Zijn biogrondstoffen schadelijker dan fossiele alternatieven?

Nee, deze vraag wordt ons vaak gesteld vanuit de recente  conclusies uit het rapport van DNV GL in opdracht van Rijkswaterstaat van november 2019. De uitkomsten van dit onderzoek zijn niet van toepassing op de situatie zoals in Ede.

De 6 onderzochte casussen gaan uit van installaties die dusdanig verschillen qua capaciteit en rendement dat een vergelijk niet opgaat. De conclusies uit dit rapport gelden dus niet voor Ede met lokale en regionale resthoutstromen, de drie installaties die behoren tot de duurzaamste ter wereld met een rendement van >90% die voor de helft uit efficiënte WTW-systemen en voor de andere helft uit filters (rookgasreiniging) bestaan.

Het betreft bovendien een literatuurstudie waarbij de maximum-normen zijn aangehouden. In Ede zitten we onder de maximumnorm, en met de nieuwste innovaties brengen we straks op woningniveau een verbetering aan in luchtkwaliteit ten opzichte van een aardgas-gestookte HR ketel thuis.

Lees ook het Rapport van Royal Haskoning DHV in opdracht van de NVDE uit maart 2020  ‘Biomassa is beter voor het klimaat dan aardgas’: http://www.nvde.nl/biomassa-veel-beter-voor-klimaat-dan-aardgas/