Royal HaskoningDHV: ‘Biomassa veel beter voor klimaat dan aardgas’.


Warmtebedrijf Ede werkt aan een slim groen warmtenet met diverse duurzame bronnen als restwarmte, zonnewarmte en aardwarmte en biomassa. Die laatste bron wordt straks alleen nog gebruikt bij koude-pieken en als back-up. Over onze duurzame lokale en regionale biomassa uit resthoutstromen en bijbehorende emissies, is nog steeds discussie. Onderstaand onderzoek laat zien dat biomassa een belangrijke bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering.

Houtige biomassa is 70 tot ruim 90 procent klimaatvriendelijker dan aardgas, blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Royal HaskoningDHV in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie -NVDE. Het onderzoek vergeleek de emissies van houtige biomassa en van aardgas. In beide gevallen werd de broeikasgasemissie van de hele keten bekeken: van bos of gaswinning tot en met de levering van warmte aan huizen en industrie.

“Het onderzoek laat zien dat biomassa een belangrijke bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering. Het gebruik van aardgas moet omlaag, zeker nu aardgas in toenemende mate wordt geïmporteerd en vervuilender is. Biomassa vervult daarbij een functie waar nog weinig alternatieven voor zijn. Daarom is duurzaam geproduceerde biomassa een belangrijk onderdeel van de energietransitie,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE.

Lees hier het hele bericht: http://www.nvde.nl/nvdeblogs/biomassa-veel-beter-voor-klimaat-dan-aardgas/

Hier leest u het onderzoeksrapport ‘Warmte uit aardgas of uit biomassa?