Bouwen jullie een vierde duurzame energie installatie in Ede?

Nee, er zijn geen plannen om een vierde bio-energie installatie in Ede te realiseren. Wel heeft Warmtebedrijf Ede al sinds 2014 plannen voor uitbreiding van de duurzame energie installatie aan de Dwarsweg met een extra ketelinstallatie.

Deze ketelinstallatie maakt straks gebruik van de nieuwste technieken en zorgt er door middel van een efficiëntieslag voor dat met dezelfde hoeveelheid biomassa en dezelfde hoeveelheid (ruim binnen de norm vallende) emissies, meer groene warmte kan worden geproduceerd. Dus minder emissie per GJ warmte.

Er kunnen dus nog meer woningen en bedrijven worden aangesloten op groene warmte, en afgekoppeld worden van aardgas. Waarbij nog meer CO2-uitstoot van de aardgas-aansluitingen komt te vervallen. Hierbij wordt nog steeds alleen die warmte geproduceerd, die door afnemers gevraagd wordt.

Zo werkt Warmtebedrijf Ede aan de duurzaamste energie installatie tot nog toe gerealiseerd!