Wat doet Warmtebedrijf Ede aan verdere uitstootreductie?

  1. Wij hebben onderzocht hoe nog meer emissiereductie in de duurzame energie installaties mogelijk zou zijn. Momenteel bekijken we of, en zo ja hoe, deze innovaties te implementeren zijn. Meer informatie volgt hierover binnenkort.

  2.  De gemeente werkt aan een integraal fijnstof onderzoek in de gemeente Ede. Alle bronnen voor fijnstof worden meegenomen (o.a. de kippenhouderijen, snelweg, industrie en de energievoorziening). Aan dat onderzoek werken wij volledig mee. Als er voor dit onderzoek nog extra metingen bij onze installaties moeten plaatsvinden, dan zal dit gebeuren. De gemeente leidt het onderzoek; over de uitkomsten volgt binnenkort nader bericht.

  3. Met de gemeente Ede en de Provincie Gelderland zijn wij een overleg gestart waarbij gesproken is over bovenwettelijke maatregelen m.b.t. emissies. De verwachting is dat de Provincie het beleidsvoorstel gereed heeft rond de zomer van 2020.

  4. Maar ook nu, tot de volgende stap gezet is, blijven wij onder de wettelijke normen voor CO2, NOx en stof. Hierbij komt nog dat er installaties uitgezet worden. Warmtebedrijf Ede produceert haar groene warmte namelijk vraaggericht. Als het buiten warmer wordt, is er (veel) minder warmtevraag. Om die reden worden onze installaties onafhankelijk van elkaar uitgezet, waarbij ze dan geen uitstoot veroorzaken.