PBL: Energietransitie zonder biomassa nauwelijks haalbaar en betaalbaar

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde vandaag het onderzoek naar de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biomassa. De belangrijkste conclusie is dat de energietransitie zonder benutting van biomassa nauwelijks haalbaar of betaalbaar is.

Het gebruik van biomassa moet daarnaast volgens het PBL aan duidelijke duurzaamheidscriteria voldoen. Met dit Duurzaamheidskader Biomassa komt de Sociaal-Economische Raad (SER) in de komende maanden.

Biomassa transitiebrandstof
In Ede is gestart met regionale biomassa als duurzame, betrouwbare brandstof op het warmtenet, omdat het regelbaar is. In tegenstelling tot  bronnen zoals aardwarmte, kan warmte uit biomassa in de winter flexibel opgeplust worden, en in de zomer zelfs uitgezet worden. Zo wordt er efficiënt en vraaggestuurd geproduceerd. En van alle duurzame alternatieven voor aardgas, heeft het aansluiten op het slimme groene warmtenet de laagste maatschappelijke kosten.

Het warmtenet in Ede wordt straks gevoed door meerdere duurzame bronnen; restwarmte, aardwarmte, zonnewarmte en de transitiebrandstof biomassa. Op dat moment kan het aandeel biomassa op het warmtenet omlaag.