Opstarten Bio-Energie Installatie in Park Reehorst

bioenergieinstallatie-bio-energie-ede

De bio-energie installatie in Park Reehorst is in de loop van deze week opgestart.
Dit eerste opstarten heeft tot gevolg dat de ketels zich langzaam opwarmen en er diverse kwaliteits- en veiligheids testen uitgevoerd worden.

De weersomstandigheden zorgen er op dit moment voor dat de achterliggende woningen aan o.a. de Eshofweg mogelijk enige rookgeur kunnen ervaren. Dit is tijdelijk en hoort bij het opstarten. De rook is niet schadelijk en wordt gefilterd door d.m.v. rookgasreiniging.

Ook zal de bio-energie installatie vrijdag 30 september, bij wijze van kwaliteits- en veiligheidstest, enkele malen flink stoom afblazen. Dit kan (mogelijk) verspreid over enkele dagen  plaatsvinden.

Het afblazen van een ketel is in principe eenmalig en er is geen sprake van mogelijke veiligheidsrisico’s. De alarmdiensten en de gemeente Ede zijn van de kwaliteits- en veiligheidstesten op de hoogte gesteld; u hoeft hiervan geen melding te maken.