Bronnen

Een warmtenet is groen, wanneer het door (diverse) duurzame bronnen wordt gevoed. Regionale duurzame biobrandstoffen zijn hiervoor een stabiele startbrandstof die als ‘transitiebrandstof‘ dient voor de overgang naar andere duurzame bronnen:  zoals restwarmte, collectieve zonnewarmte, aardwarmte, energie uit water of zelfs een toekomstige warmtebron als groene waterstof. Bij het aansluiten van deze extra bronnen, zijn biogrondstoffen nog slechts nodig bij een piekvraag in de winter en indien nodig als duurzame back-up.

Datathermie
In Ede wordt gewerkt aan het invoeden van datathermie van het datacenter BIT
Lees hier meer oveer datathermie

Aardwarmte
Ook is er door Aardwarmte Ede BV een opsporingsvergunning voor aardwarmte verkregen. Meer informatie via www.aardwarmteinede.nl 

Duurzame Energie Installaties
Meer informatie over de Duurzame Energie Installaties, hun omvorming naar hybride installaties en biogrondstoffen via de beheerder van de installaties: www.bio-energiedevallei.nl

Zonnewarmte
Wat doen we met overschotten aan groene stroom van zonnepanelen, nu netbeheerders deze niet langer op het elektriciteitsnet kwijt kunnen? Het klimaat is niet gebaat bij het stopzetten van groene stroomlevering, en toch is dat precies wat er nu gebeurt. Een Slim Groen Warmtenet kan deze groene stroom omzetten in zonnewarmte. Hiermee kunnen klanten van het warmtenet warm douchen en kan de inzet van andere bronnen worden verminderd.
Lees hier meer over zonnewarmte