Toekomstige tarieven groene warmte

Wij zijn blij u met groene warmte het meest prijsgunstige alternatief te kunnen bieden, in vergelijking met aardgas en elektra. Onze vaste lasten zijn in 2022 gelijk gebleven aan die van vorig jaar én de overheid geeft u dit jaar compensatie op de kosten voor uw groene warmte, via een korting op de energiebelasting, die wordt verrekend via uw elektriciteitsrekening.

Het klopt dat Nederland zich momenteel bevindt in een energiecrisis. De prijs van aardgas ligt (begin augustus) ruim 7 keer hoger dan een jaar geleden en is instabiel. Ook de prijs van elektra (die 2 tot 3 x hoger ligt dan gas) is enorm gestegen. Warmtebedrijf Ede heeft de warmtetarieven voor het jaar 2022 zo laag mogelijk gehouden:

  • Onze vaste tarieven zijn dus niet gestegen ten opzichte van 2021.
  • Onze variabele GJ-tarieven wel, omdat de inkoopprijzen zijn gestegen en onze SDE subsidie naar 0 is teruggebracht. De verhoging van de tarieven is dus gebaseerd op een stijging van onze de kosten. De maximumtarieven van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn inderdaad gebaseerd op de aardgasprijzen, maar die maximumtarieven houdt Warmtebedrijf Ede niet aan. Zie voor meer informatie de tarieventabel:  https://warmtebedrijfede.nl/tarieven-2022/

De energiecrisis is vervelend voor iedereen in Nederland. De overheid compenseert afnemers van aardgas en warmte via de energiebelasting. Deze vergoeding krijgt u terug via een lagere elektriciteitsrekening, en dus niet via onze warmterekening. Voor mensen met een laag inkomen zijn nog aanvullende mogelijkheden voor een financiële compensatie. Gemeenten hebben van de overheid budget gekregen om mensen die in de knel komen door de gestegen kosten van energie nog extra te ondersteunen. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Conclusie is dat als we de warmtetarieven vergelijken met de kosten van aardgas, kunnen we in 2022 vaststellen dat warmte het meest prijsgunstige alternatief is.

Toelichting op de 2 redenen voor de stijging van ons GJ tarief:

  1. De SDE+ subsidie is verminderd

Het produceren van groene warmte is duurder dan aardgas. Om de overgang naar duurzame energie toch mogelijk te maken, heeft de overheid SDE+ subsidie toegekend. Omdat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van de hoge aardgasprijzen, voor 2022 hogere maximum-warmtetarieven heeft vastgesteld, houdt de overheid er rekening mee dat een warmtebedrijf deze maximumtarieven volledig aan de klanten doorberekent. Als gevolg hiervan heeft de overheid de SDE+ subsidie stopgezet; dit betekent dat de kosten voor productie van groene warmte stijgen.

  1. De inkoopkosten zijn gestegen

Onder andere de hogere energieprijzen en de gestegen prijzen van biogrondstoffen zijn redenen voor een stijging van de inkoopkosten. Een stijging van de inkoopkosten betekent een hogere kostprijs van onze warmte.

Over de toekomst: Blijven de energieprijzen verder stijgen?

Daar kunnen we geen uitspraken over doen, maar Nederland bevindt zich in een energiecrisis, waarvan het einde nog niet in zicht lijkt. Pas aan het einde van 2022 zal de ACM de maximumtarieven voor 2023 bekend maken. Vanwege de onstabiele markt, kunnen wij vóór die tijd nog geen voorspellingen doen over het effect op onze kosten, en dus op onze tarieven voor 2023. Wij vinden betaalbaarheid voor de klant erg belangrijk. De realiteit is dat alles duurder wordt, dus is het de verwachting dat de groene warmte-tarieven ook zullen stijgen. Maar dit zal niet in verhouding staan tot de stijgingen (van soms 700%) die we zien bij aardgas en elektra.

We zijn er trots op dat we u het duurzaamste, maar ook het goedkoopste alternatief voor warmte kunnen bieden. Mocht u tips voor ons hebben dan vernemen we deze graag, want samen zullen we deze crisis door moeten komen en de nadelige effecten zo klein mogelijk houden.

Heeft u moeite met het betalen van uw warmterekening neem dan contact met ons op. Dit is essentieel en de eerste stap naar een oplossing. Een oplossing is er bijna altijd.

Wij willen voorkomen dat een betalings-achterstand oploopt en er meer problemen ontstaan, voor u en ons. Aan de prijzen kunnen wij niets veranderen, maar wij gaan wel graag met u in gesprek om te kijken naar een oplossing.

Daarnaast kunnen we samen kijken naar uw verbruik en wij kunnen u voorzien van eenvoudige bespaartips. Alle kleine beetjes helpen immers.

Bel of mail met onze Klantenservice: 085 – 07 12 600 – klantenservice@warmtebedrijfede.nl 

Lees hier onze bespaartips

Neem contact op met een energiecoach van de gemeente: https://www.ede.energiebox.org/register

Eenmalige energietoeslag gemeente Ede: https://www.ede.nl/ondersteuning-werk-inkomen/inkomensregelingen-volwassenen