Een utopie als inspiratiebron

In het FD verscheen deze week het artikel ‘Zweedse primeur: het volledig zelfvoorzienende huis’. Zweedse architecten werken samen met een woningcorporatie aan een off-grid-appartementencomplex. Dit complex is niet verbonden met de collectieve stroom-, water- en warmtevoorziening.  Drinkwater komt uit de grond en van regenwater, stroom komt uit zonnepanelen en warmte komt uit warmtepompen, isolatie, zonnepanelen en aardwarmte. Een utopie die werkelijkheid wordt, waarbij  de kosten maar liefst een miljoen euro per appartement bedragen. Een kostbaar experiment dat niet de oplossing is voor een grote doelgroep. Een slim groen warmtenet is wel een betaalbare oplossing voor de energietransitie, just vanwege het collectieve karakter. 


Betaalbaarheid

Het Zweedse experiment toont de haalbaarheid van zelfvoorziening aan, en tegelijk de onbetaalbaarheid hiervan. Warmtebedrijf Ede werkt aan een collectief warmtenet waar het warmteaanbod wordt afgestemd op de warmtevraag. Het warmteaanbod is afkomstig van warmtebronnen zoals bedrijven met restwarmte, duurzame biogrondstoffen en aardwarmte. De warmtevraag komt van woningen en bedrijven in Ede. Juist door al deze partijen samen te brengen, houden we de kosten betaalbaar.

Collectiviteit

Maar hoe zit dat precies? Warmtebedrijf Ede legt leidingen aan en doet veel onderzoek naar mogelijke warmtebronnen. Collectieve zonnewarmte, restwarmte en aardwarmtebronnen zijn al volop in ontwikkeling voor Ede.  Net als bij ieder ander bedrijf moeten deze grote investeringen op de lange termijn worden terugbetaald. Daarvoor schrijven warmtebedrijven een businesscase. Hierin staat hoeveel aansluitingen er nodig zijn om over flink wat jaren de investering terug te verdienen zonder dat de aangesloten partij meer hoeft te betalen. Je kunt je voorstellen dat dit warmtenet dus eenvoudiger terug te verdienen is met 10.000 aansluitingen dan met 1.000. Daarom werken we samen met de gemeente Ede en bekijken hoe we de klimaatdoelstellingen van de gemeente samen kunnen realiseren. Warmtebedrijf Ede staat daarom voor collectiviteit en niet voor zelfvoorziening. Collectiviteit is een strategische keuze om de energietransitie  betaalbaar en leefbaar te kunnen versnellen.