Verbranden jullie nat hout?

De biomassa uit lokale en regionale snoei- en resthoutstromen die wij benutten in onze installaties heeft een vochtpercentage van max 50%. Deze biomassa kunnen we zonder extra (energie-kostende) droogbehandeling inzetten.

De Edese energie installaties zijn namelijk voorzien van vuurhaarden met traag bewegende schuine roosters. Hierop droogt de biomassa vlak voor verbranding. Dit zorgt ervoor dat keteltemperaturen dusdanig hoog blijven dat de verbranding volledig is, en daarmee geurloos en zonder rook.

Het vrij hoge percentage vocht in de biomassa die onze installaties kunnen verwerken, verklaart ook de witte waterdamppluim uit de schoorsteen; bij koude duidelijker zichtbaar en met tegenlicht optisch donkerder.

Onverhoopt kan het eens voorkomen dat er nattere biomassa (>50%) wordt aangeleverd. De keteltemperatuur kan hierdoor tijdelijk dalen, waardoor er sprake kan zijn van enige rook- en geurontwikkeling. Onze systemen registreren dit, en er wordt dan zo snel mogelijk met droge biomassa opgemixt. Doorgaans is de keteltemperatuur dan al gauw weer op peil; voldoende hoog voor een reguliere, volledge verbranding. Volledige verbranding betekent automatische geurloze verbranding waarbij geen rook maar waterdamp vrijkomt.