Vragen over de warmtebronnen

Welke warmtebronnen worden er gebruikt?

Wij werken met een zogenaamde bronnenstrategie, waarbij het warmtenet gebruik maakt van meerdere duurzame warmtebronnen. Bekijk onze bronnen, hun uitleg en de bronnenstrategie voor de komende jaren op onze warmtebronnenpagina.

Waarom gebruiken jullie biogrondstoffen?

Een warmtenet in de opstartfase heeft een schaalbare bron met wettelijk verplichte leveringszekerheid nodig. Lees: een bron of installatie die ‘meegroeit’ van 1 afnemer naar 1.000 afnemers, en áltijd kan leveren. Zo’n schaalbare bron voor een warmtenet in de opstartfase is doorgaans fossiel aardgas of (zoals in ons geval) duurzame biogrondstoffen. De hybride duurzame energie-installaties van Bio-energie de Vallei benutten naast duurzame biogrondstoffen ook warmte vanuit inpandige zonnepanelen en warmtepompen.

Dankzij deze strategie kan het warmtenet groeien, en dan kunnen duurzamere bronnen zoals aquathermie en aardwarmte wel één voor één aanhaken. Dan wordt het aandeel biogrondstoffen steeds verder afgeschaald en is dan in de toekomst alleen nog nodig bij piekvraag (strenge winters) en als duurzame back-up. Lees meer op de website van de beheerder van de Edese installaties: www.bio-energiedevallei.nl

Worden er bomen verbrand bij de warmteopwekking?

Nee. De installaties zijn ongeschikt voor dit soort hoogwaardig hout. De installaties van Bio-energie De Vallei zijn juist gebouwd op laagwaardig hout, ook wel shreds of chips genoemd. Deze installaties kunnen niet draaien op hoogwaardig hout, dan loopt de temperatuur te snel op.

Is jullie warmte wel echt lokaal?

Ja. Ons warmtenet is echt een lokaal product op basis van lokale warmtebronnen. In verband met warmteverlies is het niet interessant voor warmtenetten om warmte over grote afstanden te transporteren. Ook aardwarmte zal van Edese bodem (ondergrond) komen, al staat de exacte locatie hiervoor nog niet vast. Restwarmte komt van lokale bedrijven. Tot slot staan ook de hybride duurzame energie-installaties verspreid over Ede.

Waarom gebruiken jullie geen waterstof?

Zeg nooit nooit! De technieken om groene(!) waterstof te maken en op te slaan zijn nog volop in ontwikkeling. Veel bedrijven zijn druk om deze technologie te verbeteren zodat waterstof op grotere schaal ingezet kan worden. Als het zover is, en het ingezet kan worden als warmtebron op het warmtenet, dan kan groene waterstof op het duurzame warmtenet van Ede ingekoppeld worden.

Zijn zonne- en windenergie ook een mogelijkheid?

Dat kan zeker! Een warmtenet zoals het net in Ede is geschikt voor allerlei duurzame warmtebronnen. Hiermee wordt dan het water in het net verwarmd. Je zit dus nooit vast aan één bron en toekomstige innovaties worden niet uitgesloten; duurzaam en toekomstbestendig!

Een warmtenet alleen op deze bronnen zou maar weinig warmte kunnen leveren op koude, windstille winterdagen. En dat mag wettelijk niet, wij moeten volgens de Warmtewet altijd voldoende warmte leveren.

Wat is aquathermie en gebruiken jullie deze bron?

We onderzoeken de mogelijkheden! Aquathermie is warmte uit water. Dat kan oppervlaktewater zijn, of water uit een waterzuiveringsinstallatie (riothermie).

Wat is aardwarmte en gebruiken jullie deze bron?

Aardwarmte is momenteel volop in ontwikkeling. Aardwarmte Ede B.V. is initiatiefnemer in Ede en richt zich op het opsporen en vervolgens winnen van aardwarmte in Ede. Het doel is om de aardwarmte uiteindelijk te benutten als duurzame bron op het Edese warmtenet. Lees meer op www.aardwarmteinede.nl

Ik heb zonnepanelen, kan ik aanhaken bij jullie Power-to-heat / zonnewarmte-project?

Niet zomaar helaas. Deze oplossing is alleen mogelijk bij voldoende schaalgrootte qua zonnepanelen, zoals in wijken met voldoende deelnemende woningen van woningcorporaties, bedrijven en/of bewonerscollectieven. Wij investeren in de zonnepanelen en de flexibele aansluiting op het elektriciteitsnet. Dat houdt in dat de energie doorgaans gewoon naar het elektriciteitsnet gaat, maar op piekmomenten (zonnige dagen) dat het net door de panelen bijna overbelast raakt, maken wij er juist warmte van, zodat er niets verloren gaat. Deelnemende klanten op hun beurt profiteren weer van lagere energielasten. Lees hier meer over Power to Heat. Wilt u meedoen? Neem contact met ons op.

Gebruiken jullie restwarmte?

Ja! Binnenkort ontvangen wij restwarmte van het datacenter in Ede, met een mooi woord datathermie. Ook zijn we met diverse bedrijven in gesprek om de warmte die overblijft aan het einde van hun productieproces te kunnen benutten voor groene warmte aan de inwoners van Ede.