KennisCampus Energietransitie Experience

Leerlingen krijgen lessen over de energietransitie

Scholieren en docenten krijgen binnenkort les in alle duurzame energievormen die samen de energietransitie gaan vormen. De ‘Kenniscampus Energietransitie Experience’ wil scholieren bewust maken van de waarde van duurzame, schone energie. Een ander doel van het project is om interesse te kweken bij scholieren om in deze sector te gaan studeren en werken. Het project is een samenwerking tussen Edese ondernemers, de Provincie en Edese onderwijspartijen.

De Energietransitie Experience in Ede gaat in 2019 van start en de lessen vinden o.a. plaats in het leslokaal van de tweede Edese bio-energie installatie van MPD Groene Energie / Warmtebedrijf Ede en bij projecten zoals het verwarmde fietspad gelegen op de Kenniscampus.

In drie jaar tijd moeten meer dan honderd klassen de Energietransitie Experience hebben afgerond en de lessen hebben gevolgd. Daarnaast geeft de Kenniscampus twintig docenten les over de nieuwste ontwikkelingen rond energietransitie.

De provincie Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn. Er dreigt een tekort aan technisch personeel te ontstaan, waardoor de klimaatdoelen in gevaar komen. Door scholieren bewust te maken van de noodzaak van energietransitie hopen de deelnemende partijen dat meer jongeren kiezen voor een baan in de energiesector.