Blijft jullie uitstoot binnen de normen?

Ja, in de wet – en regelgeving zijn milieunormen opgenomen waar de duurzame energie installaties in Ede aan moeten voldoen en aan voldoen.

Klik op deze link voor de verklaring van de gemeente Ede van februari 2020

De Nederlandse normen zijn strenger dan de normen in de ons omringende landen.
In de duurzame energie installaties in Ede worden moderne filters toegepast. De filters vangen een groot deel van de uitstoot af, waardoor de Edese installaties (ruim) binnen de Nederlandse normen scoren.

Fijnstof
In Nederland bevindt zich fijnstof in de lucht: de uitstoot van verkeer, industrie, veehouderij, etc. Dit heet de ‘achtergrond-concentratie’. Voor Ede, maar ook voor de directe omgeving, geldt dat de fijnstof uit de drie duurzame energie installaties niet significant bijdraagt aan de totale achtergrondconcentratie fijnstof.