Storing en Onderhoud


De service- en onderhoudstak van Warmtebedrijf Ede heet Warmte Service Ede (WSE).

Veelgestelde vragen:

Is er momenteel  een storing?
www.warmteserviceede.nl/storingen-en-werkzaamheden

Ik wil een een storing melden.
Bel 24/7 met  Warmte Service Ede: 085 – 4884 790

Ik heb een onderhoudsverzoek.
Bel of mail Warmte Service Ede: 085 – 4884 790
particulier@warmteserviceede.nl | www.warmteserviceede.nl

Is de monteur die voor mijn deur staat, wel van jullie?
Check het hier: http://www.warmteserviceede.nl/checkdemonteur/

Ik wil verbouwen of een woningaanpassing doen, hoe werkt het?
Kijk dan eerst op: www.warmteserviceede.nl/woningaanpassingen

Ik heb een vraag over mijn factuur ?
Bel tijdens kantooruren met Warmtebedrijf Ede: 0318 – 304400
Langskomen alleen op afspraak.

Mijn verwarming of warm water werkt niet, wat nu?

Stappenplan

  1. Meld de storingen bij voorkeur telefonisch. Warmte Service Ede is 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar op 085-4884 790 (lokaal tarief)
  2. Warmte Service Ede neemt contact met u op om de storing te onderzoeken en te verhelpen. Indien de storing niet op afstand (telefonisch) te herstellen is, zal de monteur binnen 4 – 12 uur na uw melding ter plaatse zijn.

Van 15 september tot en met 14 mei – binnen 4 uur.
Van 15 mei tot en met 14 september – binnen 12 uur.

Indien u de storing na 20.00 uur meldt, herstelt Warmte Service Ede de storing voor 11.00 uur de volgende dag. Indien de buitentemperatuur 0 graden Celsius of lager is, of er bijzondere omstandigheden aan de orde zijn, herstelt Warmte Service Ede de storing binnen 4 uur.

Indien een collectieve storing niet kan worden verholpen binnen het wettelijk aangegeven tijdsbestek, dan heeft u conform de Warmtewet mogelijk recht op een vergoeding. Deze wettelijke vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ongemak. Klik hier voor meer informatie.

U wordt niet gecompenseerd indien;

  • U als klant, of de betreffende storing niet onder de compensatieregeling van de Warmtewet valt,
  • De onderbreking van de levering van warmte is voorzien, mits de leverancier de getroffen verbruiker tenminste drie dagen van tevoren op geschikte wijze op de hoogte heeft gesteld; of
  • De onderbreking van de levering van warmte zijn oorsprong vindt in de binneninstallatie van de verbruiker; of
  • De storing korter duurt dan de gestelde wettelijke tijdsduur.

Bent u het oneens met een factuur of een bepaalde gang van zaken?

Neem in dat geval eerst contact op met Warmtebedrijf Ede via 0318 – 304400.
Warmtebedrijf Ede zet zich in om er samen met u uit te komen.
Mocht het geschil echter niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dan kunt u zich richten tot de onafhankelijke Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl

Ter informatie: Eén  van de servicepartners van WSE is ees Holland. Zowel onze eigen, als hun monteurs zijn specialist in het beheren en onderhouden van warmtenetten en van warmte-installaties. Dit betekent dat het kan zijn dat u het ees Holland logo ziet op het materiaal van de monteurs, zoals hun bus. Dit is het logo van ees Holland: