Slim groen warmtenet Ede

Het slimme groene warmtenet in Ede is het op-één-na duurzaamste warmtenet van Nederland. In Nederland bevinden zich ca. 230 warmtenetten. Het Edese warmtenet meet momenteel 20 km en wordt volop uitgebreid. Er zijn bijna 20.000 woningen en bedrijven (gemeten in woningequivalenten) aangesloten.

Hoe werkt het
; schematisch
(Afbeelding hieronder; klik voor een vergroting)


Het groene warmtenet in kaart: 
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting)
Een weergave van het warmtenet in Ede: met de drie duurzame energie installaties en gerealiseerd, gepland en toekomstig warmtetracé. De op-één-na duurzaamste

Het groene warmtenet in Ede is het op-één-na duurzaamste warmtenet van Nederland. (klik op de afbeeldingen voor een vergroting)


De score van het secundaire net (lichtgroen) is doorslaggevend voor de winst. Op het secundaire net bevinden zich vrijwel alle warmteaansluitingen. Daarom wordt dit net als maat genomen voor de CO2-besparing, en dus de duurzaamheid van het net. Het primaire net bestaat voornamelijk uit aanvoerleidingen.

Smart Grid
De volgende stap is om het warmtenet om te vormen tot een slim netwerk. Dit netwerk stemt vraag en aanbod (zelfs voorspellend) af via de cloud. We realiseren In Ede een zgn. ‘warmte-rotonde’ met 3 duurzame-energie installaties die slim met elkaar gekoppeld zijn, en dus geen gasback-up meer nodig hebben. De capaciteit (stookvermogen) wordt aangepast aan de vraag. Voor piekmomenten dienen de buffervaten aan de voorzijde van de duurzame energie installaties.Duurzame energie installaties produceren ook groene stroom en groene stoom
Groene warmte is het hoofdproduct van onze duurzame energie installaties. Het ‘bijproduct’ is naast groene stoom, ook waardevolle groene stroom die geleverd wordt aan het openbare elektriciteitsnet.  Om een idee te krijgen: deze hoeveelheid groene stroom is met drie duurzame energie installaties in Ede straks, meer dan die van de twee Edese windmolens. Door middel van, een voor Nederland unieke, groene stoomleiding vanuit de eerste duurzame energie installatie, wordt ook de Edese industrie verduurzaamd.


Restwarmtelevering

Om het Edese privaat-openbare warmtenet te maken tot een Smart Grid en steeds verder te innoveren wordt gewerkt aan het invoeden van restwarmte door derden. Derde partijen in Ede doen dit door hun industriële restwarmte, (die zij nu nog  niet-duurzaam wegkoelen) terug te gaan voeden in het warmtenet. Hiermee kunnen weer tal van nieuwe aansluitingen duurzaam verwarmd worden.Bovendien ontvangt de leverende partij een vergoeding voor zijn restwarmte, (waar restwarmte hem eerst geld kostte). De mogelijkheid tot teruglevering op het warmtenet verbetert het zakelijk vestigingsklimaat van Ede, en maakt bovendien de kern van Ede als geheel energie-efficiënter!


Opslag en opvang van pieken en dalen in groene stroom
Ten slotte wordt het Edese slimme warmtenet voorbereid om in de toekomst als een soort batterij te functioneren voor de opslag van overtollige groene energie. Ook onvermijdelijke dalmomenten in de groene stroomlevering, (geen wind en geen zon) kunnen opgevangen worden door de duurzame energie installaties in te zetten; meer warmte opwekken is namelijk ook meer groene stroom opwekken. Een warmtenet kan dus ook bijsturen tijdens dalmomenten in de groene stroomlevering. Bij pieken in de groene stroomopwek door wind en zon, kan de elektriciteit in de installaties worden omgezet in warmte.