Kan ik overstappen op een andere warmteleverancier?

Nee, overstappen is bij groene warmte in Ede niet mogelijk. Anders dan bij aardgas of elektriciteit brengt het lokale karakter van een warmtenet zoals in Ede met zich mee dat er zich één leverancier op dit warmtenet bevindt. Op het Edese warmtenet zijn straks wel diverse bronnen en partijen aangesloten waaronder ook restwarmte van de lokale industrie; dit maakt het groene warmtenet in Ede een slim, open warmtenet met lokale bronnen die Ede samen verduurzamen.

Warmtebedrijf Ede heeft onder voorwaarden (de Nederlandse Warmtewet) een warmteleveringsvergunning van de Nederlandse overheid ontvangen, en is hiermee in Ede verantwoordelijk voor een continue en duurzame warmtelevering en wordt daarop ook gecontroleerd.

 

Het niet kunnen overstappen betekent niet dat warmteleverancier vrij spel heeft; de consument wordt beschermd door de Nederlandse Warmtewet. De maximale warmte-tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). zie het tarievenblad.