Tweede kamerlid Carla Dik-Faber bezoekt Warmtebedrijf Ede

Tweede kamerlid van de ChristenUnie Carla Dik-Faber bracht vanochtend een bezoek aan Warmtebedrijf Ede. Een mooie gelegenheid om te laten zien hoe de energietransitie in Ede met een slim groen warmtenet al volop plaatsvindt. Aanhakend op politiek relevante thema’s zoals onze innovaties die de uitstoot verlagen ten opzichte van de fossiele alternatieven en de toepasbaarheid van diverse duurzame bronnen die zorgen voor de toekomstbestendigheid van de warmtevoorziening door een slim groen warmtenet.