Groene stroom wordt zonnewarmte

Wat doen we met overschotten aan groene stroom van zonnepanelen, nu netbeheerders deze niet langer op het elektriciteitsnet kwijt kunnen? Het klimaat is niet gebaat bij het stopzetten van groene stroomlevering, en toch is dat wat er gebeurt. Een Slim Groen Warmtenet kan deze groene stroom omzetten in zonnewarmte. Hiermee kunnen klanten van het warmtenet warm douchen en kan de inzet van andere bronnen worden verminderd.

In Nederland kunnen netbeheerders de groene stroom van het groeiend aandeel particuliere zonnepanelen nauwelijks nog kwijt op het elektriciteitsnet. De bekabeling in de woonwijken is te dun en kan de toegenomen capaciteit op sommige momenten niet aan. De aanvoer van groene stroom door deze zonnepanelen wordt steeds vaker stopgezet. Eigenaren van zonnepanelen krijgen via de salderingsregeling een gun­stig tarief voor de groene stroom die ze leveren. In de praktijk blijkt echter dat hun zonnepanelen steeds vaker uit veiligheid worden uitgezet én wordt volgende jaar de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd. “Zonde voor het klimaat, stelt Valentijn Kleijnen, CEO van Warmtebedrijf Ede. “Maar ook vervelend voor iedereen die dacht een mooie, duurzame stap te zetten die binnen een bepaalde tijd terugverdiend zou worden. Het slim groen warmtenet biedt een oplossing”.

Hoe werkt het

Valentijn legt uit: “Op zonnige dagen is er sprake van overschotten die beheerders niet kwijt kunnen op het elektriciteitsnet. Dat overschot aan stroom zet Warmtebedrijf Ede om in duurzame zonnewarmte op het warmtenet. In het warmtenet wordt deze warmte gebufferd. Onze klanten kunnen deze in de avonden of ochtenden bijvoorbeeld gebruiken voor hun warme douche. Overschotten op groene stroom die niet terug te leveren zijn aan het stroomnet, zullen vooral optreden tijdens zonnige, warme dagen. Er is dan erg weinig warmtevraag voor ruimteverwarming, maar er wordt wel altijd (ietwat) warm gedoucht. Andere bronnen op het warmtenet, zoals biogrondstoffen, kunnen met deze zonnewarmte eenvoudig op een lager pitje gezet kunnen worden, of zelfs geheel worden uitgeschakeld. Dat is het voordeel van het slimme groene warmtenet met tal van kleinere duurzame warmte-opwekkers in plaats van traditioneel één grotere; er kan flexibel op- en afgeschakeld worden tussen de voorradige duurzame bronnen. Het is een collectief zonnepanelensysteem dat met één schakelaar wordt gekoppeld op het wijkwarmtenet; de collectieve zonnepanelen worden niet inpandig aan de warmteset gekoppeld”.

Voor wie

Bedrijven, sociale huurwoningen en wijken met voldoende geïnteresseerde woningeigenaren zijn of worden aangesloten op het warmtenet. Zij stellen vervolgens hun daken ter beschikking voor onze collectieve zonnepanelen en Warmtebedrijf Ede vergoedt hen hiervoor middels een korting op hun duurzame warmtevoorziening, of, indien afgesproken, middels een vaste vergoeding. Dit resulteert in lagere woonlasten voor onze klanten.

In principe investeert Warmtebedrijf Ede, zij plaatst de collectieve panelen en vergoedt op warmte. Naar verwachting zijn er straks verschillende constructies mogelijk waarbij Warmtebedrijf Ede, de buurt en/of de woningcorporatie investeren en de groene stroom duurzaam inzetten. Dit wordt nog onderzocht en indien mogelijk, steeds per locatie bekeken.

Dit concept is alleen mogelijk bij voldoende schaalgrootte. Woningcorporaties en bedrijven kunnen meedoen; bij renovatie van een wijk is aanhaken bijvoorbeeld kansrijk. Op het warmtenet aangesloten (of aan te sluiten) particuliere woningeigenaren kunnen ook meedoen bij voldoende schaalgrootte, van panden gelegen in elkaars directe nabijheid. ‘Voldoende’ schaalgrootte is in dezen afhankelijk van de precieze locatie, maar hoe collectiever (dus hoe meer interesse) hoe goedkoper.