Nieuwbouw in Ede voortaan zonder aardgas


Bron: Artikel op www.ede.nl

Bij nieuwbouw van woningen in Ede geldt voortaan het uitgangspunt dat er geen aardgas aansluiting meer komt. In plaats van aardgas krijgen de woningen duurzaam opgewekte energie. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit vandaag besloten, omdat er voldoende alternatieven voorhanden zijn zoals het groene warmtenet, een warmtepomp, of een houtpelletkachel. Aardgasloos bouwen draagt bij aan een energieneutrale gemeente die Ede wil zijn en zal voortaan een belangrijk gespreksonderwerp zijn bij het overleg met bouwers en ontwikkelaars.

In 2016 heeft de gemeente al goede ervaring opgedaan met aardgasloze woningbouw op de voormalige Kazerneterreinen. Daarbij zijn met projectontwikkelaars afspraken gemaakt om de woningen niet op het aardgasnet aan te sluiten. De gemeente liet hen vrij in de keuze voor een duurzaam alternatief.

Ede is al op de goede weg. Vanaf 2013 zijn al 10.000 woningen en andere gebouwen losgekoppeld van het aardgasnet. Deze gebouwen zijn aangesloten op het groene warmtenet. Naar verwachting stijgt het aantal aansluitingen tot 20.000 in 2020. Daarmee behoort Ede tot de koplopers in Nederland. Gemeente Ede heeft als doel om in 2050 energieneutraal te zijn. Zodat we zelf evenveel duurzame energie opwekken als gebruiken. Dit betekent onder meer dat ook bestaande woningen – ongeveer 45.000 – uiteindelijk van het aardgasnet worden losgekoppeld.

Motie gemeenteraad

In april 2017 heeft de gemeenteraad van Ede unaniem een motie aangenomen, waarin werd gepleit voor aardgasloze woningbouw in de gemeente. Burgemeester en wethouders hebben dit standpunt nu uitgewerkt.

Toekomst

De gemeente wil samen met inwoners en bedrijven werken aan duurzaamheid. We willen er voor zorgen dat ook toekomstige generaties kunnen leven in een schone, groene gemeente. Het gebruik van aardgas draagt bij aan de opwarming van de aarde, ons Nederlandse aardgas raakt op en bovendien veroorzaakt onze aardgaswinning aardbevingsschade in Groningen. Genoeg redenen om van het gas af te gaan!