Happy Earth Day!


Vandaag, op 22 april is het voor de 50e keer de Dag van de Aarde, oftewel Earth Day. Op deze dag wordt op een positieve manier aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering. Het thema van dit jaar is klimaat-actie.

De energietransitie is zo’n belangrijke klimaat-actie, waarbij we er samen hard aan werken om van fossiele bronnen naar hernieuwbaar te gaan. Dat is precies wat Warmtebedrijf Ede doet met het slimme groene warmtenet in Ede. In plaats van aardgas krijgen aangesloten woningen en bedrijven groene warmte uit een warmtenet waarop allerlei duurzame bronnen kunnen en worden aangesloten.

We krijgen vaak de vraag of er kan worden aangesloten op ons groene warmtenet. We breiden volop uit, maar het aansluiten van panden blijft maatwerk. Bedrijfspanden, projectmatige nieuwbouw en collectieve aansluitingen zoals appartementencomplexen zijn op dit moment wel wat kansrijker dan grondgebonden woningen. Maar we gaan voor een fossielvrij Ede!

Dus heeft u interesse in groene warmte en wilt u vrijblijvend informatie ontvangen op het moment dat een aansluiting voor uw straat mogelijk is? Laat dan uw gegevens achter op onze interessekaart: https://warmtebedrijfede.nl/interesse-in-groene-warmte/