Theoretische berekening verschil 2022 en 2023

Dit is een theoretische berekening, omdat is uitgegaan van 21% btw voor het hele jaar, er geen rekening is gehouden met de compensatie door de overheid. Er is uitgegaan dat de jaarafrekening valt op 1 januari en dus het hele jaar het prijsplafond van toepassing is. Deze tabel geeft u als verbruiker een algemeen beeld. Voor de informatie die voor u van toepassing is, verwijzen we naar het maandelijkse verbruikskostenoverzicht (VKO).