Bennekom

Uw (nieuwe) woning heeft groene warmte in plaats van aardgas (of kan dit desgewenst krijgen) Indien u dit specifiek van de woningstichting of uw makelaar hebt vernomen. Groene warmte verwarmt uw woonruimten en uw tapwater en is een prachtig duurzaam alternatief voor de aardgasaansluiting. U vermindert de CO2-uitstoot per huishouden zo direct met wel 85%. Lees hier meer: Uw woning op Groene Warmte

Bijlagen voor aansluiten van vrije kavels te Bennekom
* Door te leggen individuele leveringsvoorwaarden
* Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers

U dient zich (voor oplevering / sleuteloverdracht) aan te melden voor groene warmte; hieronder vindt u de benodigde formulieren:

1. Individuele Leveringsovereenkomst Groene warmte

2. Doorlopende machtiging Particuliere Huur- of Koopwoning

Belangrijk! Geef ook de nieuwe meterstand tijdig aan ons door. Doe dit uiterlijk binnen 2 weken na sleuteloverdracht van de woning met een kopie of foto van het overdrachtsformulier voorzien van handtekening en datum. Wij gebruiken deze stand als beginstand voor uw jaarafrekening.

U dient hiernaast zelf contracten met overige partijen af te sluiten inz. elektriciteit en water (water in deze regio ‘Vitens’)

De documenten kunt u ingevuld inscannen en mailen naar klantenservice@warmtebedrijfede.nl

Heeft u geen scanner? Geen probleem! Dan kunt u deze documenten  per post sturen naar:

Warmtebedrijf Ede
Postadres: Telefoonweg 34, 6712 GC EDE

Overige documentatie

Uw (nieuwe) woning op Groene Warmte

Algemene Voorwaarden Kleinverbruikers

Tarievenblad kleinverbruik 2023

Afmeldformulier groene warmte