‘Edese duurzame energie-installaties schoner dan alternatieven’