Preventieve dwangsom Warmtebedrijf Ede

Tijdens het stoken met te vochtige biomassa in Bio-Energie Ede Noord op maandagavond 3 februari is voldaan aan de wet- en regelgeving met betrekking tot uitstoot. De filters van de bio-energie installatie functioneren ook bij te natte biomassa gewoon volledig.

Ook is door Warmtebedrijf Ede de verplichte melding bij de OddV gedaan van het stoken van een vracht biomassa met een te hoog vochtgehalte. Vanwege onduidelijkheid over de tijdspanne waarbinnen een dergelijke melding bij de OddV binnen moet zijn, deed de OddV een ‘vooraankondiging van het voornemen’ tot een dwangsom. Warmtebedrijf Ede gaat met de OddV in gesprek om de meldingstermijn helder te krijgen.

Nieuwsupdates leest u op deze website.