Bennekom

Uw (nieuwe) woning heeft groene warmte in plaats van aardgas (of kan dit desgewenst krijgen) Indien u dit specifiek van de woningstichting of uw makelaar hebt vernomen. Groene warmte verwarmt uw woonruimten en uw tapwater en is een prachtig duurzaam alternatief voor de aardgasaansluiting. U vermindert de CO2-uitstoot per huishouden zo direct met wel 85%. Lees hier meer over Uw (nieuwe) woning op Groene Warmte

Bijlagen voor aansluiten van vrije kavels te Bennekom
* Door te leggen individuele leveringsvoorwaarden
* Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers

U dient zich (voor oplevering / sleuteloverdracht) aan te melden voor groene warmte; hieronder vindt u de twee benodigde formulieren:

1)  Individuele Leveringsovereenkomst Particulier

2) Doorlopende machtiging Particuliere Huur of Koop-woning

3) Geef ten slotte de nieuwe meterstand tijdig aan ons door. Doe dit uiterlijk binnen 14 dagen na sleuteloverdracht van de woning met een kopie of foto van het overdrachtsformulier voorzien van handtekening en datum. Wij gebruiken deze stand als beginstand voor uw jaarafrekening.

U dient hiernaast zelf contracten met overige partijen af te sluiten inz. elektriciteit en water (water in deze regio ‘Vitens’)

Deze twee documenten kunt u ingevuld inscannen en mailen naar klantenservice@warmtebedrijfede.nl

Heeft u geen scanner? Geen probleem! Dan kunt u deze documenten opsturen naar:

Warmtebedrijf Ede
Postadres: Telefoonweg 34, 6712 GC EDE

Overige documentatie

Uw (nieuwe) woning op Groene Warmte

Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers

Tarievenblad kleinverbruik 2020

Afmeldformulier groene warmte