Slim groen warmtenet Ede

Een warmtenet is groen, wanneer het door (diverse) duurzame bronnen wordt gevoed. Regionale biobrandstoffen zijn hiervoor een stabiele startbrandstof die als basis dient voor andere bronnen zoals restwarmte, collectieve zonnewarmte, aardwarmte, energie uit water of zelfs een toekomstige warmtebron als groene waterstof. Bij het aansluiten van deze extra bronnen, zijn biogrondstoffen nog slechts nodig bij een piekvraag in de winter en indien nodig als duurzame back-up.


Een warmtenet is slim, omdat de netbesturing bestaat uit met elkaar communicerende meters, waardoor een voorspellend effect ontstaat; efficiënte warmtelevering op basis van vraag! Zo kan het dat een gedeelte van onze installaties in de zomer uitgezet wordt.

Vanuit het Nederlandse Klimaatakkoord wordt voorzien dat een groot gedeelte van de bebouwde omgeving aangesloten gaat worden op een warmtenet; het goedkoopste collectieve alternatief voor aardgas.

Het slimme groene warmtenet in Ede is met haar opwekkingsrendement het één-na duurzaamste warmtenet van Nederland. Dit wordt gecontroleerd via de EMG verklaring. Het warmtenet Ede heeft daarin een score van 85% duurzame energie. In Nederland bevinden zich ca. 230 warmtenetten. Het Edese warmtenet meet momenteel 30 km en wordt volop uitgebreid. Er zijn bijna 20.000 woningen en bedrijven (gemeten in woningequivalenten) aangesloten.


Warmterotonde
We realiseerden in Ede reeds een zgn. ‘warmte-rotonde’ met 3 duurzame-energie installaties die slim met elkaar gekoppeld zijn, en dus geen gasback-up meer nodig hebben. Nu deze rotonde gerealiseerd is, kunnen meerdere duurzame bronnen worden aangesloten. We werken concreet aan restwarmte, collectieve zonnewarmte en aardwarmte. Aansluiting is op basis van vrije keuze en we leveren de warmte vraaggestuurd. In de zomer gaat een aantal installaties gewoon uit; zo leveren we efficiënt en duurzaam!