Bio-Energie Ede aan de slag met geluid

In de afgelopen periode hebben we vernomen dat enkele bewoners van de Hoefweg, geluidsoverlast ervaren van de installatie van Bio-Energie Ede. Bio-Energie Ede levert groene warmte aan het slimme groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede. De overlast bestaat uit het geluid dat afkomstig is van een transportband. Als mensen overlast ervaren betreuren wij dat en onze leverancier Bio-Energie Ede heeft dan ook de opdracht gekregen het probleem op te lossen.

Het ontstaan
Bio-Energie Ede is sinds 2017 gevestigd op het industrieterrein Reehorst Businesspark Ede. Zij hebben de benodigde vergunningen verkregen en werken sindsdien op dezelfde manier. Toch is er recent vastgesteld dat zij op een aantal momenten meer geluid produceren dan is toegestaan. De afgelopen weken is onderzocht hoe het komt dat het geluidsniveau dat samengaat met de productie van warmte, is veranderd. De conclusie van het onderzoek is, dat er in de omgeving iets is veranderd, waardoor er een geluidsversterkend effect ontstaat. Nadat Bio-Energie Ede zich heeft gevestigd, is er nieuwe bebouwing en bestrating aangelegd. Deze nieuwe muren en wegen weerkaatsen het geluid. Dit is een vervelende situatie voor de omwonende die nu geluidsoverlast ervaren, maar ook voor Bio-Energie Ede. Want, hoewel de oorzaak hen niet te verwijten valt, nemen zij wel de verantwoordelijkheid om een goede oplossing te realiseren, zodat een en ander weer gaat passen binnen de geldende geluidsnormen.

Naar de oplossing
Het onderzoek naar de beste oplossing is de afgelopen weken ook gestart. De oplossing zal een combinatie van maatregelen zijn. Op dit moment zijn een aantal maatregelen in beeld en worden de effecten daarvan doorgerekend. Om de juiste keuze te maken en het gewenste effect te behalen, is de inbreng van geluidsexperts nodig en de medewerking van gemeente Ede. Voor het plaatsen van bijvoorbeeld een geluidswand, is een bouwvergunning nodig en moet het proces voor het aanvragen van een bouwvergunning worden doorlopen. Voor het verbouwen van de fabriek is nog meer tijd nodig en natuurlijk geniet een maatregel die snel resultaat levert, de voorkeur. Over de voortgang van de oplossing die wordt gekozen, zal Bio-Energie Ede ons op de hoogte houden.