Onderhoud

Ik heb een onderhoudsverzoek, waar geef ik dit door?

Neem hiervoor contact op met onze klantenservice, op telefoonnummer 085 – 07 12 600 

Storingen

Ik heb een storing, waar meld ik dit?

Als het een collectieve storing in de warmtelevering betreft, ziet u dit via deze link.

Waar meld ik geuroverlast of een calamiteit?

Heeft u een calamiteit gezien en 112 gebeld? Bijvoorbeeld in het warmtenet of bij één van de aangesloten bronnen. Dan zouden wij ook graag via 085 – 07 12 600 uw bericht ontvangen, om de hulpdiensten zo nodig tijdig te kunnen assisteren.

Wat te doen bij een storing in de groene warmtelevering?

– Bel met Warmtebedrijf Ede, 24 uur per dag, 7 dagen per week: 085 – 07 12 600   
(Ook bij lekkage of onderhoudsverzoeken)

Op een koude dag:
– Sluit ramen, deuren en gordijnen om zo min mogelijk warmte te verliezen.
– Gebruik een waterkoker voor warm water.
– Een dikke trui aandoen, een kruik, warme dekens en in beweging blijven, helpen u warm te blijven.
– Kunt u, of een familielid, om medische of andere urgente redenen slecht tegen de kou?  Bel Warmtebedrijf Ede; zij kunnen u een tijdelijk kacheltje leveren.
 
– Houd www.warmtebedrijfede.nl/werkzaamheden-en-storing in de gaten voor updates.

Hoe werkt compensatie bij storing?

Indien wij een collectieve storing niet binnen de wettelijke termijn kunnen verhelpen, dan hebben getroffen particuliere klanten conform de Warmtewet, mogelijk recht op een vergoeding.

Houd er s.v.p. rekening mee dat het recht hebben op een vergoeding afhangt van uw individuele meterdata en uw precieze locatie in ons warmtenet. U hoeft uw compensatieverzoek niet aan ons door te geven; op het moment dat u recht heeft op een compensatie ontvangt u bericht van Warmtebedrijf Ede.

Warmtebedrijf Ede geeft geen compensatie indien:
– U als klant, of de betreffende storing, niet onder de compensatieregeling van de Warmtewet valt,
– De onderbreking van de levering van warmte is voorzien, mits de leverancier de getroffen verbruiker tenminste drie dagen van tevoren op geschikte wijze op de hoogte heeft gesteld;
– De onderbreking van de levering van warmte zijn oorsprong vindt in de binneninstallatie van de verbruiker;
– De storing korter duurt dan de gestelde wettelijke tijdsduur.

Voor meer informatie:  https://www.acm.nl/nl/energie/warmte-en-koude/warmtetarieven/vergoeding-warmtestoring

Er komt een vreemde geur uit mijn meterkast. Moet ik dit melden?

In de aansluiting op het koud water zit een inlaatcombinatie. Dat is verplicht. Uit de inlaatcombinatie kan water komen, daarom is er een aansluiting op het riool aanwezig. Dit is de grijze buis: een sifon of waterslot, net als bij een wastafel. Deze kan droog komen te staan, waardoor er stankoverlast kan ontstaan: u ruikt het riool! Dit komt gelukkig maar weinig voor, en u hoeft het niet te melden.

De oplossing is om een beetje water in de opening van de sifon te gieten en daarna een scheut zonnebloemolie of olijfolie. De olie gaat verdamping tegen en lost het geurprobleem direct op.

Wat te doen bij een warmte-onderbreking bij geplande werkzaamheden?

– Laat uw verwarming de nacht ervoor aan zodat uw huis ´s ochtends warm is.
– Douche voor 08.00 uur. Dan is er nog warm water beschikbaar, tenzij vooraf anders vermeld.
– Laat uw thermostaat op 20 graden staan, zodat uw huis opwarmt zodra de werkzaamheden gereed zijn.
– Heeft u vloerverwarming? Haal de stekker van de vloerverwarmingspomp uit het stopcontact, om eventuele schade aan de pomp te voorkomen.
– Indien u na de aangegeven einddatum en eindtijd op www.warmtebedrijfede.nl/werkzaamheden-en-storing nog geen warmte ontvangt, dan kunt u contact met ons opnemen via 085 – 07 12 600