Klimaatbeleid kost geld, maar niets doen kost meer

Baudet becijferde eerder dat het klimaatbeleid van de Nederlandse overheid maar liefst 1000 miljard gaat kosten. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zal het nieuwe beleid zal rond 460 miljard kosten tot het jaar 2050. De voorwaarde die zij stellen voor dit bedrag is dat Nederland dan niet mag afzien van 1. de inzet van biomassa en 2. het opslaan van CO2 in oude gasvelden. Zien we hier wel van af dan “zouden de totale kosten over de hele periode ook kunnen verdubbelen.”

Vooralsnog is biomassa de enige duurzame warmtebronnen die voor betrouwbare warmtelevering zorgt en die bovendien stuurbaar is. Omdat biomassa niet afhankelijk is van weersomstandigheden kan er vraaggestuurd meer warmte in de winter worden geproduceerd en kunnen de installaties deels worden uitgezet in de zomer. Op een slim groen warmtenet dat gestart is met lokale en duurzame biomassa, zoals in Ede, kan nu gediversifieerd worden met het aansluiten van andere duurzame bronnen. Wanneer bijvoorbeeld aardwarmte en restwarmte ook warmte leveren op het warmtenet, kan het aandeel biomassa worden teruggebracht.

Dat niets doen meer kost, blijkt uit een modelberekening van het Researchinstituut voor Klimaatimpact in Potsdam (PIK) van begin dit jaar. In het onderzoek werd de schade door klimaatverandering, als gevolg van bijvoorbeeld toegenomen extreem weer of afgenomen arbeidsproductiviteit, afgezet tegenover de kosten van het terugdringen van broeikasgassen. “De wereld heeft nu geen smoesjes meer om achterover te leunen en niets te doen”, aldus het PIK. “Iedereen die zegt dat klimaatverandering tegengaan te duur is, kan zien dat ongecontroleerde klimaatverandering het duurst is.”

Bronnen:

https://www.volkskrant.nl/economie/wat-kost-een-halve-eeuw-klimaatbeleid

https://nos.nl/artikel/2320578-onderzoek-klimaatverandering-beperken-kost-minder-dan-niets-doen.html