Kerk en zalencenrum “De Open Hof” aangesloten op groen Warmtenet Ede

Bio-energie de Vallei Ede de Open hof

“De Open Hof” is vanaf nu aangesloten op de groene warmte van Bio-energie de Vallei (BDV) en is hiermee de eerste kerk in Ede die op het groene Warmtenet aansluit.

De Open Hof “slaat” nieuwe weg in

Om bij te dragen aan het verduurzamen van Ede, heeft het bestuur onlangs besloten over te stappen op de groene warmte van BDV. In de afgelopen jaren is er in De Open Hof kerk uit de jaren`70 al veel verduurzaamd. Zo zijn het dak en de muren geïsoleerd en zijn de ramen vervangen door HR++ dubbelglas. Met de aansluiting op het groene warmtenet is een grote stap gezet naar vermindering van COuitstoot. Daarbij is met een kleine aanpassing de warmte-installatie buitentemperatuurafhankelijk gemaakt. Hierdoor is de binnentemperatuur gelijkmatiger en is het energieverbruik lager. De groene warmte wordt ook gebruikt in de spoelkeuken als tapwater en voor de hotfill vaatwasmachine.

De beheersraad van De Open Hof: “Na dit resultaat hebben wij de smaak te pakken en zijn we aan het onderzoeken of het haalbaar is  zonnepanelen op het dak te plaatsten. Wij willen met deze aanpassingen een aangename omgeving maken, waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat voor zowel kerkgangers als verenigingen die overdag en ‘s avonds onze zalen huren. Wij hopen dat  steeds meer mensen een betere en duurzame leefomgeving maken in Ede.” Het zou mooi zijn als ook andere kerken het duurzaamheidsinitiatief van De Open Hof volgen, op weg naar een groener Ede.

Uitbreiding warmtenet in Veldhuizen

BDV is onlangs gestart met dit vervolgtracé in Ede-West. De in 2014 gerealiseerde warmteleiding splitst ter hoogte van de Slotlaan richting Veldhuizen vlek B. Dit biedt nieuwe kansen voor appartementen, instellingen en scholen om te verduurzamen en zo bij te dragen aan de klimaatverbetering in Ede. Regionaal snoeihout uit plantsoenen en biomassa uit bosbeheer vormt de brandstof voor de bio-energiecentrale van WBE aan de Dwarsweg in Ede. Deze brandstof is hernieuwbaar en CO2-neutraal, in tegenstelling tot aardgas. Op dit moment levert BDV groene warmte gelijk aan ongeveer 4.020 woningen. Aansluiting op het warmtenet van BDV betekent niet alleen een keuze voor duurzaamheid, maar ook voor comfort. Afnemers van groene warmte hebben geen cv-ketel meer nodig en hiermee vervallen de  ongemakken en kosten voor onderhoud of vervanging.

Rol gemeente Ede

Het initiatief van BDV sluit aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Ede. Ook de gemeente streeft naar een groene energievoorziening gebaseerd op biomassa, zon en wind. Om deze reden ondersteunt de gemeente het project van BDV, onder meer door de levering van gemeentelijk resthout uit plantsoenen en bossen aan de centrale van BDV. Wethouder Leon Meijer: “Het warmtenet vormt een belangrijke pijler in ons duurzaamheidsprogramma. In dit programma is een breed pakket aan maatregelen opgenomen, waarmee we van Ede een bijzonder duurzame gemeente willen maken. Toekomstige generaties kunnen daarmee blijven wonen en werken in onze mooie gemeente”.

Fotobijschrift
Beheerder Hans Kaldeway van De Open Hof en wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede verwijderen de oude cv-ketel die warmte maakt van het fossiele gas. Vanaf nu heeft De Open Hof gegarandeerd groene warmte van WBE. Weer een belangrijke mijlpaal in de energietransitie van Ede. In één klap is een fossiele energieverbruiker een gebruiker van hernieuwbare energie.
Foto: Verbeeldme Fotografie