Koers Ede in lijn met Rijksvisie Energietransitie


Vandaag publiceert het rijk haar visie op de marktontwikkeling in de energietransitie. Highlights:

  • Beleidsagenda naar 2030
  • Ontwikkeling van CO2-vrije warmte in de gebouwde omgeving
  • Toenemende rol van warmtenetten
  • Wijkgerichte aanpak aardgasvrij

In Ede liggen we goed op koers. Lees de volledige kamerbrief hier: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2020/06/22/kamerbrief-over-rijksvisie-marktontwikkeling-voor-de-energietransitie

#klimaatakkoord   #warmtenetten   #energietransitie