Storing en Onderhoud

Service- en onderhoudstak Warmtebedrijf Ede

Ik wil een een storing melden.
Bel 24/7 met : 085 – 4884 790

Ik heb een vraag over mijn factuur 
Bel tijdens kantooruren met Warmtebedrijf Ede: 085 – 07 12 600

Mijn verwarming of warm water werkt niet:

  1. Meld de storingen bij voorkeur telefonisch 24 uur, 7 dagen per week op 085-4884 790
  2. Warmtebedrijf Ede neemt contact met u op om de storing te onderzoeken en te verhelpen.

 

Indien een collectieve storing niet kan worden verholpen binnen het wettelijk aangegeven tijdsbestek, dan heeft u conform de Warmtewet mogelijk recht op een vergoeding. Deze wettelijke vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ongemak. Klik hier voor meer informatie.

U wordt niet gecompenseerd indien;

  • U als klant, of de betreffende storing niet onder de compensatieregeling van de Warmtewet valt,
  • De onderbreking van de levering van warmte is voorzien, mits de leverancier de getroffen verbruiker tenminste drie dagen van tevoren op geschikte wijze op de hoogte heeft gesteld; of
  • De onderbreking van de levering van warmte zijn oorsprong vindt in de binneninstallatie van de verbruiker; of
  • De storing korter duurt dan de gestelde wettelijke tijdsduur.