Komen er roetdeeltjes uit de schoorstenen?

De filters die in de schoorstenen van onze duurzame energie installaties zijn toegepast, zorgen ervoor dat er geen roetdeeltjes paseren.