Tarieven 2023

Ontwikkelingen warmtetarieven

Rond prinsjesdag werd al bekend dat de overheid maatregelen gaat nemen om de kosten voor aardgas voor particuliere gebruikers te compenseren. Ook voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaat een prijsplafond gelden. Het plafondtarief wordt € 47,39 per gigajoule.

Verdere maatregelen over hoe het plafond gaat worden toegepast wachten we af. Er is bijvoorbeeld nog niet vastgesteld wat het normaal gebruik is, waarvoor het plafond tarief geldt. Voor onze klanten geldt dat het gemiddeld jaarverbruik 25 GJ is. Voor deze gemiddelde verbruiker zal in 2023 de stijging van de warmterekening worden beperkt tot € 24,92 extra per maand. Voor zover wij nu verwachten valt een jaarverbruik van 30 GJ binnen het normaal verbruik waarvoor het plafondtarief geldt. Ook de maximum tarieven voor vastrecht, meettarief en huur en onderhoud die door de ACM worden vastgesteld, zijn nog niet bekend.

Belangrijk:  Onderstaande betreft niet de volledige tarieven, maar slechts het  plafond-tarief, zoals door de Nederlandse overheid vastgesteld. De volledige tarieventabel van Warmtebedrijf Ede verschijnt naar verwachting eind 2022 / begin 2023. Klanten ontvangen hierover bericht.

 

 

 

 

 

November en december : € 190 per maand.
Voor november en december 2022 ontvangen huishoudens een tegemoetkoming voor hun energierekening van € 190,- per maand.  Dit wordt uitbetaald/verrekend via uw elektriciteitsmaatschappij.

Als warmteklant:
* beschikt u over de goedkoopste vorm van verwarming.
* is het aanschaffen van elektrische toestellen om te verwarmen ongunstig: uw elektriciteitsrekening gaat hierdoor veel hoger uitvallen dan u aan warmte bespaart. Als u aanschaf overweegt, informeer dan goed naar het verbruik van het betreffende toestel en bereken wat dat voor uw situatie betekent aan extra elektriciteit en vermindering van het GJ verbruik.

Meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/04/vanaf-1-januari-lagere-energierekening-door-verruimd-prijsplafond 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-verwerkt-prijsplafond-gas-maximum-tarieven-voor-warmte

datum publicatie: 5 oktober 2022