De Edese duurzame energie installaties

1 . Bio-energie De Vallei
Op het Edese Warmtenet zijn twee duurzame energie installaties aangesloten.
In Ede-West aan de Dwarsweg is dit ‘Bio-Energie de Vallei’  (2013 – afbeelding hieronder).

Deze eerste installatie levert naast groene warmte ook groene stroom en bio-stoom voor de industrie. Er is hiervoor een 1.6 km lange bio-stoomleiding in de openbare ruimte aangelegd naar de fabriek van HSV Moulded Foams Group; een project dat uniek is in Nederland!


2. Bio-Energie Ede
In Ede-Zuid aan de Geerweg op Park Reehorst bevindt zich de tweede installatie ‘Bio-Energie Ede’ (2016 – afbeelding hieronder).

De tweede installatie op de Kenniscampus in Ede beschikt o.a. over een multifunctioneel (les-)lokaal, van waaruit direct zicht is op de in werking zijnde duurzame energie installatie. We bieden deze faciliteit binnenkort aan, o.a. aan scholen in de regio. In het verlengde hiervan willen we samen met de educatieve instellingen op de Kenniscampus werken aan lesmodules en lesbrieven waarin de energietransitie wordt onderwezen; lessen waarin alle vormen van duurzame energie aan bod komen voor leerlingen van het basis- tot aan het hoger onderwijs. Lees hier meer over het leslokaal


3. Bio-Energie Ede Noord
Aan de Knuttelweg in Ede Noord staat de derde duurzame energie installatie ‘Bio-Energie Ede Noord’. Eind 2019 is in Ede de warmterotonde gerealiseerd, waarbij de drie installaties middels het slimme groene warmtenet met elkaar verbonden zijn en elkaar (zo nodig) duurzaam kunnen vervangen. Hierdoor is aardgas als back-up niet langer nodig en wordt het Edese warmtenet nog duurzamer!