Vragen over aansluitingen m.b.t. uw woning of tuin

Hoe werkt een aansluiting in mijn woning?

Een warmtenetaansluiting vervangt uw huidige cv-ketel op aardgas. Daarvoor in de plaats komt er een kleiner kastje te hangen, een warmteafleverset. Vervolgens leggen wij een leiding vanuit het lokale buurtwarmtenet naar uw woning aan. In veruit de meeste gevallen verandert er verder niets aan de woning, uw huidige binneninstallatie blijft wat deze is. Extra isoleren is ook niet nodig, al adviseren wij in het kader van duurzaamheid ook om dit te overwegen.

Hoe deze aansluiting er in uw woning precies uit komt te zien is volledig afhankelijk van het soort woning. Veel aansluitingen in nieuwere huizen krijgen een warmteafleverset in de meterkast, maar dit kan ook op de plaats van de huidige cv-ketel (bijv. op zolder) of elders in het huis zoals bijvoorbeeld een berging, een kelder, een garage of onder de trap. Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over nieuwe aansluitingen.

Welke aanpassingen moet ik doen aan mijn woning?

Met een warmtenetaansluiting blijft uw huidige binneninstallatie van uw verwarming en uw warme tapwater precies zoals het was. Er gaat wel een nieuwe leiding van het buurtwarmtenet naar uw woning, deze moet naar de locatie waar de warmte-afleverset geplaatst wordt. Tijdens een schouwing kijken de monteurs samen met u naar een geschikte locatie voor de warmte-afleverset en de leiding. Er wordt naar een oplossing gezocht die voor uw woning zo weinig ingrijpend mogelijk is. Als dat mogelijk is wordt de leiding ondergronds onder uw fundering door de kruipruimte gelegd en gaat deze pas naar boven op de plek waar de warmte-afleverset wordt geplaatst. Als hij naar een andere plek moet, wordt deze bijvoorbeeld door een koof door uw woning gelegd. Alleen na uw akkoord worden deze werkzaamheden uitgevoerd.

Als u uw huis volledig aardgasvrij maakt, houdt u er rekening mee dat u ook een inductiekookplaat of keramische kookplaat plaatst. Wellicht is daarvoor een aanpassing in de installatiekast nodig, of een grotere voorzekering. Daarnaast moet u de gasmeter en het leidingwerk laten verwijderen. Deze werkzaamheden kunt u met uw eigen installateur en netbeheerder regelen, of via onze installatiepartner ZON ECN.

Past mijn huidige binnenhuisinstallatie bij een warmte-afleverset?

In vrijwel alle gevallen blijft de installatie net zo werken als met aardgas. De warmteafleverset heeft dezelfde werking als uw huidige cv-ketel: het levert warmte van 70°C aan uw verwarmingsinstallatie en aan de leidingen voor uw warme tapwater. U hoeft doorgaans niets te veranderen aan uw bestaande radiatoren of vloerverwarming, of aan uw bestaande kranen of douches. Het werkt ook met vrijwel alle slimme thermostaten op de markt.

In sommige huizen staan er grotere, zwaardere cv-ketels of zijn er twee cv-ketels in gebruik. Ook voor warmte-afleversets zijn er verschillende types beschikbaar, waaronder types met meer vermogen. Bij aansluiting wordt er een set geplaatst die nét iets meer vermogen heeft dan uw huidige cv-ketel. Heeft u een constructie met twee gescheiden verwarmingssystemen of extra aangesloten apparatuur zoals zonneboilers of zelfs warmtepompen? Bespreek dit vooral met de monteur tijdens de schouwing. Kan het écht niet op manier waar wij ons beiden in kunnen vinden? Dan kunt u besluiten om de aansluitovereenkomst te ontbinden.

Kunnen jullie voorkomen dat ik leiding(en) in het zicht heb?

Dat hangt af van uw huidige installatie en wat u met de monteur heeft afgestemd tijdens de schouw. Wij werken het liefste onze leidingen zoveel mogelijk weg, zoals ondergronds door de fundering heen of door een al bestaande koof in uw woning. Nieuwbouwwoningen hebben hier vaak meer mogelijkheden voor dan oudere woningen, maar ook voor oudere woningen is er vrijwel altijd een nette, passende oplossing te vinden. Het is goed om te weten dat het installatietechnisch het gunstigst is om een zo kort mogelijke leiding aan te leggen.

Soms is het nodig dat een leiding zichtbaar buitenshuis naar bijvoorbeeld uw zolder gaat, al is dat een uitzonderingssituatie. Bij monumenten is dit bijvoorbeeld zeker niet wenselijk. Ook in dat geval proberen we de leiding netjes te installeren, bijvoorbeeld door deze langs de regenpijp te monteren.

Wanneer vindt de schouwing plaats?

Als een warmtenet wordt ontwikkeld, vinden enkele proefschouwingen plaats, om een idee te ontwikkelen hoe de meeste woningen in die wijk eruit zien. Uit deze proefschouwingen worden enkele scenario’s ontwikkeld. Een concrete schouwing vindt plaats in de aanloop naar de aanleg van het warmtenet om in overleg met u tot een concrete oplossing in uw woning te komen. Dit kan een persoonlijke schouwing door een monteur zijn, of bijvoorbeeld met behulp van het aanleveren van bouwtekeningen en foto’s plaatsvinden.

Het is goed om te weten dat er in de aansluitovereenkomst een artikellid is opgenomen m.b.t. de schouwing. Als tijdens de schouwing blijkt dat er geen mogelijkheid is voor een aansluiting die voor u als voor ons akkoord is, zal het warmtebedrijf het initiatief nemen om de aansluitovereenkomst kosteloos te laten ontbinden.

Moet mijn tuin worden open gegegraven?

In de meeste gevallen volstaat het om de leiding onder het pad naar uw voordeur te leggen. Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals onder een bloemenperk of een grasveld. Zowel straatwerk als de tuin of perk worden hersteld naar de situatie hoe deze is aangetroffen. Er worden geen leidingen gelegd onder een boom en er worden ook geen bomen weggehaald hiervoor. Het kan ook zo zijn dat de leiding ondergronds naar uw huis wordt geperste. Dan hoeft er vrijwel niet gegraven te worden.

Heb ik straks schade aan mijn planten door de hitte van de leidingen?

Nee, de leidingen van het warmtenet zijn daarvoor te goed geïsoleerd. Soms hebben mensen hier in het verleden ervaring mee gehad, in een andere stad. Dat was een ander type leidingen, veelal gebruikt voor de traditionele stadsverwarming, die veel minder isolatie had dan de huidige warmtenetleidingen. Ter vergelijking, ondergrondse stroomkabels voor laagstroom geven meer warmte af dan onze warmtenetleidingen.

Ik kan mij niet vinden in de voorgestelde oplossing, kan ik van het contract af?

Ja, dat kan en bovendien is het onder bepaalde voorwaarden kosteloos. In de aansluitovereenkomst is er een passage opgenomen waarbij expliciet beschreven wordt dat u zowel tijdens als in de 14 dagen na de schouwing uw bezwaar kenbaar kunt maken. Het is ieders belang om maatwerk voor nieuwe aansluitingen zo goed mogelijk af te stemmen. Als de oplossing voor één of beide partijen toch niet passend is, kan de aansluitovereenkomst worden ontbonden.

Vragen over de kosten

Wat zijn de kosten van een nieuwe warmtenetaansluiting?

Iedere woningeigenaar krijgt een aanbod. Dit is o.a. afhankelijk van subsidiëring vanuit de overheid, materiaalkosten en arbeidsloon van dat moment. Daarom kunnen wij niet één prijs aan de aansluiting geven voor heel Ede. Zodra er concrete plannen zijn voor een warmtenet in de wijk, kunt een aanbod verwachten. De aansluitkosten zullen pas aan u worden gefactureerd op het moment dat de aansluiting daadwerkelijk opgeleverd is.

Ben ik er zeker van dat de offerte niet hoger wordt?

In het aanbod dat u krijgt wordt duidelijk wat er binnen en buiten de offerte valt. De offerte omvat altijd een werkende aansluiting op het warmtenet, inclusief het daarbij behorende werk in uw woning. Bestaande gebreken aan uw binneninstallatie, zoals een lekkende radiator of een defecte vloerverwarming, vallen buiten de offerte. Voor optimaal gebruik van een warmtenetaansluiting zullen wij u altijd adviseren om deze gebreken door uw eigen installateur te laten repareren. Zaken als een inductiekookplaat, pannenset en werk aan de elektrische installatie vallen standaard buiten de offerte. Dat kunt u regelen via uw eigen installateur of bijvoorbeeld ZON ECN. Dit is dan een losstaande overeenkomst die geen deel uitmaakt van de aansluitovereenkomst van het warmtebedrijf.

Het automatisch indexeren van de overeengekomen prijs gebeurt alleen als dat expliciet is aangeven.

Wanneer betaal ik de aansluitkosten?

Na oplevering van de werkende aansluiting op het warmtenet wordt er een factuur gestuurd met het verschuldigde bedrag van de aansluitkosten naar het (e-mail)adres dat op de aansluitovereenkomst staat. De betaling vindt in één keer plaats. Om de factuur te betalen, kunt u wellicht aanspraak maken op de aanvullende ISDE subsidie van uw gemeente en/of overwegen om een lening met een lage rente af te sluiten bij het Warmtefonds.

Kan ik subsidie krijgen op mijn aansluiting?

Ja. Vanuit de Rijksoverheid is er een subsidie beschikbaar voor warmtenetaansluitingen, mits de woning volledig aardgasvrij gemaakt wordt. Dat houdt in: ook uw kookvoorziening is aardgasvrij en u heeft een schriftelijk bevestiging van uw aardgasleverancier dat de aansluiting en aardgasmeter verwijderd zijn. Gaat u uw woning isoleren? Ook dan kunt u overwegen om dit in combinatie met een warmtenetaansluiting te doen, want dan krijgt u 30% van het totaalbedrag terug.

ISDE Subsidie aardgasvrij: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/aansluiting-warmtenet
Subsidie i.c.m. isolatie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/wijzigingen-2022

Kan ik een lening krijgen voor mijn aansluiting?

Als u uw (bestaande of nieuwbouw)woning aansluit op het warmtenet van Warmtebedrijf Ede, dan kunt u naast een ISDE-subsidie desgewenst ook gebruik maken van de lening Toekomstbestendig Wonen: U leest hier alles over de mogelijkheden en voorwaarden van deze lening

Is er een minimale (financiële) looptijd voor nieuwe aansluitingen?

Nee. Voor een aansluiting zijn er twee overeenkomsten.
Allereerst de aansluitovereenkomst, die gaat over het realiseren van een werkende aansluiting op het warmtenet. U betaalt deze bij oplevering. Verhuist u en komt er een nieuwe bewoner in uw huis? Dan betaalt hij/zij niets voor de aansluiting, omdat deze er al ligt.

De tweede overeenkomst is de leveringsovereenkomst. Dat is het feitelijke contract dat u met het warmtebedrijf afsluit voor de levering van warmte. Deze is maandelijks opzegbaar en heeft geen minimale contractduur. Elk kalenderjaar wordt het warmtetarief, de maximale prijs die u betaalt voor de warmte, opnieuw vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het tarief dat het warmtebedrijf aan u berekent kan wel onder dat vastgestelde tarief liggen, maar nooit erboven.

Als u besluit om de warmtenet-aansluiting te beëindigen zijn daaraan kosten verbonden. Immers, het leidingennetwerk en de warmte-afleverset moeten dan verwijderd worden. Deze kosten zijn ook wettelijk gemaximeerd en worden jaarlijks opnieuw getoetst. U kunt deze terugvinden op de website van de ACM

Waarom moet het merendeel van de wijk deelnemen?

De aanleg van buurtwarmtenetten wordt niet vanuit de overheid gedaan, maar vanuit een particulier initiatief zoals Warmtebedrijf Ede. Aanleg van een warmtenet is kostbaar, de goedgeïsoleerde leidingen zijn veel duurder dan bijvoorbeeld gasleidingen en ook de weg opengraven en weer netjes herstellen kost tijd en geld. Als er te weinig mensen meedoen in een gebied, wordt de aanleg voor een buurtwarmtenet te duur.

In de regel is 60/70% in een buurt of straat genoeg om het financiële plaatje rond te krijgen. Er is dus geen100% aansluitingen in een straat of buurt nodig en er is geen aansluitverplichting.

Vragen over de aansluitovereenkomst en voorwaarden

Is er een minimale (financiële) looptijd voor nieuwe aansluitingen?

Nee. Voor een aansluiting zijn er twee overeenkomsten.

Allereerst de aansluitovereenkomst, die gaat over het realiseren van een werkende aansluiting op het warmtenet. U betaalt deze bij oplevering. Komt er een nieuwe bewoner in uw huis? Dan betaalt hij/zij niets voor de aansluiting, omdat deze er al ligt.

De tweede overeenkomst is de leveringsovereenkomst. Dat is het feitelijke contract dat u met het warmtebedrijf afsluit voor de levering van warmte. Dit is vergelijkbaar met een energiecontract dat u nu bijvoorbeeld voor elektriciteit heeft. Betalingen vinden plaats op basis van een maandelijks voorschotbedrag en een jaarafrekening aan het einde van het contractjaar.Deze is maandelijks opzegbaar en heeft geen minimale contractduur. Elk kalenderjaar wordt het warmtetarief, de maximale prijs die u betaalt voor de warmte, opnieuw vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het tarief dat het warmtebedrijf aan u berekent kan wel onder dat vastgestelde tarief liggen, maar nooit er boven.

Als u besluit om de warmtent aansluiting te beëindigen zijn daarmee kosten verbonden. Immers, het leidingennetwerk en de warmteafleverset moeten dan verwijderd worden. Deze kosten zijn wettelijk gemaximeerd en worden jaarlijks opnieuw getoetst. U kunt deze terugvinden op de website van de ACM.

Wat gebeurt er in het geval van tussentijds overlijden of een verhuizing?

Warmtebedrijf Ede volgt de bestaande wetgeving op het gebied van lopende overeenkomsten in het erfrecht bij het overlijden van de aanvrager. Wij hebben hier geen afwijkende bepalingen voor.
In het geval van een verhuizing waarbij het eigenaarschap van het perceel wijzigt, geldt het artikel hierover in aansluitovereenkomst: de aansluitovereenkomst gaat over naar de nieuwe eigenaar.

Kan ik ook later aansluiten?

Technisch kan dat, mits er een buurtwarmtenet is aangelegd. We raden u wel aan om toch met de eerste aanleg mee te doen voor een drietal redenen:

– Er is voldoende deelname nodig voordat een buurtwarmtenet kan worden aangelegd. Als er veel mensen pas later willen aansluiten, wordt dat percentage niet behaald. De kans bestaat dan dat het warmtenet in uw buurt of wijk niet doorgaat.

– Later aansluiten is aanzienlijk duurder. De straat is immers alweer dichtgemaakt en moet speciaal voor één aansluiting weer worden open gegraven. Arbeidsloon en materiaalkosten worden in de loop van de tijd meestal niet lager en het kan zijn dat ook een eventuele subsidie tegen die tijd is vervallen.

– Of er later kan worden aangesloten is ook afhankelijk van de planning van de aannemer. De komende jaren staan er veel projecten in Ede en elders in Nederland op de planning. Individuele aansluitingen zijn dus afhankelijk van de ruimte in de planning is.

Verandert de straat hierdoor in een bouwput?

Een warmtenet is een nieuwe infrastructuur die nog niet in de grond ligt. Die moet wel eerst aangelegd worden voordat er warmte geleverd kan worden. Bij de aanleg wordt ervoor gezorgd dat de woningen en bedrijven bereikbaar blijven. Zo wordt nooit de hele straat tegelijk open gegraven, maar slechts een gedeelte en wordt het met een aantal weken weer dichtgemaakt. Het warmtenet wordt meestal onder de parkeervakken of onder de stoep aangelegd, of onder een groenstrook langs de weg. Zo blijft de verkeershinder tot een minimum beperkt. De aanleg wordt afgestemd met de Gemeente Ede en daarmee met alle andere partijen die belang hebben bij de ondergrondse infrastructuur.