Klachten Duurzame Energie Installaties Ede

Meld uw klacht direct bij Warmtebedrijf Ede – 24/7 via 085 – 07 12 600

Op social media verschijnen soms algemeen gerichte klachten over de Edese duurzame energie installaties. Deze worden vaak pas uren nadat ze actueel waren, bekend bij Warmtebedrijf Ede. Op dat moment is het lastig om de directe oorzaak van de klacht na te gaan.

Daarom is het belangrijk dat klachten aan Warmtebedrijf Ede gemeld worden op het moment dat iemand overlast ervaart. Warmtebedrijf Ede heeft een 24 uurs servicenummer in werking: 085 – 07 12 600. Hier zitten medewerkers klaar om na te gaan wat de oorzaak is van uw klacht. Warmtebedrijf Ede zet haar deuren hiervoor juist open zodat zij samen met de Edenaren naar oplossingsrichtingen kunnen toewerken.

De meldingen die bij ons bekend zijn, kunt u nalezen via ‘Storing en werkzaamheden’