Tarieven

Onze warmtetarieven voor 2020 worden binnenkort bekend gemaakt.

Wat betaalt u voor groene warmte (prijspeil 2019):

Als gebruiker van groene warmte bent u beschermd door de Nederlandse Warmtewet; in Nederland is sprake van een geheel gereguleerde markt. De Nederlandse overheid heeft de warmtetarieven vastgelegd in de Warmtewet, deze zijn gekoppeld aan de Nederlandse aardgasprijs.

De ACM (de Autoriteit Consument & Markt) aan het einde van elk kalenderjaar de maximumtarieven voor warmte vast.

Klik op de tabel voor een vergroting.


*De ACM stelt voor huur en onderhoud geen tarief meer vast. Hier vullen wij, voor de berekening van de kosten bij het referentieverbruik, ons tarief voor huur en onderhoud in. Dit tarief is sinds 2014 ongewijzigd.

** Om een totaalbedrag te kunnen berekenen is het nodig een aantal verbruikte GJ’s in te vullen. Gebruikelijk is om hiervoor 35 GJ aan te houden. Uw persoonlijke verbruik kan hiervan verschillen.

https://www.acm.nl/nl/warmtetarieven

Uw verbruik

Naast woningtype, grootte en leeftijd van de woning spelen andere zaken een rol; denk aan uw stookgedrag, de gezinssamenstelling, het weer en hoe (vaak) u ventileert. Gaat u uw woning zelf bouwen, dan neemt u wellicht ook al bouwwarmte af. Het verbruik ligt het eerste jaar bij nieuwbouw hoger in verband met het droogstoken van de woning.

De hoogte van het standaard maandelijkse voorschotbedrag gedurende de eerste 12 maanden van uw aansluiting, is afhankelijk van het type woning dat u betrekt. Na 12 maanden ontvangt u van ons de jaarafrekening waarop u ziet of u geld van ons terugkrijgt of dient bij te betalen. De jaarafrekening gaat uit van bovenstaande tarieven en het daadwerkelijke verbruik.

Na deze eerste 12 maanden gaat u een gepersonaliseerd maandelijks voorschotbedrag betalen; een bedrag gebaseerd op de combinatie van woningtype en uw persoonlijke verbruik. Om verrassingen op uw jaarafrekening te voorkomen, monitoren wij of uw verbruik in de pas loopt met het door u te betalen voorschotbedrag. Indien u uw bedrag wilt wijzigen kunt u klantenservice@warmtebedrijfede.nl een mail sturen.