Bio-massainstallatie Beetsterzwaag

Deze installatie voorziet in warmte voor Revalidatie Friesland, School Lyndensteyn en diverse bedrijven en woningen in de omgeving. De bio-energiecentrale staat achter op het terrein van de eigenaren en heeft een capaciteit van 1 MWth. De eigenaren besparen hiermee per jaar 320.000m² aardgas en reduceren hun CO2 uitstoot hiermee met ruim 640 ton. Dat staat gelijk aan de uitstoot van 200 huishoudens.