Groene warmte voor Rijksmonumenten Elias BeeckmankazerneAlinda Boeve, directielid Bouwbedrijf Noordersluis en Valentijn Kleijnen, directeur Warmtebedrijf Ede onthullen het informatiebord op locatie.

EDE – Op de Elias Beeckmankazerne in Ede wordt een bijzonder en duurzaam woonproject gerealiseerd; karakteristieke gebouwen op een historische locatie. Het project voorziet straks in 157 appartementen verdeeld over 10 Rijksmonumentale gebouwen. De transformatie van deze gebouwen zal voor Ede een groot aantal duurzame woningen van een hoog afwerkingsniveau opleveren.

Milieuambitie
De Elias Beeckmankazerne kent een serieuze milieuambitie die tot uiting komt in een gemiddelde GPR-score van 7,7. Deze GPR-score wordt onder andere gerealiseerd door aan te sluiten op het groene warmtenet van Warmtebedrijf Ede. Dit duurzaamste warmtenet van Nederland wordt gevoed door lokaal afkomstige houtige biomassa. Deze resthoutsnippers zijn o.a. afkomstig uit tuinen van inwoners van Ede en door het verwijderen van bos-onkruid ‘De Prunus’ door de gemeente Ede. Een bijzonder detail is dat het systeem dat de groene warmte verzorgt, geplaatst zal worden in de voormalige kolenkelder; een treffend beeld van de energietransitie zoals die in Ede al succesvol is ingezet.

Twee gebouwen op de Elias Beeckmankazerne worden bovendien voorzien van duurzame koeling van Warmtebedrijf Ede. De eerste 64 vrijesector-huurappartementen worden bovendien 10% efficiënter gebouwd dan vergelijkbare nieuwbouwwoningen. Om die reden zal ook het energieverbruik naar verhouding lager zijn.

Elias Beeckman is onderdeel van De Veluwse Poort. Oplevering vindt naar verwachting plaats in het tweede kwartaal van 2018. De huurappartementen variëren van 76 m2 tot 119 m2 . Bouwbedrijf Noordersluis maakt op de Elias Beeckmankazerne ruimte voor bijzonder mooi wonen, werken en leven in een groene en monumentale omgeving. Om de historische waarde van dit gebied te herdenken en de markante geschiedenis te behouden, heeft het bouwproject de naam van de oorspronkelijke kazerne gekregen: Elias Beeckman. de charme van het wonen in een prachtig Rijksmonument: www.eliasbeeckmanede.nl