Innovatie en standaard product

Afgelopen week ontvingen we de vraag: “Welk specifiek type nieuw filter gaan jullie gebruiken in dit traject?” het antwoord is iets ingewikkelder dan het opgeven van een typenummer. We zijn in Ede namelijk aan het innoveren en dat maak je per definitie geen gebruik van een bestaand product.

De installaties in Ede voldoen op dit moment aan de geldende wet en regelgeving voor emissie. Wat we gaan doen om de emissies te reduceren, is dan ook bovenwettelijk. Er is geen noodzaak voor en biedt geen mogelijkheid voor het warmtebedrijf om de investering te kunnen terugverdienen. De totale investering bedraagt € 5,6 miljoen. Daarvan wordt € 3,6 miljoen door het bedrijf geïnvesteerd en de rest wordt bijgedragen door provincie Gelderland (€ 1,7 miljoen) en gemeente Ede (€ 300.000) in de vorm van een subsidie. Bio-Energie De Vallei wil hierdoor gaan behoren tot de schoonste bio-energie installaties in de wereld.

Deze nieuwe methode in ons productieproces is volledig nieuw. Sinds 2015 zijn we bezig met het voortdurend tweaken van onze systemen en hebben veel ervaring opgedaan met wat de ideale zuivering zou kunnen zijn. Die ervaring heeft ertoe geleid dat we in samenwerking met onze leveranciers een hebben route gevonden om een extreem lage emissie te kunnen realiseren. Het gaat dus niet om een standaard product met een typenummer. Deze investering is ook niet terug te verdienen, maar deze kennis vertegenwoordigt wel een bedrijfsmaatschappelijke waarde.

Het voorgestelde nieuwe proces hebben we de afgelopen jaren getest en onafhankelijk laten toetsen, waarbij door de toetsende organisaties is vastgesteld dat het voorgestelde in praktijk volgens plan zal functioneren. We hebben ook de afspraak gemaakt met de fabrikant dat deze de bovenwettelijke jaarlijkse meting blijft laten uitvoeren doen door een onafhankelijk daarvoor geaccrediteerd bedrijf om ons het beoogde resultaat te garanderen.