duurzaamheidsproject

De Warmteraad helpt Ede te verduurzamen!

Meld je project of initiatief aan en maak kans op € 5.000

Bij Warmtebedrijf Ede is een Warmteraad actief, een groep van bewoners uit verschillende wijken van de gemeente Ede, die een adviesrol vervult richting het warmtebedrijf. Deze groep krijgt elk jaar een budget van € 5.000 dat men kan besteden aan projecten die te maken hebben met verduurzaming en of leefbaarheid. Dit budget kan worden aangewend voor het krijgen van training, het inwinnen van extern advies of andere zaken.
Voor 2022 doet de Warmteraad een oproep om hiervoor projecten of initiatieven te melden. Het bedrag wordt door de Warmteraad toegekend aan een of meer projecten die worden gemeld. Het gaat om projecten binnen Ede die betrekking hebben op verduurzaming of leefbaarheid. Bij een heel goed initiatief kan het gehele bedrag beschikbaar worden gesteld, bij meerdere mooie lokale initiatieven vindt er een verdeling plaats.

Een inzending moet voldoen aan onderstaande eisen:
• Het initiatief moet binnen de gemeente Ede worden uitgevoerd.
• Het initiatief heeft betrekking op verduurzaming of vergroten van de leefbaarheid in een wijk of draagt bij aan een groter geheel.
• Er is geen sprake van een commercieel belang, het budget (of deel daarvan) wordt op basis van een particulier collectief initiatief ingezet.
• Het initiatief moet worden uitgevoerd, uiterlijk in 2023.

Kan jouw project voor jouw buurt, wijk of vereniging wel een financieel steuntje in de rug gebruiken?

Maak dan een zo gedetailleerd mogelijk voorstel, compleet met financiële onderbouwing. Geef duidelijk aan hoe de duurzaamheid of leefbaarheid wordt verbeterd, wie het project aanmelden, wat het bereik van het project is en hoe groot de doelgroep is, die met het project wordt bereikt en welk voordeel de doelgroep bij dit project heeft.

Je kunt je inzending sturen naar warmteraad@warmtebedrijfede.nl