Reactie op uitnodiging Mens & Milieu

Warmtebedrijf Ede heeft Mens & Milieu hartelijk bedankt voor haar uitnodiging voor een debat, maar zal hier verder geen gebruik van maken.

Onze rol in de energietransitie is die van een bedrijf met een duurzame ambitie. Dat doen we binnen de (landelijke en lokaal) geldende regels. Wij zijn geen politieke organisatie, we maken geen regels en kunnen alleen binnen de kaders die de overheid stelt de transitie vooruit helpen. We zijn derhalve geen organisatie om een politiek debat mee te voeren.

In de afgelopen jaren zijn wij regelmatig te gast geweest in de gemeenteraad van Ede om een toelichting op de ontwikkelingen te geven en vragen van de raadsleden te beantwoorden. We hopen dat ook de komende jaren te blijven doen en kijken ernaar uit om de nieuw gekozen raad van informatie te voorzien. Ook worden er spreekuren en Open Deur Dagen georganiseerd, voor klanten en niet-klanten. De energietransitie is een belangrijk onderwerp en het is wat ons betreft essentieel om hierover met het lokaal bestuur en de Edenaren in contact te blijven.

Sinds begin januari hebben we Mens en Milieu enkele keren uitgenodigd voor een gesprek en deze uitnodiging blijft vanzelfsprekend van kracht.