Start bouw tweede bio-energie installatie Ede

GroepsfotoVerkleind

Ede – Op het nieuwe adres aan de ‘Geerweg 11’ in Park Reehorst wordt gebouwd aan de nieuwe bio-energie installatie van Ede. Maandagmiddag werd met de plaatsing en onthulling van het officiële bouwbord hiervoor het startschot gegeven. De samenwerkende partijen en Wethouder Duurzaamheid Leon Meijer grepen deze gelegenheid aan om op locatie samen te komen om deze grote stap in de verdere verduurzaming van Ede te vieren.

Wethouder Meijer vertelt: ”We zijn trots op voortgang in Ede. We komen steeds dichter bij onze doelstelling om in 2020 20.000 woningequivalenten te hebben aangesloten op het Edese groene warmtenet”. In de aanwezig van de deelnemende partijen Bruil Bouw, Kara Energy Systems, ITN Installatietechniek BV, Grontmij / Sweco Nederland B.V. en Bio-Energie Ede BV, onthulde wethouder Leon Meijer vervolgens het bouwbord.

Projectdirecteur Valentijn Kleijnen van Bio-Energie Ede vertelt: “Bijzonder aan de nieuwe installatie is dat hierin een multifunctioneel glazen leslokaal komt, van waaruit direct zicht is op de in werking zijnde bio-energie installatie. Warmtebedrijf Ede biedt deze faciliteit straks aan, aan scholen in de regio”. Bio-Energie Ede BV heeft het plan opgevat om samen met de educatieve instellingen op de Kenniscampus te werken aan lesmodules waarin de energietransitie wordt onderwezen. Valentijn Kleijnen: “We willen ons richten op lessen waarin alle vormen van duurzame energie aan bod komen voor leerlingen van het basis- tot aan het hoger onderwijs”.

De nieuwe bio-energie installatie in Park Reehorst is de tweede installatie in Ede. Beiden worden gestookt op lokaal afkomstige biomassa en leveren hun duurzame warmte aan het groene warmtenet van Ede. Dit groene warmtenet verwarmt nu al ca. 5000 woningequivalenten in Ede. Dit jaar wordt het warmtenet volop verder uitgebreid; o.a. naar de Kenniscampus en het Enkaterrein om daar de educatieve instellingen en nieuwbouwwoningen te gaan verwarmen. Ook worden er binnenkort 66 nieuwbouwwoningen van Woonstede aan de Veenderhorst in Veldhuizen aangesloten op groene warmte.