Duidelijkheid over emissie(cijfers)

Recent verscheen er onjuiste berichtgeving over onze emissie(cijfers) in de media. Het misverstand zit in het hanteren van de verkeerde normen door derden. De conclusie moet zijn dat we in Ede ruim binnen de wettelijke normen vallen.

Lees hier ook de verklaring van de gemeente Ede

Onafhankelijke toetsing
De uitstoot van de Duurzame Energie Installaties die het slimme groene warmtenet van warmte voorzien, wordt onafhankelijk gemeten. De meetrapporten worden uitgevoerd door SGS Nederland. SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Deze gegevens zijn bekend bij de omgevingsdienst (OddV) en opgevraagd door externen.

Onjuiste norm
Een aantal externen heeft deze meetgegevens foutief geïnterpreteerd en aangeboden bij de media. Niet verwonderlijk: het rapport bestaat uitsluitend uit formules en cijfers hetgeen duiding lastig maakt. Cruciaal is de norm die wordt toegepast op de meetresultaten. Onze Duurzame Energie Installaties hebben 2 of meer losse ketelinstallaties, met elk een eigen schoorsteen en eigen uitstoot. Zij functioneren onafhankelijk van elkaar en worden dus los van elkaar gemeten. Het is onjuist om de prestatie van zo’n kleine ketelinstallatie (<5MW) te vergelijken met de norm van een grote (>5MW). Hieronder de samenvatting van de Nederlandse normen, met daarnaast ter vergelijk de normen in de ons omringende landen:

Klik op de afbeelding voor een vergroting
Bron: Emissie-eisen in Nederland voor houtgestookte installaties per 1-1-2015 (Activiteitenbesluit)

Hieronder de gemeten en gemiddelde toegestane waardes van alle gemeten ketels (Dwarsweg en Geerweg)
Klik op de afbeelding voor een vergroting


Trots op lage emissie
Conclusie is dat we bijzonder trots mogen zijn op de gerealiseerde emissiecijfers. We hanteren het Activiteitenbesluit dat is voorgeschreven door het Rijk en geldig per 1-1-2015 voor schone biomassa. Te zien valt dat de normen in Nederland 2 tot 3 keer zo streng zijn dan in omringende landen. Zelfs met deze strenge normen presteert Ede bijzonder goed. Het slim groen warmtenet in Ede bestaat uit diverse ketels en daarom is er gebruik gemaakt van de gewogen norm (de ‘gemiddelde emissie eisen’). Het is belangrijk te vermelden dat er uit een serie metingen enkel de minst positieve waarde wordt genoteerd gedurende een operationele dag (vollast). In cijfers: