De Edese bio-energie installaties

1 . Bio-energie De Vallei
Op het Edese Warmtenet zijn twee bio-energie installaties aangesloten.
In Ede-West aan de Dwarsweg is dit ‘Bio-Energie de Vallei’  (2013 – afbeelding hieronder).

Deze eerste installatie levert naast groene warmte ook groene stroom en bio-stoom voor de industrie. Er is hiervoor een 1.6 km lange bio-stoomleiding in de openbare ruimte aangelegd naar de fabriek van HSV Moulded Foams Group; een project dat uniek is in Nederland!


2. Bio-Energie Ede
In Ede-Zuid aan de Geerweg op Park Reehorst bevindt zich de tweede installatie ‘Bio-Energie Ede’ (2016 – afbeelding hieronder).

De tweede installatie op de Kenniscampus in Ede beschikt o.a. over een multifunctioneel (les-)lokaal, van waaruit direct zicht is op de in werking zijnde bio-energie installatie. We bieden deze faciliteit binnenkort aan, o.a. aan scholen in de regio. In het verlengde hiervan willen we samen met de educatieve instellingen op de Kenniscampus werken aan lesmodules en lesbrieven waarin de energietransitie wordt onderwezen; lessen waarin alle vormen van duurzame energie aan bod komen voor leerlingen van het basis- tot aan het hoger onderwijs. Lees hier meer over het leslokaal


3. Bio-Energie Ede Noord
Momenteel wordt in het noorden van Ede aan de Knuttelweg de derde installatie ‘Bio-Energie Ede Noord’ gerealiseerd (2018 – afbeelding hieronder).

Naar verwachting is deze installatie eind 2018 gereed. Er kan dan worden toegewerkt naar het sluiten van de ‘warmte-rotonde’ in Ede en het voltooien van het smart grid.