‘Biomassa Ede alleen lokaal en regionaal resthout’

Bureau Spotlight diept de casus van het Edese warmtenet en de drie bio-energie installaties uit. Warmtebedrijf Ede beantwoordt al hun vragen over de gebruikte biomassa, de Edese installaties en hun emissies. Lees hier het artikel:

Anders dan anderen

Warmtebedrijf Ede wil graag in gesprek, zodat ze opheldering kunnen geven over hun werkwijze. Met de nationale discussie over de bijstook van biomassa in kolencentrales willen ze niet vergeleken worden. “We hebben hier echt last van de grote partijen die vanuit Amerika en Canada complete bomen importeren en verbranden. Je ziet dat in het debat voornamelijk die kant wordt belicht”, vertelt Doeleman. Een instemmende blik komt van Wander. “Dat is een discussie waar wij helemaal niet in zitten, omdat wij alles doen met lokaal en regionaal hout.” Ongeveer 70 procent van het resthout dat wordt verwerkt in Ede is lokaal snoeimateriaal dat de ACV aanlevert. Het overige deel komt van landschapsbeheer. Het gaat hierbij om de Amerikaanse Vogelkers.

Wander legt uit dat Warmtebedrijf Ede geen opdracht geeft aan landschapsbeheerders voor de levering van hout, maar dat zij inkopen wat er aangeboden wordt. Er worden op die manier geen bomen gekapt voor de stook van biomassa. “Alle bos- en landschapsbeheerders moeten zich houden aan de Wet Natuurbescherming. Op basis daarvan bepalen zij of ze een boom rooien, onderhouden of gewoon laten staan. Mensen denken dat er hele bossen in de oven gaan. Dat is hier niet het geval.” Dat betekent dat de stam van de boom niet zomaar wordt verbrand in de bio-energie installatie, maar dat deze bijvoorbeeld naar een meubelmaker gaat. Warmtebedrijf Ede koopt alleen het zogeheten resthout in, de takken bovenin de boom die nergens anders voor gebruikt worden.

Uitstoot

De biomassacentrale bij park Reehorst bestaat voor de helft uit filters. Volgens Wander is het technisch onmogelijk dat omwonenden last hebben van roetdeeltjes. “Op het moment dat mensen dat aan ons doorgeven checken we alles, van de ketel tot een geurcheck in de omgeving.” Daaruit komt naar voren dat de geuroverlast niet van de biomassacentrale afkomstig is. In minder dan 1% van de draaitijd van de ketel is er sprake van onvolledige verbranding en kan er kort een houtkachelgeur waargenomen worden. “Wanneer wij, zoals je op het filmpje zag, een onvolledige verbranding hebben, zijn wij daar altijd heel open en eerlijk over”. Zo zegt Warmtebedrijf Ede langs de deuren te gaan als er iets mis is met de verbranding.

Biomassa

De rest van de stoffen die vrijkomen bij de verbranding van biomassa, wordt door verschillende filters opgevangen. In een afgesloten container worden deze stoffen afgevoerd naar een speciaal bedrijf. De zogeheten vliegas wordt bijvoorbeeld verwerkt in beton en cement.

Niet goed, wel beter

Dat biomassa niet dé ultieme oplossing is, weten de mensen bij de biomassacentrale ook. “Kijk, great is the enemy of good. Alle oplossingen die worden aangeboden, worden zo onder een vergrootglas gelegd. Ze zijn niet great, maar ze zijn wel beter dan wat we nu hebben.” Wilhelm sluit zich daarbij aan. “Als je het hebt over de betaalbaarheid van de energietransitie, dan heb je biomassa gewoon nodig. Anders kan de gemiddelde Nederlander dat ook niet betalen”.

Wander voegt daar aan toe dat ze juist om deze reden ook de restwarmte van Edese bedrijven aansluiten op het warmtenet, evenals collectieve zonnewarmte. “Daarnaast loopt de vergunningsaanvraag voor een boring naar aardwarmte. Meer duurzame bronnen op het warmtenet maken het net nog robuuster en het aandeel biomassa kan hierdoor op termijn omlaag.”

Toekomstplannen

Alleen biomassacentrales zijn niet de oplossing. Warmtebedrijf Ede kijkt vooruit naar een combinatie van onder andere zon en wind. “Biomassa is dan de back-up”, legt Timmermans uit. “Voor onze technische inspiratie kijken we naar Zweden, maar wij willen ook kijken naar wat hier kan. Wat is voor ons toekomst en klimaatbestendig? Wat is goed beheer? Daarom kijken we bijvoorbeeld naar Wilgenplantages. Daar kunnen we dan oogsten wanneer wij het nodig hebben”.

Ook over de uitstoot van de CO2 wordt nagedacht. Op dit moment komt er nog een deel van deze CO2 vrij de lucht in, maar in de toekomst ziet dat er anders uit. “We willen dat er uit halen en in tanks doen. Je hebt bijvoorbeeld in de glastuinbouw agratoren staan. Die draaien om CO2 uit te stoten voor de groei van planten. Maar het kan ook gewoon in de frisdrank. Dan krijg je een echte circulaire economie en kunnen we elkaar helpen in die transitie.

Oproep

We zijn benieuwd naar jullie expertise en verhalen. Weet jij meer over het verschil tussen de Biomassacentrales in Ede en andere locaties? Wil je jouw ervaringen en mening met ons delen? Stuur dan een mail naar bureau@bureauspotlight.nl.

Bron: https://www.bureauspotlight.nl/bio-energie-installaties-ede-hebben-last-van-stereotypes/