Meten jullie de fijnstof-uitstoot van de duurzame energie installaties?

Formeel wordt ‘Stof’ gemeten; hieronder vallen alle grovere stofdeeltjes, fijnstofdeeltjes en ultrafijnstofdeeltjes. Er is een norm voor stof uit onze duurzame energie installaties. Warmtebedrijf Ede scoort (ruim) binnen deze wettelijke norm.

Een aparte norm voor alleen fijnstof uit een bio-energie installatie is er niet. Wel is er de Europese richtlijn met grenswaarden voor de luchtkwaliteit.

De gemeente houdt momenteel een integraal fijnstof onderzoek in de gemeente Ede. Alle bronnen voor fijnstof worden meegenomen (o.a. de kippenhouderijen, snelweg, industrie en de energievoorziening. De gemeente leidt het onderzoek; over de uitkomsten volgt binnenkort nader bericht.