Meldingen

Ervaart u problemen met de warmtelevering, met één van de duurzame energie installaties of vermoedt u een storing? Dan kunt u 24 uur per dag telefonisch contact opnemen met onze storingsdienst:

Belangrijke meldingen worden hieronder weergegeven
en waar mogelijk voorzien van een oplossingerichting:

mELDING
BETREFT 
Melding EN OPLOSSINGSRICHTING
begonnen omstreeks
Verwacht Einde *
Bio-Energie Ede Noord – Knuttelweg 10 Ede Geen storing. Klacht omwonende via  algemeen twitterbericht  omstreeks 03:00 uur. Door koude en windstille nacht waterdamp-pluim goed zichtbaar. Installatie functioneerde normaal, emissies idem. De klacht wordt nader in onderzoek genomen. Er is door Warmtebedrijf Ede melding gedaan bij de omgevingsdienst Ede. 14-03-2020 14-03-2020
       
       

* Vermelde eindtijd betreft een inschatting; u kunt hieraan geen rechten ontlenen.