Meldingen

Ervaart u problemen met de warmtelevering, met één van de duurzame energie installaties of vermoedt u een storing? Dan kunt u 24 uur per dag telefonisch contact opnemen met onze storingsdienst:

Belangrijke meldingen worden hieronder weergegeven en waar mogelijk voorzien van een oplossingerichting:

mELDING
BETREFT 
Melding EN OPLOSSINGSRICHTING
begonnen omstreeks
Verwacht Einde*
       
       
       

* Vermelde eindtijd betreft een inschatting; u kunt hieraan geen rechten ontlenen.