverklaring blijkt namelijk dat zij het zich ten doel gestelde Equivalent Opwekkings-Rendement (EOR) van 500% niet in 2020, maar nu al heeft behaald. In Ede zijn inmiddels 10.000 woningen en bedrijven aangesloten op groene warmte, in 2020 moeten dit er 20.000 zijn.

Nieuwbouw in Ede voortaan zonder aardgas


Bron: Artikel op www.ede.nl

Bij nieuwbouw van woningen in Ede geldt voortaan het uitgangspunt dat er geen aardgas aansluiting meer komt. In plaats van aardgas krijgen de woningen duurzaam opgewekte energie. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit vandaag besloten, omdat er voldoende alternatieven voorhanden zijn zoals het groene warmtenet, een warmtepomp, of een houtpelletkachel. Aardgasloos bouwen draagt bij aan een energieneutrale gemeente die Ede wil zijn en zal voortaan een belangrijk gespreksonderwerp zijn bij het overleg met bouwers en ontwikkelaars.

In 2016 heeft de gemeente al goede ervaring opgedaan met aardgasloze woningbouw op de voormalige Kazerneterreinen. Daarbij zijn met projectontwikkelaars afspraken gemaakt om de woningen niet op het aardgasnet aan te sluiten. De gemeente liet hen vrij in de keuze voor een duurzaam alternatief.

Ede is al op de goede weg. Vanaf 2013 zijn al 10.000 woningen en andere gebouwen losgekoppeld van het aardgasnet. Deze gebouwen zijn aangesloten op het groene warmtenet. Naar verwachting stijgt het aantal aansluitingen tot 20.000 in 2020. Daarmee behoort Ede tot de koplopers in Nederland. Gemeente Ede heeft als doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Zodat we zelf evenveel duurzame energie opwekken als gebruiken. Dit betekent onder meer dat ook bestaande woningen – ongeveer 45.000 – uiteindelijk van het aardgasnet worden losgekoppeld.

Motie gemeenteraad

In april 2017 heeft de gemeenteraad van Ede unaniem een motie aangenomen, waarin werd gepleit voor aardgasloze woningbouw in de gemeente. Burgemeester en wethouders hebben dit standpunt nu uitgewerkt.

Toekomst

De gemeente wil samen met inwoners en bedrijven werken aan duurzaamheid. We willen er voor zorgen dat ook toekomstige generaties kunnen leven in een schone, groene gemeente. Het gebruik van aardgas draagt bij aan de opwarming van de aarde, ons Nederlandse aardgas raakt op en bovendien veroorzaakt onze aardgaswinning aardbevingsschade in Groningen. Genoeg redenen om van het gas af te gaan!

Bezoek Het Streek aan Bio-Energie EdeDeze week hebben de eersteklassers van Het Streek in Ede een bezoek gebracht aan hun ‘buurman’ op de KennisCampus; de bio-energie installatie ‘Bio-Energie Ede’. Het bezoek maakte onderdeel uit van een projectweek die in het teken stond van ‘Duurzaamheid’.

De tweede bio-energie installatie van Warmtebedrijf Ede beschikt over een leslokaal waarin de 7 klassen om beurten werden ontvangen. De leerlingen kregen een film te zien over Edese groene warmte en duurzame biomassa. Na afloop van de film werd het educatieve wanddoek bestudeerd en kon iedereen door de ramen achterin het lokaal ‘live’ meekijken in de installatie. Naar aanleiding van wat er allemaal te zien was, maakten de leerlingen een aantal opdrachten.

Warmtebedrijf Ede wil met het leslokaal in haar bio-energie installatie kennis over duurzaamheid en de energietransitie overdragen op ‘de volgende generatie’. Het bezoek van Het Streek was in dat opzicht een geslaagde pilot; op termijn wordt het lokaal beschikbaar gesteld aan meerdere onderwijsinstellingen. De glazen ruimte voorkomt dat er grote groepen rond hoeven te lopen in de, in werking zijnde, installatie. Toch blijft dat laatste erg aanlokkelijk: “Juf, kunnen we écht niet eventjes in de fabriek kijken?”.

Vorstvrij fietspad zichtbaar slimmer

EDE – Het vorstvrije, slimme fietspad in Ede reageert op kou, houdt zichzelf op temperatuur en rekent af met gladheid en milieuschade door strooizout. Maar hoe werkt het nu precies? Dat is nu ook te bekijken aan de Bovenbuurtweg in Ede.

Om voorbijgangers op het slimme fietspad te wijzen, is langs de route een zogenaamde infographic geplaatst. Hierop is te zien dat het systeem niet alleen in staat is om het fietspadoppervlak direct en gelijkmatig te verwarmen, het is ook nog eens energie-efficiënt. De aansturing van de verwarming geschiedt geheel automatisch op basis van in het fietspad aangebrachte sensoren, waardoor het fietspad (tijdig) sneeuw- en ijsvrij is. Via een webbased omgeving wordt het temperatuurverloop in het fietspad gemonitord en bij een eventuele storing kan er tijdig worden ingegrepen.

Sinds dit jaar zijn er ook stroeve zonnepanelen in het fietspad geplaatst. Deze panelen worden mede beheerd worden door technische studenten van het ROC A12. De panelen leveren voldoende energie om het pompsysteem aan te drijven dat het fietspad voorziet van enkele graden duurzame restwarmte. Deze duurzame restwarmte is afkomstig uit de retourleiding van het groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede. Zo is het vorstvrije fietspad in Ede een duurzame totaaloplossing, die naast klimaatneutraal, ook nog eens erg leerzaam is.

ECN: ‘Biomassa noodzakelijk voor succesvolle energietransitie’

De vraag moet niet zijn óf we biomassa inzetten als duurzame energiebron, maar wanneer en hóe. Voor de onderzoekers van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is inzet biomassa noodzakelijk om te komen tot een succesvolle energietransitie. Lees hieronder het artikel:

Martin Scheepers, Director Biomass en Jaap Kiel, Programme Development Manager Biomass van ECN lichten de noodzakelijkheid toe op de website van ECN. ECN attendeert er vandaag op in zijn nieuwsbrief.

Uit de ECN-website
‘(…) Om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 °C en liever nog tot 1,5 °C, zoals in Parijs afgesproken, moet de CO2- uitstoot in Nederland met 80-95% afnemen. Daarvoor moeten we alle zeilen bijzetten en alle duurzame energieopties benutten. Studies laten zien dat in een duurzame energiehuishouding een bijdrage van biomassa tot ca. 50% nodig is —met alleen wind- en zonne-energie komen we niet ver genoeg. Bovendien geldt: time is of the essence! Omdat het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe technologie veel tijd kost, dienen we nu forse stappen te gaan zetten om tijdig tot grootschalige uitrol te kunnen komen.

Waarom is biomassa zo belangrijk voor een duurzame energiehuishouding?

 • In een volledig duurzame energiehuishouding kan biomassa voorzien in de behoefte aan vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, met name voor hoge temperatuurprocessen in de industrie en voor de luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegtransport, maar ook voor de gebouwde omgeving die niet op een andere manier kan worden voorzien van warmte. Elektriciteit voorziet nu voor 16% in de Nederlandse energievraag. Dit kan in de toekomst toenemen omdat we meer gebruik gaan maken vanelektrische auto’s, elektrische warmtepompen voor verwarming van gebouwen en elektrificatie van productieprocessen in de procesindustrie. Maar dat leidt niet tot een volledig op elektriciteit gebaseerde energievoorziening. Scenario’s laten zien dat in de toekomst een derde tot maximaal de helft van de energievraag gedekt zal worden met elektrische energie. Voor de resterende energievraag is met name biomassa nodig.
  .
 • Nederland kent een grote (petro)chemische industrie. Koolwaterstoffen voor kunststoffen en chemicaliën halen we nu uit fossiele brandstoffen. Om te verduurzamen moeten deze  op termijn vervangen worden door koolwaterstoffen uit biomassa. Vergelijkbaar met de huidige petrochemie, zullen uit biomassa gelijktijdig hoogwaardige chemicaliën en materialen als ook energiedragers (groen gas, biobrandstoffen) kunnen worden geproduceerd.
  .
 • Met elektrische energie kunnen ook brandstoffen worden gemaakt, bijvoorbeeld waterstof met wind- of zonne-energie. Waterstof is geen makkelijke brandstof om op te slaan of te gebruiken. Waterstof kan wel gebonden worden aan koolstof waardoor een vloeibare brandstof ontstaat (bijv. methanol). Daarvoor is duurzame koolstof nodig die uit biomassa kan worden betrokken. Waterstof kan ook aan stikstof worden gebonden waardoor ammoniak ontstaat, dat in principe als brandstof kan worden ingezet.  Omzetting van elektrische energie in waterstof en verdere processing naar op koolstof of stikstof gebaseerde brandstoffen gaat gepaard met conversieverliezen en daarvoor zijn kapitaalsintensieve installaties nodig. Directe productie van gasvormige en vloeibare brandstoffen uit biomassa heeft de potentie om efficiënter en kosten effectiever te zijn.
  .
 • Biomassa kan mondiaal in voldoende mate worden geproduceerd voor zowel de voedselvoorziening als om substantieel bij te dragen aan de duurzame energiehuishouding. Voorwaarde is wel dat deze biomassa duurzaam wordt geproduceerd. Internationaal worden hiervoor reeds meerdere certificeringssystemen toegepast en wordt hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling en toepassing van deze systemen. Ook in het kader van het Nederlandse Energieakkoord zijn duurzaamheidscriteria voor biomassa opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met onder meer broeikasgasemissies, concurrentie met voedsel, biodiversiteit en indirecte veranderingen van landgebruik. Om de vraag naar biomassa of uit biomassa geproduceerde energiedragers te dekken zal Nederland voor een deel aangewezen zijn op import uit het buitenland. Ook dan is borging van de duurzaamheid essentieel.
  .
 • Bij gebruik van biomassa voor energietoepassingen ontstaat CO2. Dit is weliswaar geen fossiele CO2, maar draagt wel bij aan het broeikaseffect. Uit het oogpunt van klimaatbeleid heeft het de voorkeur om de CO2 zolang mogelijk vast te houden in biomassa of in producten, materialen en chemicaliën die uit biomassa worden geproduceerd. Biomassa voor energietoepassingen kan daarom het beste worden betrokken uit reststromen bij de biomassaverwerking en reststromen aan de einde van de keten. Op die manier vormt energie uit biomassa onderdeel van de circulaire economie. Bij productie van gasvormige en vloeibare brandstoffen kan bovendien een deel van de CO2 relatief eenvoudig worden afgevangen en hergebruikt of ondergronds opgeslagen.
  .
 • Energie uit biomassa is betaalbaar. In tegenstelling tot wind en zon, heeft biomassa echter het nadeel dat de grondstof een prijs heeft. Het wordt betaalbaar als enerzijds biomassa reststromen worden ingezet (reststromen uit de agrarische sector en procesindustrie) en anderzijds coproductie plaatsvindt van energie met chemicaliën en materialen.
  .
 • Biomassa biedt economische kansen voor Nederland. De biobased economy kan voor Nederland een belangrijke banenmotor zijn. Dit geldt voor Nederland als distributieland (transport en op- en overslag van biomassa en daarvan afgeleide halffabrikaten en producten, bijv. in Rotterdam, Amsterdam en de Eemshaven), maar ook voor de grote agrochemie sectoren waar nieuwe biobased materialen en producten kansen bieden.
  .

Door de toepassing van biomassa als vervanger voor fossiele brandstoffen te stimuleren kan nu al worden bijgedragen aan het ontwikkelen van een volwassen competitieve markt voor duurzame biomassa, waarbij rekening wordt gehouden met duurzaamheidsaspecten en marktverstoring met niet-energetisch gebruik van biomassa (d.w.z. voor chemicaliën en materialen) wordt vermeden. Dat zal in eerste instantie wellicht niet helemaal volgens het perfecte scenario verlopen, maar is wel een noodzakelijk proces om de biobased economy en de energietransitie tot een succes te maken. (…)’

 

Warmtebedrijf Ede op bezoek bij Bosbeheer Ede

Het snelgroeiende team van Warmtebedrijf Ede bestaat inmiddels al uit 20 collega’s. Het team trok het bos in om in de praktijk kennis op te doen over de wijze waarop het Edese Bosbeheer biomassa uit bos-onkruid de ‘Prunus’ wint.

Het team wordt ontvangen door gemeentelijk Bosbeheerder Jochem van Gooswilligen. De gemeente Ede levert biomassa uit de Edese bossen aan Warmtebedrijf Ede op basis van bestrijding van de Prunus. Deze woekerende struik is ook wel bekend onder de naam ‘Amerikaanse Vogelkers’. Het is een exoot die in de jaren 20 naar Nederland is gebracht ter ‘verbetering van de bossen’. “In praktijk blijkt dat de Prunus door het ontbreken van natuurlijke vijanden zo goed als niet wordt ingeperkt”, vertelt Van Gooswilligen, “en dus gaat de Prunus als snelgroeier vervolgens behoorlijk woekeren”.

De snelle vermenigvuldiging vindt plaats door middel van de kersen van de Prunus; met name vogels spelen hier een grote rol in. Ook kan een pit jarenlang inactief onder de grond liggen en dan alsnog uitkomen. In de Edese bossen is opgeteld momenteel sprake van ruim 1000 hectare aan ‘prunusbos’. Op deze plaatsen kan vrijwel geen ander (inheems) bos groeien.
Ook leven er op en om de prunus aanzienlijk minder dier- en plantensoorten dan op en om inheemse planten. Het gemeente streeft in haar beleid het verwijderen van de Prunus na, hetgeen onder andere de biodiversiteit ten goede komt.

Teamleden krijgen van de bosbeheerder allemaal een afgebroken Prunustakje om aan te ruiken. De typische geur doet denken aan een zurig amandel-aroma. “Dit is nu onmiskenbaar Prunus”, vertelt Van Gooswilligen. Op de vraag vanuit het team of de bestrijding van de Prunus inmiddels succesvol verloopt, lacht Van Gooswilligen: “Ik kan tot mijn pensioen volledig met Prunusbestrijding aan de slag, en zelfs dan zullen er nog Prunussen woekeren in Ede”.

Opnames Omroep Gelderland; ‘Trots op Gelderland’

Eind maart zijn er opnames gemaakt door Omroep Gelderland voor het programma ‘Trots op Gelderland’. Uitgelicht wordt het groene warmteproject in Ede. Van ‘prunus tot radiator’ is Omroep Gelderland meegenomen in het gehele proces van bosbeheer, resthoutsnippers, bio-energie installaties tot groene warmte via het warmtenet bij de Edenaren thuis.

Hieronder een kleine sfeerimpressie van de opnames die dag (Klik op de afbeelding voor een vergroting). De uitzending is op 18 april aanstaande om 18:20 uur en wordt daarna elk uur herhaald.

 

 

 

Reactie Warmtebedrijf Ede op Zembla d.d. 22-03


De uitzending van Zembla 22-03 ging over houtige biomassa.
Er werd hierin echter geen (duidelijk) onderscheid gemaakt tussen lokale bio-energie installaties zoals in Ede, en de 5 grote kolencentrales die overgaan op de bijstook van buitenlandse houtpellets. In tegenstelling tot de kolencentrales, draaien de bio-energie installaties in Ede op lokaal en regionaal afkomstige resthoutsnippers. Resthout is het hout dat overblijft en dat feitelijk geen ander doel meer heeft. Dit is voor Ede midden op de Veluwe een prima oplossing, omdat de locatie zich bij uitstek leent voor het nuttige gebruik van resthoutsnippers.

Van de biomassa die Warmtebedrijf Ede benut komt 80% uit de regio zelf; afkomstig van knip- snoei- en tuinmateriaal van inwoners uit Ede en omliggende gemeenten en van onderhoud van bos- en landschap. In Ede helpt Warmtebedrijf Ede in de strijd tegen een woekerende exoot, de prunus, ook wel vogelkers genoemd. De snelgroeiende boomsoort bedreigt de inheemse planten en bomen in het Edese bos. De gemeente wil deze ‘bospest’ in de aankomende 30 jaar volledig verwijderen. Omdat de biomassa van dichtbij komt, is de CO2-bijdrage klein.

Er zijn zoveel bomen geplant de afgelopen jaren, dat natuurlijke bijgroei al jarenlang de kap overtreft. En niet met zo’n beetje ook. De bijgroei is meer dan het dubbele van de houtkap. Dat geeft ruimte voor de inzet van biomassa zonder dat de houtvoorraad vermindert. Het toekomstig gebruik van Warmtebedrijf Ede is slechts 5% van de regionale, jaarlijkse bijgroei. En bij verantwoord snoeien, groeit de biomassa zelfs harder weer aan.

Met een aansluiting op groene warmte in Ede bespaart een huishouden direct 70 tot wel 90% op haar CO2-uitstoot. Desalniettemin heeft Warmtebedrijf Ede niet als doelstelling om heel Nederland op warmte uit biomassa aan te sluiten. Dit is volgens ons ook niet haalbaar, evenmin als volgens ons een all-electric energietransitie haalbaar is. De best toepasbare oplossingen om de energietransitie te versnellen zouden overal lokaal moeten worden bekeken en bestaan idealiter uit een mix van alle mogelijkheden; zon, wind, water, warmtenetten op biomassa, maar bijvoorbeeld ook warmtenetten die gebruik maken van restwarmte van de industrie of bijvoorbeeld warmte uit geothermie.

Bijlagen:

U vindt de verhelderende formele reactie van Staatsbosbeheer op de Zembla-uitzending op
https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/nieuws/2017/03/reactie-op-uitzending-zembla-bos-als-brandstof
De brochure van de Alg. Vereniging Inlands Hout (AIVH) beantwoordt bio-massa-gerelateerde vragen: http://www.avih.nl/files/4414/4610/7743/1.Boekje_GoedNieuwsOverNLBiomassa_10-2015.pdf

Groot deel restgroen uit Nederland gaat naar Duitsland

Energie opwekken uit restgroen van bossen en landgoederen: het kan, maar komt in Nederland maar marginaal van de grond. Een groot deel van deze ‘reststroom’ gaat naar Duitsland, waar het een bijdrage levert aan de CO2-reductiedoelstellingen. Dat is zonde, vindt Willem Meijers, investment manager bij het Nationaal Groenfonds.

Warmtebedrijf Ede

Er zijn in Nederland te weinig kleinschalige houtgestookte centrales om deze reststroom te verwerken. Dus vindt zo’n vijftig procent zijn weg naar Duitsland. Reden voor het Groenfonds om te investeren in dergelijke centrales. Meijers: “Wij zien het verstoken van biomassa als een eerste businesscase voor deze reststroom. Die biomassa ís er, dus je kan er maar beter wat nuttigs mee doen. Warmtebedrijf Ede is hiervan een schoolvoorbeeld”

Meijers: “We merken dat terreinbeheerders zelf ook geen goed gevoel hebben bij de export van houtsnippers naar Duitsland. Zodra er in Nederland meer verwerkingscapaciteit beschikbaar komt, zijn ze blij dat ze daar naartoe kunnen met hun reststromen.”

Lees hier het hele artikel uit het MilieuMagazine, februari 2017
– Klik op de afbeeldingen voor een vergroting
 

Enthousiaste resthoutleveranciers uit de regio

Ede – In Januari heeft B.T.E. de resthoutsnippers mogen ontvangen van twee enthousiaste partijen uit de directe regio.

‘De Boerderij’.

Begin januari waren daar de snippers van ‘De Boerderij’ in Hoenderloo. De bomen op het terrein van ‘De Hoenderloo Groep’ waren aan onderhoud toe en de medewerkers hebben zich daarnaast ook gewaagd aan onderhoud in het nabijgelegen bos. Bij de Hoenderloo Groep wonen 240 jongeren tussen de 10 en 18 jaar die om verschillende redenen een tijdje niet meer thuis wonen.

Krӧller-Müller Museum

Ook heeft de tuindienst van het Krӧller-Müller Museum in januari flink snoei-onderhoud gepleegd rondom het museum en in de beeldentuin.

Het Kröller-Müller Museum heeft een van de grootste beeldentuinen van Europa. De tuin is een soort ‘buitenzaal’ van 25 hectare waarin moderne beeldhouwkunst wordt getoond.

Het resultaat van al deze inspanningen is een aantal ladingen houtsnippers die een nuttige bestemming vinden als grondstof voor groene warmte in de twee bio-energie installaties in Ede. Wij bedanken De Hoenderloo Groep en het Krӧller-Müller Museum hartelijk voor hun duurzame bijdrage!

Fotografie: De Hoenderloo Groep / Krӧller-Müller Museum

#VanGasLos met Warmtebedrijf Ede

In Ede zijn al 10.000 woningen en bedrijven Van Gas Los!

Bekijk hier de nieuwe film #VanGasLos:

86% van de Nederlanders is niet op de hoogte van de plannen van de Nederlandse overheid rondom de uitfasering van aardgas. In het Energierapport van Economische Zaken staat dat verwarming van woningen en gebouwen in Nederland in 2050 geen CO₂-uitstoot meer mag veroorzaken. Dat betekent dat Nederlandse huishoudens en kantoren moeten stoppen met het gebruik van aardgas. Een enorme opgave aangezien op dit moment 95% van de woningen in Nederland verwarming en warm water op aardgas heeft. Slechts 14 procent van de Nederlanders is op de hoogte van dit voornemen (bron: onderzoek Stichting HIER klimaatbureau). En in Ede zijn er dus al 10.000 woningen en bedrijven overgestapt op groene warmte in plaats van aardgas!

#vangaslos – Kijk hier wat jij kunt doen: www.wonenzonderaardgas.nl

Proefopstelling ‘Laagwaardige Biomassa’ staat klaar

Almelo – MPD Groene Energie onderzoekt of laagwaardige biomassastromen zoals blad, riet en bermmaaisel benut kunnen worden als biobrandstof. De ‘standaard verbrandingsketel’ moet hiervoor aangepast worden op andersoortige biomassa. Daarom is er in Almelo een zogenaamde proefopstelling neergezet, met een miniatuurketel die 45 keer kleiner is dan de gebruikelijke houtsnipper-unit.

In samenwerking met ECN, Biomass Technology Group en Kara Energy Systems neemt MPD Groene Energie, vanuit de Topsector Energie, deel aan het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI-)onderzoekstaject naar de mogelijkheden van laagwaardige biomassa. In de nieuwe proefopstelling wordt getest hoe te komen tot de ideale laagwaardige brandstofmix.

Het streven is om straks, ook op locaties met minder bomen en dus minder biomassa uit resthoutsnippers, deze mix in te zetten om bedrijven en woningen te voorzien van groene energie. Laagwaardige biomassa als blad en riet is immers zo goed als overal aanwezig.

‘Bio-energiecentrales Ede; Op naar een stad zonder fossiele energie’.

Nationaal Groenfonds schreef een artikel over MPD Groene Energie en de bio-energie installaties in Ede:

‘Op naar een stad zonder fossiele energie’

Met snoeihout uit de nabije omgeving steden verwarmen. Dat is een onderdeel van de klimaatneutrale droom van MPD Groene Energie. In Ede heeft het bedrijf die droom al gerealiseerd, in samenwerking met de gemeente. Nationaal Groenfonds bracht het proces samen met innovatiefonds Gelderland op gang met een risicodragende financiering voor de bio-energiecentrales. Daardoor hebben ook andere partijen de stap hebben gezet om financieel bij te dragen.

Met kap- en snoeiresten verwarmt Warmtebedrijf Ede (onderdeel van MPD Groene Energie) huizen en bedrijven van Edenaren. In tegenstelling tot gas is biomassa wel een CO2-neutrale brandstof, want de CO2 die bij verbranding vrijkomt, is evenveel als de boom in zijn leven heeft opgenomen. Bovendien is het een hernieuwbare brandstof, want hout groeit weer aan.

Lees hier het hele bericht:
https://www.nationaalgroenfonds.nl/projecten/bio-energiecentrale-ede

Duurzaam verwarmd fietspad succesvol vorstvrij

Het Thermopath-fietspad van Easypath in Ede blijft vorstvrij door restwarmte van Warmtebedrijf Ede. De eerste echte vuurdoop vormden de ijsdagen in week 1 van het nieuwe jaar. Fietsers langs de Bovenbuurtweg in Ede konden op het sneeuw- en ijsvrije fietspad zonder glijpartijen hun weg vervolgen.

Het RTL Weer besteedde speciale aandacht aan het duurzame en goed begaanbare fietspad in Ede: (vanaf 0:25 )

Warmtelevering hervat

De warmtelevering aan het door storing getroffen gedeelte van Veldhuizen en Kernhem is vrijdag rond 14:00 uur hervat. Geleidelijk aan ontvangen de afnemers weer groene warmte en warm tapwater. Het overgrote deel van afnemers van groene warmte in Ede heeft geen last gehad van de storing. De storing betrof een deel van Veldhuizen en een gedeelte van Kernhem.

UPDATE: Storing warmtelevering gedeelte Veldhuizen en Kernhem

Update:
Omstreeks 14:00 uur wordt verwacht dat er weer warmte geleverd wordt. Het overgrote deel van afnemers van groene warmte in Ede heeft geen last gehad van de storing. De storing betrof een deel van Veldhuizen en een gedeelte van Kernhem.

Update:
Voor kwetsbare groepen als ouderen en baby’s heeft Warmtebedrijf Ede tijdelijk mobiele kacheltjes beschikbaar; u kunt deze aanvragen via 085 – 4884 790
Baby Tess is inmiddels voorzien van een kacheltje:

Een mogelijk mechanisch defect heeft er in de nacht van donderdag op vrijdag voor gezorgd dat de warmtevoorziening aan een gedeelte van de wijken Veldhuizen en Kernhem een paar uur heeft stilgelegen. Momenteel is er slechts nog sprake van een luchtbel in het warmteleidingnet. Deze luchtbel wordt nu verwijderd, waarna de warmtelevering weer zal worden hervat. De verwachting is dat er binnen nu en een paar uur weer warmte beschikbaar is.

In het geval van toekomstige meldingen kunt u 24 uur per dag terecht bij Warmte Service Ede;
085 – 4884 790

Opstarten tweede ketel bio-energie installatie Park Reehorst

De nieuwe bio-energie installatie in Park Reehorst op de KennisCampus zal in week 51 (naar verwachting op maandag) haar tweede ketel opstarten; de eerste ketel is in het najaar reeds in gebruik genomen. Dit eerste opstarten heeft tot gevolg dat de ketel zich langzaam opwarmt, terwijl er diverse kwaliteits- en veiligheidstesten worden uitgevoerd.

Onder een bepaalde windsterkte en bepaalde windrichting is het mogelijk dat omwonenden enige tijd een rookgeur kunnen waarnemen. Dit is tijdelijk, ongevaarlijk en hoort bij het opstarten; u hoeft hiervan geen melding bij alarmdiensten of de gemeente Ede te maken. Met vragen kunt u contact opnemen met Warmtebedrijf Ede 0318 – 304400 of via email aan info@warmtebedrijfede.nl

Onderzoek naar regionaal duurzaam warmtenet

ondertekenaars-intentieovereenkomst

Onderzoek naar duurzame warmte in Wageningen, Renkum en Ede
Verduurzaming door gebruik van Ultradiepe Geothermie

Wageningen – Vandaag tekenden 14 partijen, waaronder Provincie Gelderland, Gemeente Wageningen, Ede en Renkum, Parenco, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) en MPD Groene Energie een intentieovereenkomst om de mogelijkheid van een regionaal warmtenet te onderzoeken. Dit warmtenet zal gevoed worden met aardwarmte. Een dergelijk warmtenet is uniek in Nederland, vanwege het gebruik van Ultradiepe Geothermie, en zou een forse verduurzaming betekenen voor de invulling van de energievraag in deze regio.

De aanleiding voor het onderzoek naar een regionaal warmtenet in Wageningen, Renkum en Ede komt voort vanuit de extra energievraag van Papierproducent Parenco in Renkum voor hun tweede papierlijn. Om deze energievraag duurzaam in te vullen, wil Parenco gebruik maken van Ultradiepe Geothermie. Ultradiepe Geothermie is aardwarmte vanuit diepere aardlagen (vanaf 4.000 meter diep), waarbij duurzame stoom uit de bodem wordt opgepompt. Deze stoom gebruikt Parenco om de papierproductie te verduurzamen. De geothermiebron biedt voldoende warmte om daarnaast ook tenminste 15.000 woningen te verwarmen in Ede, Wageningen en Renkum. Hiermee zal het gasgebruik, en dus de CO2 uitstoot in de regio, afnemen. In de regio blijkt er veel interesse te zijn voor deze duurzame warmtevoorziening. Daarom zijn meerdere gemeenten, woningcorporaties en andere partijen betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheid van een regionaal warmtenet, gevoed door geothermie.

Ultradiepe Geothermie in Nederland
In Nederland zijn tot dusver 15 warmtenetten gerealiseerd, gevoed door aardwarmte, die voornamelijk kassen verwarmen. Een mogelijk warmtenet in deze regio, zal de eerste zijn in Nederland die wordt gevoed door Ultradiepe Geothermie, waarbij de warmte tussen de 4,5 en 6 kilometer diepte wordt gewonnen. In de komende maanden zal de haalbaarheid van een bron op het terrein van Parenco in Renkum met geologisch onderzoek in kaart worden gebracht. Daarnaast wordt de impact van een geothermische bron op de omgeving onderzocht.
Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt dit onderzoek naar Ultradiepe Geothermie.

Planning
In februari 2017 zal het onderzoek gestart worden. Communicatie hierover gebeurt in nauwe afstemming met alle betrokken partijen. De verwachting is dat in september 2017 de onderzoeken naar de ondergrond volledig zijn afgerond en er duidelijkheid is over de slaagkans van de Ultradiepe Geothermie bron.

Betrokken partijen
Dit project is een initiatief van Parenco, Alliander DGO, Provincie Gelderland, Gemeente Wageningen, Gemeente Ede, Gemeente Renkum, MPD Groene Energie, Idealis, Wageningen Universiteit, BeGreen, De Woningstichting, Ennatuurlijk, Gelderse Natuur en Milieufederatie, Coöperatie ValleiEnergie.

Warmtebedrijf Ede duurzaamste warmtenet van Nederland

img_-xbwpey

EDE – Warmtebedrijf Ede heeft de brancheprijs voor duurzaamste warmtenet van Nederland gewonnen op het Nationaal Warmtecongres in het World Forum Convention Centre in Den Haag. De award werd donderdagavond in Den Haag uitgereikt onder belangstellend oog van alle stakeholders uit de warmtesector.

Voorafgaand aan de uitreiking zijn er vier genomineerden geselecteerd; het warmtenet van Alkmaar, Rotterdam-Hoogvliet, Enschede en het groene warmtenet in Ede. De partijen werden allen uitgenodigd om in een pitch van 1.5 minuut de congresgangers te informeren. Met 42% procent van alle stemmen uit de zaal werd de award ‘Duurzaamste Warmtenet (-werk van Nederland)’ uitgereikt aan directeur Valentijn Kleijnen van Warmtebedrijf Ede / MPD Groene Energie. Het warmtenet in Ede onderscheidt zich op het gebied van innovatie, moderne technieken en energie-efficiency, waarbij er tegelijkertijd flink vaart wordt gezet achter de doelstelling om in 2020 20.000 woningen en bedrijven volledig aardgasloos te hebben aangesloten.

collage-award-duurzaamste-warmtenet

Warmtebedrijf Ede duurzaamste warmtenet van Nederland

img_-xbwpey

EDE – Warmtebedrijf Ede heeft de brancheprijs voor duurzaamste warmtenet van Nederland gewonnen op het Nationaal Warmtecongres in het World Forum Convention Centre in Den Haag. De award werd donderdagavond in Den Haag uitgereikt onder belangstellend oog van alle stakeholders uit de warmtesector.

Voorafgaand aan de uitreiking zijn er vier genomineerden geselecteerd; het warmtenet van Alkmaar, Rotterdam-Hoogvliet, Enschede en het groene warmtenet in Ede. De partijen werden allen uitgenodigd om in een pitch van 1.5 minuut de congresgangers te informeren. Met 42% procent van alle stemmen uit de zaal werd de award ‘Duurzaamste Warmtenet (-werk van Nederland)’ uitgereikt aan directeur Valentijn Kleijnen van Warmtebedrijf Ede / MPD Groene Energie. Het warmtenet in Ede onderscheidt zich op het gebied van innovatie, moderne technieken en energie-efficiency, waarbij er tegelijkertijd flink vaart wordt gezet achter de doelstelling om in 2020 20.000 woningen en bedrijven volledig aardgasloos te hebben aangesloten.

Start bio-stoomlevering in Ede

fotostudio7_mg_0894

EDE – Op vrijdagmiddag 11 november kwamen ca. 60 belanghebbenden bijeen aan de Dwarsweg 10 voor het startschot van de Edese bio-stoomlevering. Kunststoffenproducent HSV Moulded Foams Group ontvangt nu bio-stoom van Bio-energie installatie De Vallei. Tussen beide bedrijven is een, voor Nederland unieke, ondergrondse bio-stoomleiding aangelegd. HSV Moulded Foams Group gaat op deze wijze in één keer over van fossiele op hernieuwbare brandstof en bespaart zo wel 3750 ton CO2 per jaar.

Trots op verduurzaming
Wethouder Duurzaamheid Leon Meijer was aanwezig en sprak van een voorbeeld voor Nederland bij het verduurzamen van de industrie. ‘Ede mag trots zijn op de vele duurzame initiatieven, waarvan de bio-stoomleiding een prachtig voorbeeld is’. Na de openingshandeling kreeg het voltallige gezelschap een rondleiding in de bio-energie installatie. Op locatie van HSV Moulded Foams Group sprak de gedeputeerde van de provincie Gelderland Jan Jacob van Dijk enthousiast over de volgende stap. Hierbij gaat HSV Moulded Foams Group haar restwarmte terugleveren aan het groene warmtenet in Ede en wordt Ede als Stad energie-efficiënter.

Uniek in Nederland
De twee Edese bio-energie installaties voorzien ca. 8.500 woningen en bedrijven van groene warmte, en produceren nu tevens groene stoom. De Edese bio-stoomleiding is een 1.6 km lang, zeer goed geïsoleerd staal-in-staal leidingwerk dat ondergronds is aangelegd in de openbare ruimte. Hierbij is gebruik gemaakt van de modernste technieken, waarbij biostoom op wel 255 graden en onder 13 bar druk, wordt getransporteerd naar de eindafnemer.

Ambitie
Zowel groene warmte als groene stoom zijn afkomstig uit biomassa; lokaal afkomstige resthoutsnippers uit bosbeheer en knip- en snoeiresten uit de tuinen van Ede en omliggende gemeenten. Groene warmte bereikt de afnemers via het groene warmtenet. Er ligt in Ede inmiddels 18 kilometer groen warmtenet en het net wordt nog uitgebreid. Met een aansluiting op groene warmte is er geen aardgas meer nodig en wordt er direct wel 70% tot 90% CO2-uitstoot bespaard.

De initiatiefnemer van het project is MPD Groene Energie en de exploitant van de bio-stoomleiding is Bio-energie De Vallei. De ambitie die MPD Groene Energie o.a. met de gemeente Ede en de provincie Gelderland deelt, is om in het jaar 2020 twintigduizend woningen en bedrijven te hebben aangesloten op het groene warmtenet Ede. De levering van groene stoom is een belangrijke stap in het verder uitfaseren van aardgas.

Symposium ‘Gemeenten en houtige biomassa’

symposiumbiomassa_01-11-2016_a3f

Op 1 november was MPD Groene Energie te gast op het symposium ‘Gemeenten en houtige Biomassa’. Hier konden verschillende Nederlandse gemeenten kennis opdoen over de keten van biomassa-inzameling tot warmteopwekking. Samen met de bosbeheerder van de gemeente Ede Jochem van Gooswilligen gaf MPD Groene Energie een workshop waarbij werd ingezoomd op de totstandkoming van het groene warmteproject in Ede.

We hopen dat we de Nederlandse gemeenten van duurzame inspiratie hebben voorzien!

Hoogbouwflats Ede-Zuid over op groene warmte.

hoogbouw-zuid_84d
Acht hoogbouwflats in Ede-Zuid van woningcorporatie Woonstede worden aangesloten op groene warmte. De Stroombergflat, de Merlijn flat, de Van Eekelen flat, De Elskamp, Groot Haversteeg, De Brugge, Groot Derxgoed en de Willem Maris-flat ontvangen binnenkort duurzame warmte afkomstig uit het groene warmtenet in Ede. De ruim 950 woningen in de hoogbouwflats besparen met groene warmte in plaats van aardgas, direct wel 70% op de totale CO2-uitstoot per huishouden.

Opstarten Bio-Energie Installatie in Park Reehorst

bioenergieinstallatie-bio-energie-ede

De bio-energie installatie in Park Reehorst is in de loop van deze week opgestart.
Dit eerste opstarten heeft tot gevolg dat de ketels zich langzaam opwarmen en er diverse kwaliteits- en veiligheids testen uitgevoerd worden.

De weersomstandigheden zorgen er op dit moment voor dat de achterliggende woningen aan o.a. de Eshofweg mogelijk enige rookgeur kunnen ervaren. Dit is tijdelijk en hoort bij het opstarten. De rook is niet schadelijk en wordt gefilterd door d.m.v. rookgasreiniging.

Ook zal de bio-energie installatie vrijdag 30 september, bij wijze van kwaliteits- en veiligheidstest, enkele malen flink stoom afblazen. Dit kan (mogelijk) verspreid over enkele dagen  plaatsvinden.

Het afblazen van een ketel is in principe eenmalig en er is geen sprake van mogelijke veiligheidsrisico’s. De alarmdiensten en de gemeente Ede zijn van de kwaliteits- en veiligheidstesten op de hoogte gesteld; u hoeft hiervan geen melding te maken.

Warmtenet Ede een-na-duurzaamste van Nederland

aanleg_groen_warmtenet_ede_857

EDE – Het groene warmtenet in Ede is het tweede meest duurzame warmtenet van Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van Greenvis Energy Solutions. Op nummer 1 staat het warmtenet van Alkmaar. Slechts 13 van de ruim 6500 warmtenetten in Nederland hebben de officiële kwaliteitsverklaring die ervoor zorgt dat zij officieel getoetst zijn op duurzaamheid.

Het Edese groene warmtenet wordt door twee bio-energie installaties voorzien van warm water. Deze installaties worden gestookt op regionaal afkomstig resthout; dit is tak- en tophout uit bosbeheer, bos-onkruid zoals  ‘de prunus’ en knip- en snoeihout uit de tuinen van Ede en omliggende gemeenten. Biomassa is erg duurzaam omdat de zogenaamde vervuilingsfactor nul bedraagt. In tegenstelling tot aardgas is biomassa bovendien hernieuwbaar; bij verantwoord snoeien groeit het zelfs sneller weer aan.

Op het Edese warmtenet zijn momenteel 6.000 woningen en bedrijfspanden aangesloten. Beheerder van het warmtenet ‘Warmtebedrijf Ede’ heeft samen met provincie Gelderland, Woonstede, Alliander en de gemeente Ede de ambitie om in het jaar 2020 twintigduizend woning-equivalenten te hebben aangesloten. Met meer aansluitingen in de toekomst wordt het Edese warmtenet nog duurzamer.

Warmtebedrijf Ede genomineerd door Business Event Ede

Ede logo genomineerd Grootzakelijk 2016

Genomineerden Business Event Ede bekend!!

De jurycommissie heeft de nieuwe genomineerden bekend gemaakt. Dit zijn de parels van de gemeente Ede die op maandag 10 oktober op het podium van ReeHorst te bewonderen zullen zijn:

Categorie Jonge Ondernemer/Onderneming:
Bronsport – René Bron
Dance Studio Bennekom – Sjoukje van den Hul en Linda van den Hul
KernGroen bv – Dick Bothof

Categorie MKB & Detailhandel:
FPM Machinehandel B.V. – Freek Peelen
Camping De Wije Werelt – Herman Pieter Prangsma
Reparatiewinkel – Jan Post

Categorie Grootzakelijk:
Warmtebedrijf Ede– Valentijn Kleijnen, Gé Zijerveld, Ton de Nijs
4PS BV – André Overeem
De Nieuwe Heuvel bv – Marijke Folmer, Femke Dijkstra en Albert Lueks

In de komende periode zal de jury, bestaande uit voorzitter notaris Sjirk Bijma, Henri Spanjers, Wouter Ploeg, Diana Beukhof, Roel Kremers en Dirkjan van den Brink, voor de moeilijke keuze staan om per categorie een awardwinnaar aan te wijzen. Daartoe moeten de ondernemers zich middels een pitch presenteren aan de jury.

Opening eerste ‘slimme’ fietspad van Nederland in Ede

EDE Het eerste ‘slimme’ fietspad van Nederland op de Bovenbuurtweg in Ede gaat maandag 5 september open. Dit fietspad, van de rotonde op de Tooroplaan tot aan de Reehorsterweg, reageert op kou en houdt zichzelf op temperatuur.

Dat meldt de gemeente Ede. Fietsers blijven bij sneeuw of vorst veilig rijden omdat de gladheid verdwijnt. Strooien is overbodig, wat weer goed is voor het milieu, aldus het persbericht.

,,De winter is nog ver weg, toch gaat het fietspad nu al open. Het is dan ook een proef om te onderzoeken of dit voor meerdere fietspaden mogelijk is. De resultaten in de komende winter zijn daarvoor bepalend”, legt Henk Faas uit, woordvoerder van de gemeente Ede.

De warmte voor het fietspad komt van het ondergrondse groene warmtenet, dat in een groot deel van Ede is aangelegd. Daarbij stookt Warmtebedrijf Ede hout uit eigen bossen en tuinen. De warmte gaat via leidingen naar woningen en bedrijfspanden. Het fietspad gebruikt de omgevingswarmte van de leidingen. Zo moet het warmtenet volledig worden benut.

Wethouder Leon Meijer is trots op de primeur voor Ede. “Met dit fietspad combineren we zaken die met duurzaamheid te maken hebben. We gebruiken het warmtenet én zorgen dat je kunt blijven fietsen, ook al is het glad. En dat we daarmee minder zout hoeven te strooien is ook mooi, zeker voor het milieu.”

Studenten ICT van ROC A12 leveren een bijdrage om het fietspad verder te verbeteren. Zij ontvangen van Meteo Group in Wageningen gegevens en onderzoeken hiermee de meest efficiënte afstelling om het fietspad opgewarmd te houden. Easypath, die dit systeem ontwerpt, Warmtebedrijf Ede en Meteo Group Wageningen ondersteunen de studenten.

Het fietspad is mede door de provincie Gelderland gefinancierd.

Warmtebedrijf Ede aanwezig op zeer geslaagd festival ‘Pure Passie’

IMG_0305 IMG_0316 IMG_0304 IMG_0315

Afgelopen zaterdag was ook de stand van Warmtebedrijf Ede vertegenwoordigd op hét buitenfestival van Ede ‘Pure Passie’. Het duurzame thema van dit jaar ‘Back to Nature’ sloot naadloos aan op verduurzaming die Warmtebedrijf Ede met o.a. de energietransitie in Ede voor ogen heeft. Dankzij het prachtige weer en vooral de voortreffelijke organisatie hebben wij vele bezoekers aan onze stand mogen verwelkomen; waarvoor nog onze hartelijke dank en complimenten aan de organisatie!

Heideweek 2016

Warmtebedrijf Ede is samen met Roseboom Ede ‘Black Sponsor’ van de Heideweek. De week begon spetterend met de ‘Warmtebedrijf Ede / Roseboom-Openingsavond’.
Op zaterdag vond de heideoptocht plaats, waaraan Warmtebedrijf Ede ook deelnam. Onderstaande foto’s geven een impressie:

OPENINGSAVOND

foto's - openinginavond Feest foto's - openinginavondjpg VIP dek IMG_0188 IMG_0195 openingsavond openingsavond3 openingsavond6

HEIDE-OPTOCHT
IMG_0220 IMG_0235 IMG_0240 IMG_0257 IMG_0265 Optocht

 

Inloopavond bio-energie installatie Park Reehorst

 

Datum Inloopavond:
woensdag 24 augustus 2016,
19:00 tot 20:00 uur

Locatie:
Oude Kerkweg 100, Ede
Hoofdgebouw CHE, Ede

In september gaat de nieuwe bio-energie installatie op Park Reehorst aan de Geerweg in Ede in werking. Dit is de tweede bio-energie installatie in Ede die groene warmte gaat leveren aan Edese bedrijven en particulieren. De duurzame warmte verwarmt momenteel al zo’n 6000 woningequivalenten via het groene warmtenet Ede.

Om omwonenden van Park Reehorst de gelegenheid te geven hun vragen te stellen over de bio-energie installatie in hun buurt, organiseert Warmtebedrijf Ede een inloopavond in het CHE hoofdgebouw. Omwonenden zijn van harte welkom op woensdagavond 24 augustus van 19:00 – 20:00 uur.

Stoom afblazen
Belangrijk om te weten is dat de nieuwe bio-energie installatie in de maanden september en december enkele malen flink stoom gaat afblazen. Dit stoom afblazen is een kwaliteits- en veiligheidstest en zal verspreid over enkele dagen in september en december gaan plaatsvinden. Omwonenden kunnen hierdoor mogelijk enige geluidsoverlast ervaren. Het afblazen is in principe eenmalig en er is geen sprake van mogelijke veiligheidsrisico’s. De alarmdiensten en de gemeente Ede zijn van de procedure op de hoogte gesteld.

Artikel in Cobouw over aanleg groen warmtenet Ede

Header Cobouw
Midsectie CobouwtekstCobouw

(klik op de onderste tekst voor het artikel)
In opdracht van Warmtebedrijf Ede en in samenwerking met de gemeente Ede leggen Aannemersbedrijf Roseboom en Nijkamp Aanneming warmteleidingen door Ede aan.
Inmiddels is er al 15 kilometer warmteleidingnetwerk aangelegd vanuit 2 bio-energiecentrales.

 

Drukste fietspad van Ede wordt vorstvrij

Het fietspad op de Bovenbuurtweg in Ede wordt verwarmd, waardoor fietsers bij gladheid door sneeuw of ijs veilig kunnen blijven rijden. Door gebruik te maken van omgevingswarmte uit de grond is de kans om onderuit te gaan stukken kleiner. Bovendien hoeft er niet meer gestrooid te worden. Het is de eerste keer dat een fietspad op deze manier wordt aangesloten op duurzame warmte.

Het gaat om het drukste fietspad van Ede, vanaf de rotonde Tooroplaan tot aan het fietspad van de Reehorsterweg. Op dit traject fietsen veel scholieren. Dezelfde scholieren kunnen het fietspad ook als leerstof gebruiken. De computeraansturing is ook door hen op school te bestuderen. Easypath Nederland zorgt voor aansluiting van de warmte naar de betonelementen van het fietspad. Het fietspad gaat bijna drie keer langer mee dan gewoon asfalt.

De warmte komt van het ondergrondse groene warmtenet, dat in een groot deel van Ede al is aangelegd. Daarbij stookt Warmtebedrijf Ede resthoutsnippers uit eigen bossen en Edsese tuinen en leidt de ‘groene warmte’ via geïsoleerde leidingen naar woningen en bedrijfspanden. Het fietspad wordt in de zomervakantie aangesloten op de omgevingswarmte van het groene warmtenet. Op dat moment sluit Warmtebedrijf Ede de Kenniscampus aan op dit net. Een deel van de leidingen komt onder het fietspad Bovenbuurtweg te liggen.

Wethouder Leon Meijer: ,,Met dit fietspad combineren we zaken die met duurzaamheid te maken hebben. We gebruiken de omgevingswarmte van het groene warmtenet én zorgen dat je kunt blijven fietsen, ook al is het glad. En dat we daarmee geen zout hoeven te strooien is ook mooi, zeker voor het milieu.”

Het verwarmde fietspad is een proef om te onderzoeken of dit voor meerderde fietspaden mogelijk is. Ook voor op- en afritten van fietstunnels kan zo’n fietspad een uitkomst zijn. De resultaten in de komende winter zijn bepalend.

 

Start bouw tweede bio-energie installatie Ede

GroepsfotoVerkleind

Ede – Op het nieuwe adres aan de ‘Geerweg 11’ in Park Reehorst wordt gebouwd aan de nieuwe bio-energie installatie van Ede. Maandagmiddag werd met de plaatsing en onthulling van het officiële bouwbord hiervoor het startschot gegeven. De samenwerkende partijen en Wethouder Duurzaamheid Leon Meijer grepen deze gelegenheid aan om op locatie samen te komen om deze grote stap in de verdere verduurzaming van Ede te vieren.

Wethouder Meijer vertelt: ”We zijn trots op voortgang in Ede. We komen steeds dichter bij onze doelstelling om in 2020 20.000 woningequivalenten te hebben aangesloten op het Edese groene warmtenet”. In de aanwezig van de deelnemende partijen Bruil Bouw, Kara Energy Systems, ITN Installatietechniek BV, Grontmij / Sweco Nederland B.V. en Bio-Energie Ede BV, onthulde wethouder Leon Meijer vervolgens het bouwbord.

Projectdirecteur Valentijn Kleijnen van Bio-Energie Ede vertelt: “Bijzonder aan de nieuwe installatie is dat hierin een multifunctioneel glazen leslokaal komt, van waaruit direct zicht is op de in werking zijnde bio-energie installatie. Warmtebedrijf Ede biedt deze faciliteit straks aan, aan scholen in de regio”. Bio-Energie Ede BV heeft het plan opgevat om samen met de educatieve instellingen op de Kenniscampus te werken aan lesmodules waarin de energietransitie wordt onderwezen. Valentijn Kleijnen: “We willen ons richten op lessen waarin alle vormen van duurzame energie aan bod komen voor leerlingen van het basis- tot aan het hoger onderwijs”.

De nieuwe bio-energie installatie in Park Reehorst is de tweede installatie in Ede. Beiden worden gestookt op lokaal afkomstige biomassa en leveren hun duurzame warmte aan het groene warmtenet van Ede. Dit groene warmtenet verwarmt nu al ca. 5000 woningequivalenten in Ede. Dit jaar wordt het warmtenet volop verder uitgebreid; o.a. naar de Kenniscampus en het Enkaterrein om daar de educatieve instellingen en nieuwbouwwoningen te gaan verwarmen. Ook worden er binnenkort 66 nieuwbouwwoningen van Woonstede aan de Veenderhorst in Veldhuizen aangesloten op groene warmte.

Vierde VvE sluit aan op groen warmtenet Ede

Tekenen Bijsterveld foto MPD
Vierde VvE sluit aan op groen warmtenet Ede

EDE – Woensdagavond 6 januari ondertekenden Dhr. Bazen van VvE Bijsterveld en Dhr. Kleijnen van MPD Groene Energie op het kantoor aan de Telefoonweg de leveringsovereenkomst van groene warmte. Bijsterveld is hiermee al de vierde klimaatbewuste Vereniging van Eigenaren van appartementencomplexen in Ede die aansluit op het warmtenet; eerder sloten VvE De Valkenier, VvE Valkestein C en VvE Laathof 2 zich al aan. Met deze aansluiting reduceren de appartementencomplexen hun CO²-uitstoot in één klap tot wel 70%!

Ook Sporthal De Peppel heeft er recent voor gekozen om, in navolging van het eerder aangesloten Zwembad de Peppel, fossiele brandstof in te wisselen voor hernieuwbare warmte. Volgens planning zullen de 39 appartementen aan de Bijsterveld in Ede in het derde kwartaal van 2016 worden voorzien van groene warmte.

WEQ thermometer2Het aantal woningequivalenten (WEQ) dat hiermee aangesloten is op het groene warmtenet in Ede stijgt hiermee gestaag naar 5000. Volgens de huidige planning wordt dan eind 2016 het aantal van 10.000 WEQ behaald. De ambitie die MPD Groene Energie zich gesteld heeft – het aansluiten van 20.000 WEQ in 2020 – komt hiermee steeds meer in zicht.

Het sluiten van de overeenkomst met VvE Bijsterveld betekent voor MPD Groene Energie dat er volop gestart kan worden met de technische engineering, de planning en uiteindelijk de aanleg van dit nieuwe gedeelte van het Edese warmtenet. De plannen worden afgestemd met diverse belanghebbenden en ook kan er nagedacht gaan worden over overige nieuwe aansluitingen op deze nieuwe uitbreidingsroute van het warmtetracé. ‘Wij zijn trots dat er al vier VvE’s de stap hebben gezet naar een steeds verdere verduurzaming van Ede’, vertelt projectdirecteur Valentijn Kleijnen, ‘Met de aansluiting van VvE Bijsterveld zijn we weer een stap verder in de energietransitie in Ede; een goed begin van 2016.’ Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

ROC A12 aangesloten op groen warmtenet Ede

Afbeelding ondertekening MPD Groene Energie ROC A12

EDE – Op de Nationale Dag van de Duurzaamheid tekenden de Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland- Midden (COG) en Warmtebedrijf Ede een overeenkomst voor levering van duurzame warmte. Warmtebedrijf Ede gaat vanaf het derde kwartaal 2016 duurzame warmte leveren, voor de verwarming van het schoolgebouw van ROC A12 aan de Reehorsterweg, dat onderdeel uitmaakt van COG. ROC A12 wordt aangesloten op het groene warmtenet van Ede, waarvan de aanlegwerkzaamheden momenteel in volle gang zijn. De warmte zal geleverd worden door de nieuw te bouwen bio-energie installatie in Park Reehorst.

Toine Schinkel, lid College van Bestuur van COG/ROC A12: ,,Met de omschakeling naar deze vorm van energie geven we invulling aan onze behoefte om duurzame oplossingen te zoeken.” Het initiatief van Warmtebedrijf Ede sluit naadloos aan bij de duurzaamheidsambities van COG. Schinkel: ,,Behalve dat deze vorm van energie CO2-neutraal is, is het op de langere termijn ook een goede investering. Het onderhoud van onze grote, dure ketels komt hiermee bijvoorbeeld te vervallen.”

Het tekenen van de overeenkomst is een mooie mijlpaal op de Nationale Dag van de Duurzaamheid. ,,We proberen vandaag ook bij onze studenten het bewustzijn te vergroten; de verwarming staat vandaag een paar graden lager, er branden minder lampen, de repro stimuleert dubbelzijdig printen en de schoolkantine heeft een duurzaam broodje. Er zijn zo nog een aantal acties waarmee we willen laten zien dat je met kleine aanpassingen een groot verschil kunt maken”, aldus Schinkel. Op deze manier hoopt ROC A12 bij te dragen aan het stimuleren van een duurzamere levensstijl van studenten en medewerkers.

Warmtebedrijf Ede is blij COG/ROC A12 als nieuwe aansluiting op het groene warmtenet Ede te mogen verwelkomen. Gé Zijerveld, directeur van Warmtebedrijf Ede: ,,Na de Aeres Groep/PTC+ is COG/ROC A12 de tweede duurzame aansluiting, waarna hopelijk nog meer partijen op de Kenniscampus zullen volgen. We zijn ook erg enthousiast over het voornemen om met deze partijen een lokaal samenwerkingsverband aan te gaan. Samen willen we een gebied gaan realiseren waar scholen, bedrijven en omwonenden kunnen leven, leren en innoveren, passend bij de ambities van de Kenniscampus.”

Warmtebedrijf Ede sponsor van de Heideweek

Openingsavond Heideweek Warmtebedrijf
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Warmtebedrijf Ede sponsor van de Heideweek

De Heideweek is hét feest in de gemeente Ede voor jong en oud; en dat al 80 jaar! De Heideweek is een feestweek in de laatste week van augustus, met ruim 150.000 bezoekers. Hiermee is de Heideweek één van de grootste evenementen van Gelderland. Feest, gezelligheid, entertainment, folklore en sportiviteit zijn de belangrijkste ingrediënten van deze feestweek.

Openingsavond Heideweek

Warmtebedrijf Ede is sponsor van de Heideweek; in samenwerking met Aannemersbedrijf Roseboom maakt Warmtebedrijf Ede de Openingsavond mogelijk. Deze spectaculaire openingsavond vindt plaats op het Marktplein van Ede, met optredens van o.a. The Music Network, The Euro’s, Jill Helena, Nielson en Xander de Buisonjé. De avond wordt gepresenteerd door Harold Verwoert en de toegang is gratis.

Warmtebedrijf Ede

Warmtebedrijf Ede voorziet in duurzame warmte, koeling en stoom voor bedrijven, organisaties en particulieren. Dit doet zij door middel van inkoop van lokaal snoeihout, installaties voor groene warmte en een warmtenetwerk. Voor de komende jaren heeft Warmtebedrijf Ede de ambitie om zo veel mogelijk bedrijven, organisaties en woningen in gemeente Ede aan te sluiten.

Graag verwelkomt Warmtebedrijf Ede u op de Openingsavond van de Heideweek!

| Vrijdag 21 augustus | 19:00 uur | locatie Marktplein – Brouwerstraat te Ede |

Kerk en zalencenrum “De Open Hof” aangesloten op groen Warmtenet Ede

Bio-energie de Vallei Ede de Open hof

“De Open Hof” is vanaf nu aangesloten op de groene warmte van Bio-energie de Vallei (BDV) en is hiermee de eerste kerk in Ede die op het groene Warmtenet aansluit.

De Open Hof “slaat” nieuwe weg in

Om bij te dragen aan het verduurzamen van Ede, heeft het bestuur onlangs besloten over te stappen op de groene warmte van BDV. In de afgelopen jaren is er in De Open Hof kerk uit de jaren`70 al veel verduurzaamd. Zo zijn het dak en de muren geïsoleerd en zijn de ramen vervangen door HR++ dubbelglas. Met de aansluiting op het groene warmtenet is een grote stap gezet naar vermindering van COuitstoot. Daarbij is met een kleine aanpassing de warmte-installatie buitentemperatuurafhankelijk gemaakt. Hierdoor is de binnentemperatuur gelijkmatiger en is het energieverbruik lager. De groene warmte wordt ook gebruikt in de spoelkeuken als tapwater en voor de hotfill vaatwasmachine.

De beheersraad van De Open Hof: “Na dit resultaat hebben wij de smaak te pakken en zijn we aan het onderzoeken of het haalbaar is  zonnepanelen op het dak te plaatsten. Wij willen met deze aanpassingen een aangename omgeving maken, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat voor zowel kerkgangers als verenigingen die overdag en ‘s avonds onze zalen huren. Wij hopen dat  steeds meer mensen een betere en duurzame leefomgeving maken in Ede.” Het zou mooi zijn als ook andere kerken het duurzaamheidsinitiatief van De Open Hof volgen, op weg naar een groener Ede.

Uitbreiding warmtenet in Veldhuizen

BDV is onlangs gestart met dit vervolgtracé in Ede-West. De in 2014 gerealiseerde warmteleiding splitst ter hoogte van de Slotlaan richting Veldhuizen vlek B. Dit biedt nieuwe kansen voor appartementen, instellingen en scholen om te verduurzamen en zo bij te dragen aan de klimaatverbetering in Ede. Regionaal snoeihout uit plantsoenen en biomassa uit bosbeheer vormt de brandstof voor de bio-energiecentrale van WBE aan de Dwarsweg in Ede. Deze brandstof is hernieuwbaar en CO2-neutraal, in tegenstelling tot aardgas. Op dit moment levert BDV groene warmte gelijk aan ongeveer 4.020 woningen. Aansluiting op het warmtenet van BDV betekent niet alleen een keuze voor duurzaamheid, maar ook voor comfort. Afnemers van groene warmte hebben geen cv-ketel meer nodig en hiermee vervallen de  ongemakken en kosten voor onderhoud of vervanging.

Rol gemeente Ede

Het initiatief van BDV sluit aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Ede. Ook de gemeente streeft naar een groene energievoorziening gebaseerd op biomassa, zon en wind. Om deze reden ondersteunt de gemeente het project van BDV, onder meer door de levering van gemeentelijk resthout uit plantsoenen en bossen aan de centrale van BDV. Wethouder Leon Meijer: “Het warmtenet vormt een belangrijke pijler in ons duurzaamheidsprogramma. In dit programma is een breed pakket aan maatregelen opgenomen, waarmee we van Ede een bijzonder duurzame gemeente willen maken. Toekomstige generaties kunnen daarmee blijven wonen en werken in onze mooie gemeente”.

Fotobijschrift
Beheerder Hans Kaldeway van De Open Hof en wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede verwijderen de oude cv-ketel die warmte maakt van het fossiele gas. Vanaf nu heeft De Open Hof gegarandeerd groene warmte van WBE. Weer een belangrijke mijlpaal in de energietransitie van Ede. In één klap is een fossiele energieverbruiker een gebruiker van hernieuwbare energie.
Foto: Verbeeldme Fotografie