Bennekom

Uw (nieuwe) woning heeft groene warmte in plaats van aardgas (of kan dit desgewenst krijgen) Indien u dit specifiek van de woningstichting of uw makelaar hebt vernomen. Groene warmte verwarmt uw woonruimten en uw tapwater en is een prachtig duurzaam alternatief voor de aardgasaansluiting. U vermindert de CO2-uitstoot per huishouden zo direct met wel 85%.

Bijlagen voor aansluiten van vrije kavels te Bennekom:
* Informatie CW4 of CW6 Warmteset
* Door te leggen individuele leveringsvoorwaarden
* Algemene Aansluitvoorwaarden Kleinverbruik – Warmtebedrijf Ede
Richtlijnen meterkast – 2018

U dient zich (voor de sleuteloverdracht) aan te melden voor groene warmte;
hieronder vindt u de twee benodigde formulieren:

1) Individuele Leveringsovereenkomst Particulier

2) 2019 Doorlopende machtiging automatische incasso

U dient hiernaast zelf contracten met overige partijen af te sluiten inz. elektriciteit en water (water in deze regio ‘Vitens’)

Deze twee documenten kunt u ingevuld inscannen en mailen naar klantenservice@warmtebedrijfede.nl

Heeft u geen scanner? Geen probleem! Dan kunt u deze documenten opsturen naar:

Warmtebedrijf Ede
Postadres: Telefoonweg 34, 6711 GC EDE

Overige documentatie Download
De algemene leveringsvoorwaarden Download de PDF
Tarievenblad Warmtebedrijf Ede Download de PDF
Welkomstbrief Warmte Service Ede Download de PDF
Afmeldformulier Groene Warmte Download de PDF